Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 412

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 412

”Hindi naman,” sabi ni Nicola, “Si Joel ang asawa ko. Paano ko hahayaan na alagaan mo siya? Sa pagsasalita tungkol sa mga kilalang doktor, marami rin akong kilala sa kanila.”

“Tama,” tumango si Melanie at may galit na sinabi, “Kahit na may ibang mag-alaga kay Tatay, ako iyon. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Huwag mong kalimutan na hindi ka man lang nakalista sa rehistro ng pamilya ni Yules.”

“Kung ikukumpara sa pamilyang Jewell, sa palagay mo ba ay mas marami kang alam na doktor kaysa sa kanila?” ganti ni Catherine.

Natahimik sandali si Nicola pero nagpumilit at sinabing, “Anyways, I’ll never give you the rights to take care of Joel. Hindi ako makakalaban ng mama mo noon. Ngayong walang malay si Joel, huwag mong sabihin sa akin na hindi ko kayang makipagkumpitensya sa anak ni Sheryl.”

Mukhang agrabyado, nagsimula na naman siyang umiyak.

Ang mga salita ni Catherine sa una ay nagpabagal kay Old Master Yule at Old Madam Yule, ngunit ngayon ay naramdaman nilang hindi ito patas kay Nicola.

Hindi pinansin ni Catherine si Nicola at nakatutok lang kay Old Master Yule. “Lolo, mas alam mo kaysa sa iba na si Tatay ay naging matigas ang ulo tungkol sa pakikipaghiwalay kay Nicola kamakailan. Gayunpaman, ngayong naaksidente si Tatay, nananatili silang kasal. Samakatuwid, ang pamamahagi ng ari-arian ng aking ama ay nararapat na mapupunta sa kanyang asawa, mga anak, at mga magulang.”

Nagulat si Old Master Yule. Inihagis ni Nicola ang sarili kay Catherine at itinulak ito. “Ano ang ibig mong ipahiwatig? Sa tingin mo ba sinubukan kong patayin si Joel? Catherine, mabisyo kang babae, pero huwag kang mag-isip ng napakababa sa iba. Mahal ko si Joel. Mahal ko siya higit pa sa iba.”

“Hindi ko naman sinabing ikaw yun. Pinapaalalahanan ko lang sina Lolo at Lola na hindi kayo mapapakinabangan kung magising si Tatay.” Matalas ang tono niya. “Siyempre, hindi ako nagdududa na may ulterior motives ka. Iniisip ko lang na mas mabuting bantayan dahil ang mayayamang pamilya ay hindi katulad ng mga karaniwang pamilya.”

Kumbinsido ang matandang Madam Yule. “Okay, pumapayag akong alagaan mo si Joel.”

“Mom, naniniwala ka ba sa sinabi niya? Na sasaktan ko si Joel?” Biglang sumigaw si Nicola, “Kung narinig ito ng mga tagalabas, ano ang iisipin nila sa akin?”

“Tita, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo.” Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Catherine. “Dahil naaksidente ang tatay ko, magulo siguro ang Yule Corporation ngayon. Hindi ba kailangan niyo ni Melanie ang magpatakbo ng kumpanya? Normally, si Melanie lang ang marunong mag-enjoy at mag-shopping. Oras na para simulan niya ang mga responsibilidad. Dapat tulungan mo siya dahil nanay ka niya.”

Natigilan si Melanie sa sinabi niya.

Ibinuka ni Nicola ang kanyang bibig para sumagot, ngunit si Damien, na tahimik na nakaupo sa wheelchair, ay biglang nagsabi, “Ate, makatwiran ang sinabi niya. Bilang asawa, dapat mong imbestigahan ang sanhi ng aksidente sa sasakyan.”

“…Sige.” Sinamaan ng tingin ni Nicola si Catherine. “Dapat alagaan mo ng maayos si Joel. Kung may mangyari man sa kanya, hindi kita bibitawan.”

Ngumiti ng mapait si Catherine. “Siyempre gagawin ko. Walang pakinabang sa akin kung pumanaw si Tatay. Kung pinupuntirya ko siya, hindi ko siya makikita kung mamatay siya. Kung ang yaman niya ang pinupuntirya ko, wala akong makukuha kahit isang sentimo. Kung ikukumpara sa akin, mas mapalad si Melanie…”

Siya ay parang walang pakialam, ngunit sina Old Master Yule at Old Madam Yule ay mabilis. Agad nilang naunawaan kung sino ang aani ng pinakamaraming benepisyo kapag may nangyari kay Joel.

Natural, ito ay si Nicola at ang kanyang anak na babae.

Ang lahat ay maayos sa lahat, ngunit ang aksidente sa sasakyan ay biglang naganap. Dahil doon ay naghinala sila.

“Tay, tumawag ang executive ng kumpanya at sinabing maraming reporter ang nagkukumpulan sa harap ng building ng kumpanya. Napaka-unstable ng sitwasyon ngayon,” ani Damien.

“Medyo matagal nang mawawalan ng malay ang kapatid mo. Pansamantala kang namamahala sa kumpanya ngayon. Si Melanie naman, kailangan niya ring pumunta agad sa kumpanya. Dapat tulungan mo siya ng maayos.”

Ngumiti ng pilit si Damien. “Ngunit hindi ako magaling sa paghawak ng mga usapin ng kumpanya…”

“Kailangan mong gawin kahit hindi mo kaya.” Matalim ang tingin ni Old Master Yule. “Ang pamilya Yule ay hindi maaaring bumagsak.”

“Okay, gagawin ko ang lahat.” Tumango si Damien.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.