Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 407

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 407

“Pero…”

“Ako na ang bahala dito. Naalala mo ba kung paano namatay si Sheryl?”

“Sige.” Nanlilisik ang mga mata ni Nicola sa galit. “Hindi niya ako masisisi sa pagiging malupit kung siya rin ay walang awa.”

“Sige.”

Umaga.

Aalis na si Catherine papuntang trabaho pagkatapos ng almusal. Nang makalabas siya ng pinto, napansin niyang nakasunod si Shaun sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng kanyang beige loungewear at nakalagay ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa. Ang kanyang matingkad na kulay ng balat ay sumasalamin sa kagandahan ng isang mature na lalaki.

Ang elevator na patungo sa penthouse ay nasa ilalim ng safety examination ngayon, kaya kailangan niyang gumamit ng pampublikong elevator.

Walang magawa niyang sinulyapan ang guwapong mukha sa harap ng kanyang mga mata. This man really looked effortlessly exceptional kahit ano pa ang suotin niya.

“Bakit mo pa ako sinusundan? Hindi ba kailangan mong magpalit at magtrabaho?”

“Ihahatid kita sa kotse.”

Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang mahina nitong boses na nag-uumapaw sa pagmamahal.

Ang rush hour noon para pumasok sa trabaho, kaya abala ito sa loob ng elevator. Ang mga kabataang babae, lalo na, ay madalas na pumupunta sa elevator sa oras na ito.

Napansin ni Catherine na halos lahat ng babaeng papasok sa elevator ay magnanakaw ng tingin sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Ang ilan sa mga mas matapang ay bahagyang sumandal kay Shaun nang may ibang tao na humakbang sa maliit na espasyo.

Nagsalubong ang mga kilay niya sa bahagyang pagkunot ng noo. Sa totoo lang, sa itsura ng lalaki, magnanakaw din ng sulyap sa kanya ang nakababata niyang sarili. Ito ay ganap na normal.

Gayunpaman, ito ay lumalampas sa limitasyon upang samantalahin ang isang lalaking tulad niyan.

“Wifey, ang lamig ng kamay ko.” Bigla niya itong niyakap mula sa likod at inilagay ang mga kamay sa loob ng mga bulsa nito. Ang magiliw na tingin sa kanyang mukha ay nagpatunaw sa lahat ng iba pang kababaihan.

Gayunpaman, nabigla sila sa parehong oras.

Mahirap unawain kung paano makakasama ng isang babaeng pumangit ang isang gwapong lalaki.

Tuluyan nang lumabas ang mga babae sa elevator pagdating nito sa parking lot.

Nahulog sila sa isang mainit na usapan pagkatapos makalayo ng ilang hakbang.

“Sugar baby siguro ang lalaking iyon. Nabalitaan kong may misteryosong magnate ang nakatira sa penthouse ng apartment namin. I bet yung babaeng yun.”

“Oh God, gusto ko rin kasing maging mayaman para makakuha ako ng guwapong sugar baby na tulad ng lalaking iyon.”

“…”

Biglang bumagsak ang mukha ni Shaun.

Sa kabilang banda, hindi sinasadyang tumawa si Catherine. “Aking gwapong bata, maaari ka nang bumalik sa itaas. Magpakabait.”

Nawala ang galit sa loob niya nang makita niya ang masayang ngiti na iyon. Kumibot ang sulok ng labi niya. “Aking sugar mommy, bigyan mo ako ng halik at babalik ako sa itaas.”

Then, he pouted his maselang labi.

Nakita niyang hindi makapaniwalang masaksihan ito. Anong nangyari sa mayabang at cool na Shaun na yun?

“Hindi kita papansinin.” Pinandilatan siya ng babae sa kabila ng pamumula ng pisngi at tumalikod para umalis.

“Maghintay ka. May regalo ako sayo.” Itinagilid niya ang kanyang baba at sumenyas pakanan.

Tumingin siya sa direksyon na iyon at napansin niya ang isang puting sports car na nakaparada sa gilid. Mayroon itong cool na panlabas at isang mapanlikhang disenyo. Hindi pa niya nakita ang partikular na tatak na ito sa Australia ngunit nakakita siya ng katulad habang nag-aaral sa ibang bansa. Ayon sa kanyang kaklase, ang pinakamurang kotse mula sa tatak na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong dolyar.

Bukod dito, ang plate number ng sasakyan nito ay 4EVA.

Magpakailanman at magpakailanman.

Napaka-cheesy na pickup line noon.

Gayunpaman, tiyak na nagawa nitong lumikha ng malabong damdamin sa kanyang puso.

Napahiya si Catherine ngunit lihim na natuwa nang makita ang plato ng kotse na espesyal na ginawa ni Shaun para sa kanya.

Hindi niya akalain noon na isa itong romantikong lalaki, ngunit tiyak na mayroon siyang ilang magagandang tricks ngayon!

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *