Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 399

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 399
“Tatay, si Nicola ang may pananagutan sa pagkasira ng mukha ko,” putol ni Catherine. “Hindi pa nagtagal, ikinulong ako ng pamilya Hill sa kanilang piitan. Nakipagtulungan si Nicola kay Valerie at inutusan ang staff na lasunin ang lugaw ko para mangyari ito.”

“Ano?” Gulat na gulat si Joel. Sa ikalawang pag-iisip, parang may gagawin si Nicola. “Hahanapin ko ang baliw na babaeng ito…”

“Tay, maraming distinguishable na panauhin ang naririto para saksihan ang engagement ceremony sa pagitan ng Yule at ng mga pamilyang Campos. Hindi ito ang oras para gumawa ng eksena. At saka, nandito rin si Old Master Hill at ang iba pa. Sigurado akong hindi ka nila papanig.” Sinubukan niyang baguhin ang isip niya.

Naikuyom ni Joel ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Galit na galit siya. “Pero mukha mo…”

“Uncle Joel, some things take time,” sabi ni Shaun sa mahinang boses, “Sisiguraduhin kong magbabayad ang mga nanakit kay Catherine sa mga ginawa nila.”

Naramdaman ni Joel ang mabigat na pag-angat mula sa kanyang dibdib. Nasiyahan siya sa katanyagan at tagumpay sa malaking bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, napagtanto niyang malaki ang utang na loob niya sa kanyang anak na babae kaya hindi niya ito mabayaran. “Cathy, I’ve decided to divorce Nicola after Melanie’s wedding. Hindi magbabago ang isip ko kahit pilitin ako ng lahat ng miyembro ng Yule family.”

Nagtatakang tumingin siya sa lalaki. Sa totoo lang, akala niya ay masyadong malambot ang puso niya kina Nicola at Melanie…

“Huwag mo akong tignan ng ganyan. Nagsasabi ako ng totoo. Hawak ko ang 40% ng shares ng Yule Corporation. Napagpasyahan kong ibigay sa iyo ang 35% at ang natitirang 5% kay Melanie. Ipapasulat ko ito sa papel kasama ng abogado sa lalong madaling panahon.”

“Tatay…”

“Nakaayos na yan. Umupo lang at magpahinga habang ang mga bahagi ay nahuhulog sa iyong kandungan. Gusto kong matiyak na mabubuhay ka nang walang pag-aalala sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sa ganoong paraan, kaya mong bilhin ang iyong sarili ng isang binata kahit na may bumigo sa iyo sa hinaharap.”

Mapanuksong tumingin siya sa mga mata ni Shaun pagkatapos sabihin iyon.

Halos masamid si Catherine sa kanyang laway.

Hindi niya akalain na magiging open-minded ang kanyang ama.

“Tay, hindi ko siya bibiguin,” nakangiting sagot ni Shaun.

“Ha, ang mga lalaki ay puno ng kasinungalingan.” Bakas sa boses ni Joel ang kawalan ng tiwala.

“…” Nawalan ng masabi si Shaun.

Natawa si Catherine sa palitan. Ang pagkamapagpatawa ng kanyang ama ay lampas sa kanyang inaasahan.

Si Nicola, na pinagmamasdan ang buong bagay mula sa di kalayuan, ay nagdikit ang mga ngipin.

Mukhang masaya si Joel sa kanyang illegitimate daughter sa engagement ceremony ni Melanie.

“Tita Nicola, huwag kang mag-alala. Tuturuan ko silang dalawa ng leksyon mamaya.” Sinundan ni Charlie ang direksyon ng kanyang tingin habang ang mga sulok ng labi nito ay kumikibot sa isang masamang ngiti.

Tiyak na hindi niya mapapatawad ang dalawang iyon sa kahihiyan kanina.

Mukhang nag-aalangan si Nicole. “Ngunit ang iba pa sa pamilya ng Hill ay narito rin…”

“Baka may hindi ka alam. Ang buong pamilya ng Hill ay galit kay Shaun ngayon. Walang mas sabik kaysa sa kanila na makitang bumagsak si Shaun.”

“Charlie, si Melanie ang maswerteng natagpuan ka.” Sa sobrang tuwa ni Nicole ay hindi niya napigilang mapangiti.

Magsisimula na ang seremonya.

Inakay ng hotel usher sina Shaun at Catherine sa mesa sa dulo ng hall.

“Paumanhin, ito ang iyong mga upuan dahil tanging ang pinakakilala ang pinapayagan sa harap na mga mesa.”

Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Catherine habang nakatingin sa harapan ng bulwagan. Ang natitirang pamilya ng Hill ay nakaupo sa gitnang mesa sa harap ng bulwagan. Nakatingin pa nga si Valerie sa kanila ng masama nang dalhin sila sa mga upuan sa likod.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *