Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 400

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 400
“Sige, maupo na tayo.” Inakay ni Shaun si Catherine sa mesa sa kalmado at kaswal na paraan.

Nakalagay na sa mesa ang iba’t ibang prutas at mani.

Nag-shell siya ng ilang pine nuts ngunit sumuko kaagad pagkatapos dahil sobrang trabaho.

Nang mapansin iyon, ginawa niya ang trabaho at naglagay ng isang pares ng unshelled pine nuts sa harap niya.

Naantig siya sa matamis at maalalahaning kilos na ito.

“Cathy…”

Biglang umalingawngaw sa kanyang tenga ang malumanay na boses ni Wesley.

Inangat niya ang kanyang tingin sa pinanggalingan ng boses. Matikas ang hitsura ni Wesley sa suot nitong blue suit at puting pantalon. Kumikislap ang mga mata nito sa gulat at awa nang tumingin sa kanya.

Humakbang siya pasulong at walang malay na itinaas ang kamay para haplusin ang mukha niya.

Hinawakan ng isa pang kamay ang kamay niya sa himpapawid. Tumaas ang kilay ni Shaun at niyakap si Catherine palapit sa kanya. “Anong problema? May balak ka bang asarin ang asawa ko sa publiko? Hindi magandang galaw iyon.”

“Shaun Hill, hindi ka na dati at mapapanalo ko si Catherine ng wala sa oras. Hindi mo siya deserve.” Pagkatapos ng babala, lumingon ito sa kanya at malumanay na sinabi. “Bigyan mo pa ako ng oras.”

“Wesley, hindi ko inaasahan na makikita kita dito ngayon.” Si Catherine, na natigil sa gitna ng dalawang lalaki, ay sinubukang idirekta ang paksa ng pag-uusap.

“Nagtatrabaho ako nang magkasama sa Campos Corporation kamakailan lamang.”

Nang humina ang boses niya, lumapit ang sekretarya ni Charlie at masigasig siyang binati, “President Lyons, nag-ayos na kami ng upuan para sa iyo sa harapan. Tanging mga taong walang kwenta ang nakakakuha ng mga upuan sa likod.”

“Ganoon ba? Ngunit ito ang Panganay na Young Master Hill…” Si Wesley, na noon pa man ay hinahamak si Shaun, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon na libakin ang lalaki.

“Pinakamatandang Young Master Hill? Ni hindi siya kuwalipikadong maging lingkod ni Young Master Campos.” Ngumuso ang sekretarya bago inakay si Wesley palayo.

“Cathy, gusto mo bang sumama sa akin?” Biglang naglahad ng kamay si Wesley sa babae.

Lumingon ang lahat para tumingin sa kanila ng kakaiba.

Naiinggit kasi ang mga tao na may pinag-aawayan ang dalawang gwapong lalaki dahil sa isang babaeng pumangit.

Bakas sa mukha ni Catherine ang pagkapahiya.

“Wesley Lyons, ilang beses ko ba kailangang ipaalala sa iyo na asawa ko siya?” Ang kaakit-akit na mukha ni Shaun ay nagtatampo na ngayon, at ang kanyang boses ay may amoy ng pananakot.

“Gusto mo siyang umupo kasama mo sa likod ng hall?” Mataray na sabi ni Wesley kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mapanuksong intensyon. “Tanging ang pinakamababang bisita ngayon ang nakaupo sa lugar na ito. Ang ilan sa kanila ay gumastos pa ng pera para makapasok sa seremonyang ito.”

Hindi siya nagpapigil sa mga bastos na pahayag. Ang iba sa kanila na nakaupo sa mesa ay hindi rin nangahas magsalita. Kung tutuusin, talagang nag-crack sila sa kanilang mga ulo upang makapasok sa seremonya ng pakikipag-ugnayan na ito upang mas makilala nila ang mga tao mula sa mga mayamang kabahayan. Nagpapasalamat sila na nabigyan sila ng upuan.

Napangiti si Shaun. “Wesley, naiinis ka ba na pinahiya kita noong birthday celebration ni Old Master Yule kaya naghihiganti ka?”

Tumangging sumagot ang ibang lalaki. Gayunpaman, siya lamang ang nakakaalam kung gaano siya nag-e-enjoy sa sandaling ito.

Kumibot ang sulok ng labi ni Shaun. “You portray yourself as a cultured and courteous man but as it turns out, it’s all a front. Tignan mo kung gaano ka kalala ang pananakit mo sa isang taong nalulumbay na.”

Nagulat ito kay Catherine.

Naiintindihan niya na kinasusuklaman ni Wesley si Shaun, ngunit pagkatapos marinig iyon…

Sa katunayan, mukhang ibang tao si Wesley ngayon.

Nakita pa niya ang kaunting Pangulong Thompson sa kanya.

Tumalikod si Shaun para tapikin ang ulo niya. “Mahal, may mga lalaking talagang magaling na sinungaling. Tingnan mo, hindi ko itinago na isa akong hamak na tao, hindi tulad ng iba na nagpapanggap na mabubuting tao ngunit palihim na taksil.”

“Tama na, Shaun Hill! Sa tingin mo ba makakausap kita ng mahinahon pagkatapos mong nakawin ang nobya ko?” Makulimlim na ngayon ang mukha niya. “Catherine, sumama ka sa akin. May kakayahan na akong alagaan ka ngayon.”

“Um, sorry, Wesley… I think I’ll stay here.”

Tumingin siya sa kanya na may awa sa mukha. “Please go. Hindi ako bagay sa iyo sa aking nakakakilabot na hitsura.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *