Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 401

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 401

“Ako…”

“Narinig mo ba yun? Gusto ng asawa ko na umalis ka. Lahat ba ng lalaking homewrecker ay walanghiya gaya mo?” Niyakap ni Shaun si Catherine at malumanay na sinabi, “Mahal, maupo ka. Ipagpapatuloy ko ang pag-deshell ng mga pine nuts para sa iyo.

May kung anong kumislap sa mga mata ni Wesley habang nakatingin sa babaeng nakapatong ang ulo sa dibdib ng kausap. Isang anino ang nakatakip sa kanyang tensyon bago siya tumalikod para gumalaw.

Napabuntong-hininga si Catherine sa loob habang itinaas ang kanyang tingin para tingnan ang papalayong silhouette ng lalaki.

Gusto talaga niyang maka-move on agad si Wesley.

Dahil napagpasyahan niyang bumalik sa tabi ni Shaun, alam niyang malabong magkasama silang dalawa.

Mas naging imposible na ngayong kasal pa rin siya ni Shaun.

“Kainin mo ang iyong mga pine nuts at itigil ang pag-iisip tungkol sa ibang mga lalaki.” Inikot niya ang mukha niya. “Si Wesley ay mas kumplikado kaysa sa iniisip mo…”

“…”

“Hindi lahat ay makakadalo sa engagement ceremony na ito. Hindi siya lokal sa Canberra at walang gaanong koneksyon, ngunit nagawa niyang magpakita dito ngayon. Not to mention he secured a seat at the front four tables. Sa tingin mo ba ganoon siya ka-inosente?”

Walang masabi si Catherine.

Sa katunayan, pakiramdam niya ay kakaiba ang ugali ni Wesley ngayon.

Pagkatapos ng seremonya.

Inimbitahan ng pamilya Campos ang kanilang mga panauhin sa hardin para sa bola na kasunod ngayong hapon.

Nagsimulang maglakad ang grupo ng mga tao patungo sa pintuan. Kakatayo pa lang ni Catherine nang maramdaman niyang may bumunggo sa kanya ng malakas.

Agad namang lumingon ang isang matabang lalaki para ituro siya ng daliri. “Hinawakan mo ang puwitan ko gamit ang iyong kamay!” Siya ay sumigaw.

Nakilala niya agad ang lalaki. Si Direktor Irvine ang nagtangkang mang-harass sa kanya sa charity dinner ng Hill Corporation.

“Ano? How dare you take advantage of my husband?! Isang nakakakilabot na babaeng katulad mo ang gustong akitin ang asawa ko? Maniwala ka kapag sinabi kong sasampalin kita hanggang mamatay.” Mabilis na humakbang ang chubby na babae sa tabi ni Director Irvine na may balak na sampalin si Catherine.

“Gng. Irvine, gusto mo bang mawalan ng braso?” Amoy takot ang mga mata ni Shaun nang hawakan niya ang pulso ng babae.

“Tulong! Gustong mabali ng Panganay na Young Master Hill ang braso ko!” Biglang tumili si Mrs. Irvine.

Napalingon ang mga bisitang patungo sa hardin sa pinanggalingan ng kaguluhan.

“Director Irvine at Mrs. Irvine, ano ang nangyayari?” Lumapit sa kanila si Charlie na mukhang nag-aalala.

“Salamat at nandito ka. Naglalakad lang ako nang sinamantala ako ng babaeng ito. Galit ang asawa ko at gusto siyang turuan ng leksyon pero biglang nagbanta si Eldest Young Master Hill na babaliin ang braso ng asawa ko.”

“Hoy, Catherine, hindi ka ba nasisiyahan na si Shaun ay hindi na ang presidente ng Hill Corporation, kaya’t umaasa kang makipag-ugnay sa iba?” Biglang tinakpan ni Valerie ng kamay niya ang bibig niya. “Hindi pa rin siya kumikilos sa kabila ng disfiguration ng mukha.”

“Nakakadiri yan. Walanghiyang babae!”

“Bilisan mo at humingi ng tawad kina Direktor Irvine at Mrs. Irvine.”

Nagsimulang sawayin ng mga nakapaligid na bisita si Catherine.

Sa sandaling ito, biglang tinakpan ni Mrs. Irvine ang kanyang mga mata at nagsimulang humagulgol. “Higit pa riyan. Nabali rin ng Eldest Young Master Hill ang braso ng asawa ko hindi pa nagtagal.”

“Tingnan mo, may benda pa ang braso ko.” Napangisi si Direk Irvine. “Siguradong nananakot siya nang hindi matitiis.”

Makulimlim ang mukha ni Old Master Hill. “Lampas ka sa limitasyon. Shaun, humingi agad ng tawad kay Director Irvine.”

Napabuntong-hininga si Liam. “Brother, si Director Irvine ay isang mahalagang business partner ng Hill Corporation. Talagang lumagpas ka na sa linya ngayon.”

“Ganoon ba?” Niluwagan ni Shaun ang necktie na may walang pakialam na ngiti sa labi. “Director Irvine, paano ako hihingi ng tawad para mapatawad mo ako?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *