Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 40

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 40
Pagkatapos ay idinagdag ni Catherine, “Kailangan ko ang mga pampalasa na ito sa aking pagluluto. At saka, bumili ako ng pansit para maipagluto kita kapag late ka nakauwi galing trabaho. Nauubusan na rin tayo ng toilet paper at basahan.”

Sa sandaling iyon, si Shaun ay nasa ilalim ng maling akala na ang babaeng ito ay kanyang asawa, dahil siya ay nag-ingat sa lahat ng bagay sa bahay.

“By the way…” Itinuro ang tissue paper box, nagpatuloy si Catherine, “…ito ay ilalagay sa iyong sasakyan. Sa ganitong paraan, hindi mo palaging kailangang gamitin ang tissue paper na ibinigay sa gasolinahan. Ang ganitong uri ng soft tissue paper ay medyo matipid.”

“Simula kailan ko gagamitin ang tissue paper na ibinigay sa gasolinahan?”

“Nasa kotse mo. Nandiyan pa rin.” Sa takot na siya ay nag-aalala tungkol sa pagliligtas sa kanyang dignidad, si Catherine ay nagkunwaring paghanga. “Hindi mahalaga. Gusto ko lang ang iyong may kaya ngunit matipid na personalidad. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang isang lalaki na nabubuhay sa kanyang pinakamahusay na buhay. Isa kang modelo ng perpektong lalaki. How charming.”

Dahil sa biglaang papuri ay napayuko si Shaun. Ang paraan ng pagtingala niya at pagtitig sa kanya na may maningning na mga mata ang nagpapaalala sa kanya noong una silang nagkita.

Kung ikukumpara sa kanyang mapurol na ekspresyon dalawang araw na nakalipas, ang kanyang walanghiyang hitsura ngayon ay nagpaginhawa sa kanya.

“Hindi ka dapat nagtatrabaho bilang isang taga-disenyo. Dapat isa kang brown noser.”

Humagikgik si Catherine. “Gusto ko lang maging brown noser mo.”

“Pumunta ka at bayaran ang bill ngayon.”

Habang tumalikod si Shaun at lumakad pasulong, hindi napansin ni Catherine ang kanyang nakakunot na mga labi.

Isang masigasig na tindero na nagpo-promote ng ilang brand ang nagmamadaling pumunta sa check-out counter at pinahinto silang dalawa.

“Hello, sir at madam. Gusto niyo bang bumili ng Durex? Nagkakaroon kami ng promo kamakailan kung saan bibili ka ng isa at makakakuha ng isa nang libre. Talagang matipid.”

Namula si Catherine nang makita ang maliit na kahon sa kamay ng tindera.

“Hindi… Hindi na kailangan. Hindi natin ito kailangan.”

“Ohhh. Pareho kayong bagong kasal, so you guys planning to have a child?” alam na tanong ng tindera.

“Uh huh.” Sa takot na patuloy siyang guluhin ng tindero, may binulong si Catherine at pagkatapos ay kinaladkad si Shaun pasulong.

“Balak ba natin magkaroon ng anak?” Binigyan siya ni Shaun ng mahaba at malalim na sulyap sa gilid.

“Nagsisinungaling lang ako sa kanya. Plano mo ba talagang gamitin ito?” Kaswal na tanong ni Catherine.

“Tumigil sa pangangarap. Kahit na gamitin ko ito, hindi ko ito gagamitin sa iyo.” Sa kabila ng kanyang malupit na pananalita, sumagi sa kanyang isipan ang malandi na tingin ni Catherine.

Nagngangalit siya ng ngipin. Damn, bakit pumasok sa isip niya ang kalokohang kaisipan?

Humalakhak si Catherine. Pooh, ginawa niyang parang sabik siyang gamitin ito sa kanya.

Anong malamig na isda. Hindi siya magsisikap na pasayahin siya kung hindi dahil sa plano niyang maging tiyahin ni Ethan at maghiganti sa mag-asawang hamak.

Pagkaalis nila sa mall, nagmaneho si Shaun pabalik sa Jadeite Bay.

Nagawa na ni Catherine ang apat na ulam pati na rin ang isang sopas, naisip ni Catherine na sobra-sobra ang pagkain niya. Nang magsimulang kumain si Shaun, naisip niyang tila nagutom siya sa loob ng dalawang araw.

Naubos lahat ng pagkain ng wala sa oras.

After lunch, Shaun and Fudge lay on the couch lazily while having a rest. “What are you planning to do next? Continue searching for a job?”

“Let’s talk about that later. I’m going to have my SIM card replaced this afternoon.”

“Don’t worry about it. If you can’t get a job, just stay home and cook for me. You won’t be strapped for cash.” Shaun put on his windbreaker once he finished speaking.

Catherine was stunned for a moment. “Are you going to work now?”

“Yeah, I still have a lot of work to deal with.”

Once he left, Catherine glanced at the time which showed 1:00 p.m.

She actually sympathized with him as being a boss was not easy. He did not even have a set lunch break. He had probably taken time out of his busy schedule to pick her up earlier.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.