Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 404

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 404

Parehong naramdaman nina Direk Irvine at Pangulong Thompson na nanlalambot ang kanilang mga tuhod nang maalala nilang pareho nilang pinahiya si Shaun kanina. Walang punto para sa kanila na umiyak sa natapong gatas ngayon.

“Eldest… Eldest Young Master Hill, nagkamali ako dahil hindi ako makatingin ng diretso. Bakit hindi mo baliin ang braso ko?” Si Direk Irvine ay nasa bingit ng pag-iyak ngayon. “O baka gusto mo akong sampalin sa mukha?”

Inabot ni Shaun para kurutin ang mamantika na pisngi ng lalaki. “Mukhang mayabang ka kanina ha? Sinabi mo bang hinawakan ka ng asawa ko?”

“Pinakamatandang Young Master Hill, pasensya na.” Napaluhod ang lalaki sa lupa.

“Magmakaawa ka kay Liam. Tingnan kung makakagawa siya ng bagong microchip sa loob ng isang linggo para matulungan ka.”

He twitched his lips into a smile bago naglakad magkahawak-kamay patungo sa pinto kasama si Catherine.

Sa sandaling ito, walang nangahas na pigilan sila. Maging sina Charlie at Melanie ay hindi mapakali at nag-aalala.

Akmang mararating na niya ang pinto, bigla siyang lumingon para malamig na tumingin sa mga tao bago tuluyang napunta ang tingin kay Charlie. “Young Master Campos, lagi kong tatandaan itong pangyayaring binalak mo para sa akin.”

Nanginginig ang mga labi ni Charlie. Ang kinalabasan ay ganap na wala sa kanyang inaasahan.

“At saka, walang sinuman ang pinapayagan na hiyain ang aking asawa, si Catherine Jones. Ang sinumang maglakas-loob na magsabing hindi siya maganda ay lantaran akong pinupukaw.”

Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang braso sa baywang ng kanyang asawa at umalis sa eksena.

Halos mawalan ng malay si Melanie habang nakatingin sa papalayong silhouette ng lalaki.

Si Charlie lang ang pinili niya dahil akala niya ay hindi na muling aakyat sa taas ng hagdan si Shaun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumikinang pa rin ang huli. Bukod dito, nang hindi napigilan ng Hill Corporation, tiyak na palalawakin pa niya ang kanyang imperyo.

“Lolo… Lolo, ano po…”

May biglang sumigaw sa background. Ang seremonya ng pakikipag-ugnayan ay ganap na kaguluhan.

Naramdaman ni Old Master Hill ang paninikip ng kanyang puso dahil sa matinding galit.

Agad na dinala ng mga miyembro ng pamilya Hill ang matanda sa resting room.

“Liam, halika dito.” Iminuwestra niya ang kanyang nakababatang apo.

“Lolo…” humakbang pasulong si Liam, nakaramdam ng pagkabalisa.

Hinawakan ni Old Master Hill ang kanyang tungkod at inihagis ito sa kabila ng silid sa mga balikat ng binata. “Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa pag-alis ng Team Clifton sa kumpanya?”

“Pare, huminahon ka. Masyadong kasuklam-suklam si Shaun.” Agad namang humakbang si Lea para protektahan ang anak.

“Alam mo ba ang tungkol dito bago ngayon?” Umubo si Old Master Hill. “Maliwanag, si Shaun ay nagplano nito bilang isang backup na plano. Hindi ako na-fall out sa kanya kung alam ko lang kanina.”

“Dad, hindi mo ba nakikita? Masyadong ambisyoso si Shaun at plano niyang kunin ang buong kontrol sa Hill Corporation,” nag-aalalang sabi ni Valerie, “Gusto niya ang kapangyarihang hawak mo sa iyong mga kamay. Ano ang dapat mangyari sa atin kung ang pamilya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol?”

Napabuntong-hininga ang matandang Madam Hill. “Ano ang dapat gawin ng Hill Corporation sa sandaling isagawa ni Shaunarah ang kumperensya sa susunod na linggo? Liam, makakahanap ka ba ng ibang team para magtrabaho sa microchip? Gayunpaman, malamang na ilalabas ni Shaunarah ang kanilang pangalawang bersyon ng microchip sa oras na magtagumpay kami.”

Naikuyom ni Liam ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Bakas sa mukha niya ang kahihiyan pero walang lumalabas na salita sa bibig niya.

Umiling si Old Master Hill sa pagkabigo nang makita siya. Kasuklam-suklam si Shaun, ngunit masasabi niya kung sino sa kanyang mga apo ang tunay na may kakayahan.

Ang mga mata ni Valerie ay kumikinang sa kinang. “Dad, pwede po naming hilingin kay Shaun na ibigay ang microchip data or we’ll publicize his mental illness and the time when he almost pumatay ng tao. Walang maglalakas-loob na makipagtulungan sa isang presidente na may sakit sa pag-iisip.”

“Paano mo nasabi iyan?” Sumigaw ang matandang Madam Hill, “Pamangkin mo pa rin siya!”

“Ma, muntik na niya akong sirain. Ni minsan hindi niya ako tinuring na tita niya.” Ngumuso siya bago lumingon sa kapatid. “Lea, ano sa tingin mo ang ideya ko? Dahil sa sobrang pag-aalala niya kay Catherine, ipapaalam namin sa kanya ang tungkol sa sakit niya at sigurado akong hindi na siya maglalakas-loob na makasama siya muli pagkatapos noon.”

Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Lea. Kahit na binantaan na niya si Shaun tungkol dito noon pa man…

Lumingon siya sa kabilang direksyon. “Kadugo ni Shaun ng pamilya Hill, kung tutuusin. Hindi tayo maaaring tumawid sa linya. At saka, lahat tayo ay may pananagutan sa kanyang sakit.”

“Seryoso? hindi ko maintindihan. Napakasamang tao pero kinakampihan mo pa rin siya—”

“Tumahimik ka!” Sa wakas ay lumipad si Old Master Hill sa hawakan. “Ang katangahang ideya! Bumalik kaagad sa opisina para mag-brainstorm para sa solusyon.”

Nag-pout si Valerie, mukhang hindi nasisiyahan.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *