Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 411

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 411

“…Siya ay baliw.”

Nawalan ng masabi si Catherine.

Akala niya ba tatlong taong gulang pa lang siya?!

Forget it, uuwi siya at ipagluluto siya ng inihaw na baboy.

Pagkababa ng trabaho, pumunta si Catherine sa supermarket at bumili ng baboy.

Binuksan niya ang radyo habang nagmamaneho.

Isang breaking news na kakapasok lang ay narinig sa radyo. “Ihahatid namin sa iyo ang pinakabagong update. Ang direktor ng Yule Corporation na si Joel Yule, ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan sa isang trak kalahating oras na ang nakalipas. Namatay sa pinangyarihan ang driver habang si Joel Yule ay ipinadala sa ospital para sa emerhensiyang paggamot, ngunit ang kanyang kasalukuyang kondisyon ay hindi alam. Ayon sa ilang mga balita mula sa eksena, ang sitwasyon ay trahedya. Malamang na malaki ang maapektuhan ng stock market bukas…”

Ang mga salitang lumabas pagkatapos ay bumaon sa tenga ni Catherine nang malabo. Nabigla siya.

Bagama’t maikli ang panahong nakasama niya si Joel, siya pa rin ang natitira niyang pamilya.

Naaksidente ba siya?

Mabilis niyang pinaikot ang sasakyan at nagmadaling pumunta sa ospital.

Ang koridor ng emergency room ay puno ng mga miyembro ng pamilya Yule.

Nang makita ni Nicola, na humahagulgol, si Catherine, galit na sinunggaban niya ito at sinaktan. “Grabe kang jinx! Naaksidente si Joel pagkabalik mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito.”

Inis na hinampas ni Catherine ang kamay niya. She scolded her with bloody eyes, “Nasa loob ang tatay ko, at hindi pa rin sigurado kung mabubuhay pa siya o mamamatay. Sa halip na mag-alala tungkol sa iyong asawa, ikaw, bilang kanyang asawa, ay sadyang naglalabas ng iyong galit sa akin. Galit ka ba?”

“Sinong nagsabing ilalabas ko ang galit ko sa iyo? Obvious naman na ikaw ang may kasalanan.” Napatigil si Nicola saglit sa matalim na tingin ni Catherine. “Siyempre, nag-aalala ako kay Joel. Mas nag-aalala ako sa kanya kaysa sa iba.”

“Kung ganoon ay pigilin mo ang iyong galit. Lahat ay nahihirapan, kaya tigilan mo na ang pag-aaway. Sa wakas ay natagpuan ko na ang aking ama at saglit lang kaming nagkasama muli. Ayokong mawala siya.”

Ang tono ni Catherine ay puno ng pagmamakaawa at dalamhati. Ang tingin niya kay Nicola ay para siyang hindi makatwiran na tao, at ito ang ikinagalit ni Nicola.

“Anong ibig mong sabihin? Ikaw yun-“

“Tama na, itikom mo ang bibig mo.” Nabalot ng kalungkutan ang matandang Madam Yule, ngunit matapos marinig ang mga masasakit na salita ni Catherine, naisip din niyang hindi katanggap-tanggap ang ugali ni Nicola. “Tama si Catherine. Si Joel ay iniligtas pa sa loob. Ipagpapahinga mo ba ito?”

Nahihiya si Nicola dahil pinagsabihan siya. Tinakpan niya lang ng mga kamay niya ang mukha niya at nagsimulang humagulgol sa corridor.

Makalipas ang isang oras.

Lumabas ang doktor at nanghihinayang sinabi, “I’m sorry. Ang buhay ni Mr. Yule ay nailigtas sa ngayon, ngunit malamang na hindi na siya magising.”

Nag-aalala si Nicola. “Ibig mong sabihin, siya ay nasa isang vegetative state?”

Tumango ang doktor. “Pero may pag-asa pa. Ang ilang pasyente ay nagigising kahit na nakaratay sa kama nang ilang taon o mahigit sampung taon.”

“Oh, aking kaawa-awang Joel!” Ang matandang Madam Yule ay humagulgol sa kalungkutan. “Paano ito nangyari? Ayos lang siya. Paano siya naaksidente?”

“Lola, huwag kang malungkot. Naniniwala akong tiyak na magigising si Tatay.” Umiyak din si Melanie. Bagama’t naging kampi si Joel sa kanya ngayon, at least dati ay maayos ang pakikitungo nito sa kanya.

“Hihintayin kong magising ang tatay mo kahit mamatay ako sa buhay na ito,” humihikbi si Nicola habang tinatakpan ang kanyang mga mata. “Nay, Tatay, huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Joel.”

Malungkot na tumango si Old Master Yule. Magsasalita pa sana siya, paos na nagsalita si Catherine, “Lolo, gusto ko pong alagaan ng personal si Tatay. Una, masyadong maikli ang oras na kasama ko si Tatay. Gusto kong tuparin ang aking tungkulin bilang anak. Bale kahit nasa vegetative state siya. At least mas matitigan ko ang mukha niya.”

“Bata…” Naantig ang matandang Madam Yule.

“Pangalawa, may malapit na relasyon si Shaun kay Young Master Jewell. Katangi-tangi ang mga kasanayang medikal ni Young Master Jewell. Ang mga nangungunang pribadong ospital sa Australia ay karamihan ay pag-aari din ni Young Master Jewell. Kahit na walang maitutulong si Young Master Jewell, malawak ang koneksyon ni Shaun, kaya siguro makakakuha siya ng mga kilalang doktor sa ibang bansa para magpagamot….”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *