Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 398

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 398
“Tama, masama din ang loob ko sa iyo,” bulalas ni Melanie, “At saka, minsan sinasabi ng mga lalaki kung ano ang dapat nilang sabihin para sa dignidad.”

“Talagang mahalaga na bantayan ng isang lalaki ang kanyang reputasyon. Ah, Young Master Campos, noong una akong dumating sa Canberra at narinig ko ang tungkol sa karumal-dumal na bulung-bulungan tungkol sa iyo at sa babaeng estudyante sa unibersidad, naisip ko na ang kawawang babae ay magkakaroon ng pagbabago ng kapalaran. As it turns out, nagkamali ako.”

Pagkaraang huminto saglit, seryosong sinabi ni Catherine kay Melanie, “Aking nakababatang kapatid na babae, dahil engagement ceremony mo ngayon, gusto kong bigyan ka ng isang tunay na salita ng payo. Ang bawat babae ay tatanda o magiging pangit balang araw. Ang magagandang babae ay nasa lahat ng dako ngunit ang kagandahang panloob ay hindi naglalaho. Ito ang tunay na sikreto ng pagpapanatili ng pangmatagalang pagsasama.”

“Tama ka, asawa ko.”

Sabi ni Shaun bago lumingon kay Pangulong Thompson. “I bet naiintindihan mo talaga ito. Pagkatapos ng lahat, Pangulong Thompson, lagi mong hinahabol ang mga batang babae na kasing edad ng 18. Narinig ko na natagpuan mo ang iyong sarili ng isa pang batang babae kamakailan. Dapat alam ni Mrs. Thompson na matanda na siya, kaya pumikit siya sa lahat ng ito. Buntong-hininga.”

Biglang nagkunwaring galit si Catherine at sinamaan ng tingin si Charlie. “Young Master Campos, ikaw ay isang mabuting kaibigan ni Pangulong Thompson ngunit sana ay hindi mo sundin ang kanyang paraan ng pamumuhay. Hindi mo dapat biguin si Melanie, okay? ”

Makulimlim ang mukha ni Charlie matapos mapahiya ng ganito sa sarili niyang engagement ceremony. Si Melanie na medyo suplado kanina ay nahihiya din ngayon.

Noong una ay naisip niya na si Charlie ay isang magandang lalaki ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng nakaraan sa isang batang estudyante sa unibersidad. Naduduwal siya sa pag-iisip nito.

“Hindi pwede. Love at first sight sa pagitan namin. Mamahalin at poprotektahan ko si Melanie magpakailanman.” Ngumiti ng hindi natural si Charlie.

“Nakita ko. Well, Young Master Campos, malamang na mahirap para sa iyo bago ito, sinusubukang panatilihin ang isang panig na pag-ibig. Kung tutuusin, kailangan mong panoorin ang mahal mo sa buhay na nanggugulo sa ibang lalaki…” mabilis na tinakpan ni Catherine ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. “Ah, kunwari hindi ko sinabi yun.”

“Catherine, sinasadya mo ba ito?” Galit na galit si Melanie. “Mayroon akong mahinang paghuhusga noong nakaraan. Si Charlie ay mas mahusay kaysa kay Shaun sa lahat ng paraan.”

“Naiintindihan ko.” Tumango si Catherine bilang pagsang-ayon. “Lalo na ngayong kinuha na ni Liam ang negosyo ng pamilya. Kung hindi, hindi ko akalain na tatapon mo siya ng pangalawang tingin.”

“Tumigil ka sa kalokohan…”

Nanghihinayang si Melanie sa pag-imbita kay Catherine matapos makitang unti-unting nauubos ang kulay sa kutis ni Charlie.

Naisip niyang libakin si Catherine ngunit tiyak na hindi niya inaasahan na ang huli ay may ganoong katalas na dila.

How could she be so arrogant even with facial disfigurement?

“Ayos lang, Melanie. Tara na. Mayroon kaming mas mahahalagang bisita na babatiin. Ang mga tao sa kanilang katayuan ay hindi karapat-dapat sa ating panahon.” Hindi na mapakali si Charlie na ipagpatuloy pa ang ginagawa.

“Tama ka.” Niyakap ni Melanie ang lalaki at naglakad patungo sa pamilya Hill.

Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay tila medyo awkward sa isa’t isa pagkatapos ng kanilang natutunan.

Nang masilip ang mga silweta nilang umuurong, mapaglarong kinurot ni Shaun ang dulo ng ilong ni Catherine. “Hindi naman masama. Nalaman mo pa ang nakaraan ni Charlie kasama ang estudyante sa unibersidad. Paano mo nalaman ang tungkol diyan?”

“Sinabi sa akin ni Freya. Nakipagkilala na siya sa ilang missus at madam ng mayamang lipunan at nakarinig ng maraming tsismis mula sa kanila,” nakangiting sagot niya. “Magaling ka sa iyong sarili para malaman ang tungkol sa pag-iibigan ni Pangulong Thompson.”

“Kilalang-kilala ko ang mga personalidad ng mga pangulong iyon.”

Magkahawak-kamay silang naglakad papunta sa crowd.

Dati, siguradong mapapaligiran si Shaun ng mga tao sa loob ng ilang segundo ngunit ang tanging natatanggap niya ngayon ay mga tinging panlilibak at panghahamak. Marami pa sa kanila ang nagtsitsismisan tungkol kay Catherine.

“Huwag mong personalin. Sa lalong madaling panahon… lahat ng mga taong ito ay darating para kumita ng mga pabor sa iyo,” bulong niya.

“Pasa ako. Hindi ako mahilig ma-fawn over.”

Nag pout si Catherine at nakita si Joel na naglalakad palapit sa kanya. Tinitigan niya ang mukha nito nang may awa. “Cathy, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mukha mo? Ano ba talaga ang nangyari? Shaun Hill, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong pakasalan ang anak ko pero ganito mo siya protektahan?”

Kumunot ang noo ni Shaun, mukhang hindi nasisiyahan.

Galit na sigaw ni Joel, “Hindi ko dapat pinakinggan ang matatamis mong pangako. Dapat umalis na lang ako kasama siya…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *