Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 405

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 405

Isang mahabang buntong-hininga ang pinakawalan ni Old Master Hill pagkaalis ng iba.

Binuhusan siya ng matandang Madam Hill ng isang basong tubig. “Well, sa edad na ito, maaari mo ring isuko ang lahat ng kapangyarihan. Sa totoo lang, wala sa mga nakababata ang mas may kakayahan kaysa kay Shaun. Hindi sulit na mawala ang aming titulo bilang pinakamayamang pamilya para dito.”

“Naiinis lang sa akin na ang batang ito ay isang rebelde.” Tinapik tapik niya ang mabigat niyang dibdib. “Pero walang awa siya, sigurado iyon. Walang sinuman sa pamilya ang maihahambing sa kanya. May potential si Lea pero she’s nothing in compared to him.”

“Kailangan niyang maging walang awa upang mapanatili ang kanyang posisyon sa pinaka-mayamang pamilya sa bansa.

Paradahan ng hotel.

Pagpasok sa sasakyan, hindi napigilan ni Catherine ang pagnanakaw ng tingin sa lalaking nakaupo sa tabi niya habang ikinakabit ang seat belt.

Siya ang nagmaneho ng limited edition na sports car ngayon. Binalot ng cool at high-tech na driver’s seat ang kanyang matibay na pigura. Kailangan niyang aminin na ang lalaking ito ay masyadong kaakit-akit, lalo na ang paraan ng pagsasalita niya sa seremonya ng pakikipag-ugnayan kanina… Napaka-charming!

Araw-araw niyang nakikita ang mukha na ito ngunit ang hindi nagkakamali na kagandahan ay nagpapatibok pa rin ng puso niya.

Nakakadismaya.

Ano ang nangyari sa paglalaro ng cool?

“Tumingin ka sa akin lahat ng gusto mo. Walang masama kung pahalagahan mo ang kagwapuhan ng iyong asawa. Hindi ako magko-comment ng kahit ano.”

Lumingon si Shaun sa gilid para mahuli muli ang mga nagnanakaw nitong sulyap sa kanya. Ang mga sulok ng labi niya ay gumulong sa isang pilyong ngiti.

“Hindi kita tinitignan. Nag-stretch lang ako ng leeg ko. Medyo matigas ang pakiramdam.” Napalingon siya sa labas ng bintana pagkatapos sabihin iyon.

Mapaglaro niyang kinurot ang palad niya habang kumakawala sa bibig niya ang masasayang tawa. “Nabighani ka ba sa alindog ng asawa mo ngayon lang?”

“You’re making things up…” Bago pa huminto ang boses nito, hinawakan siya nito sa baba at ikinulong ang labi nito sa labi niya.

Ang lalaking ito… Titigil ba siya?

Nag-flash ang mga pilikmata niya. Gusto niya itong itulak palayo ngunit hindi pa rin tumitigil ang lalaki sa pagpapalabas nitong manly charm simula noong seremonya.

Hindi mapigilan ni Catherine na magpakasawa dito.

Alam na alam niyang hindi siya dapat sumuko, ngunit paulit-ulit niyang nagawang sakupin siya.

Kailangan niyang aminin na ang isang lalaki ay madaling masakop ang isang babae kapag siya ay makapangyarihan.

Tulad ng sa sandaling ito, halimbawa.

Isang itim na luxury car ang dahan-dahang dumaan sa sports car. Napansin ni Wesley na nakaupo sa backseat ang dalawang taong nakaupo sa loob.

Nakalahati na ang bintana ng sports car. Nakasandal si Shaun sa passenger seat samantalang nakapulupot ang magkabilang braso ni Catherine sa leeg niya. Tila sabik na sabik sila sa halikan na hindi nila namamalayan ang mga nangyayari sa kanilang paligid.

Naikuyom ni Wesley ang kanyang mga kamao.

Isang mapanganib na layunin ang pumuno sa kanyang mga mata.

‘Catherine Jones, ito ba ang ibig mong sabihin noong sinabi mong wala kang choice kundi bumalik kay Shaun?’

Ni hindi niya napigilang halikan si Wesley sa labi.

Ngunit tingnan kung gaano siya nag-enjoy sa intimate act na ito kasama si Shaun.

Sa madaling salita, nagsinungaling siya kay Wesley. Hindi niya sinasadyang iwan si Shaun! May mga mata lang siya sa lalaking iyon kahit na ang ibig sabihin ay kailangan niyang magdusa.

Kung ganoon nga ang kaso, bakit siya binigyan niya ng pag-asa sa simula pa lang?

Sa sandaling ito, ang puso ni Wesley ay napuno ng poot.

Dahan-dahan niyang ibinulong ang bintana at ipinikit ang kanyang mga mata. “Umalis na tayo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *