Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 402

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 402

Nag-scan si Direktor Irvine sa buong silid upang matiyak na walang sinuman mula sa pamilyang Hill ang may balak na tulungan si Shaun. “Hindi ako unreasonable na tao. Dahil nabali mo ang aking braso, pagkatapos ay ibabalik ko ang pabor ngayon. Tsaka galit na galit ang misis ko na sinubukan akong akitin ng asawa mo. Pero makakalimutan natin ito kung hahayaan mong sampalin niya ang asawa mo.”

Natawa si Catherine sa narinig. “May proof ka ba na sinubukan talaga kitang akitin? Sigurado akong may mga security camera sa lahat ng dako. Suriin natin ang footage para makita kung talagang tinutukan kita ng daliri.”

Si Direk Irvine ay lumipad mula sa hawakan. “Anong ibig mong sabihin? Bakit ako magbibintang sa isang pangit na babae na tulad mo?”

“Hindi ka na kailangang akusahan ng kilalang Direktor Irvine. Naging masama na ang mga bagay ngunit ayaw mo pa ring aminin ang iyong pagkakamali. Sa tingin ko, hindi pa sapat ang isang sampal sa mukha.” Tila sinusubukang palain ni Pangulong Thompson ang mga bagay.

Walang magawa ang mungkahi ni Melanie, “Cathy, humingi kaagad ng tawad sa lalaki at ipangako mong hindi mo na uulitin iyon.”

Ang mga sulok ng labi ni Catherine ay kumibot sa isang sarkastikong ngiti. “Masasabi kong sinusubukan mong makipagbalikan sa ating dalawa ngayon. Parang hindi naman mahalaga ang katotohanan.”

“Wala tayong magagawa kung iyan ang iniisip mo, Ms. Jones,” sabi ni Charlie sa mahinang boses. “Gayunpaman, ang isang tao ay dapat mag-ani ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ano ang masasabi mo, Eldest Young Master Hill?”

Nalipat ang tingin ng lahat sa hindi nagkakamali na mukha ni Shaun.

Hindi pa katagal, ang lalaking ito ay dating nasa tuktok ng hierarchy. Ang kanyang presensya sa Australia ay hindi katulad ng isang diyos.

Ngayong bumagsak na siya mula sa itaas, hindi mapigilan ng lahat na makita siyang nagdurusa.

Sa ilalim ng tingin ng publiko, ang malalim na mga mata ni Shaun ay lumingon sa mga miyembro ng pamilya Hill. “Lolo, Lola, Nanay, sang-ayon ka ba sa mungkahi nila?”

Sa opinyon ng mga miyembro ng pamilya, humingi siya ng tulong.

Kinagat ng matandang Madam Hill ang kanyang mga labi. “Sa tingin ko-“

“Sa tingin ko ay oras na para maparusahan siya,” hinawakan ni Old Master Hill ang kanyang asawa sa balikat habang siya ay naputol. “Nabigo kaming turuan ka ngunit sa halip ay ginawa kang isang mapagmataas at despotikong tao.”

Nakangiti si Valerie hanggang tenga. “Shaun, I bet hindi mo nakita ang pagdating nito. Nakalimutan mo na ba kung paano mo kami tratuhin noong nakaraan? Ngunit ngayon humihingi ka ng tulong sa amin? Mangarap pa.”

“Ma, ano sa tingin mo?” Nakatitig si Shaun sa mga mata ni Lea.

Nag-iwas ng tingin ang babae.

Bumaba ang makapal na pilik-mata ni Shaun, na nagdulot ng madilim na anino sa ilalim ng kanyang mga talukap.

Hindi mapigilan ni Catherine na maawa sa lalaki. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay niya.

Naiintindihan niya ang sakit ng pagsuko ng sarili mong pamilya.

Tumingin siya sa balikat niya para salubungin ang tingin nito.

Hindi maaaring maging mas masaya si Direk Irvine sa nakita. “Narinig mo ba yun? I-extend ang iyong braso ngayon din. Hmm, sa tingin ko ay dapat na tayong sumabay sa iyong kanang braso.”

Nang muling iangat ni Shaun ang kanyang ulo upang mag-scan sa kabuuan ng silid, ang kanyang maselang mga labi ay pumulupot sa isang mahinang ngiti. “Actually, may naalala ako bigla. Dahil narito ngayon ang lahat ng mayayamang pamilya ng Canberra, hayaan mo akong muling ipakilala ang aking sarili.”

Kinuha niya ang isang name card na may gilid na ginto mula sa kanyang bulsa. “Ako ang tagapagtatag, direktor, at presidente ng Shaunarah Corporation.”

Shaunarah Corporation…

Bagama’t naitatag ito wala pang limang taon na ang nakalilipas, ang korporasyon ay lumago nang husto. Sa Australia, ito na ngayon ang electronics corporation na pangalawa lamang sa Hill Corporation.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *