Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 397

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 397
“Oh wow, so this hotel actually belong to Charlie! Narinig ko na ang turnover ng hotel para sa taong ito ay kabilang sa nangungunang tatlo sa lahat ng mga hotel sa Australia. Nakakahanga.’

“Tama iyan.” Lumipat ang tingin ni Melanie kay Charlie na napapaligiran ng mga tao. Medyo kaakit-akit ang lalaki, bagama’t hindi kasing guwapo o kasya tulad ng Eldest Young Master Hill. Bukod dito, ang kanyang kinabukasan ay puno ng mga pagkakataon at potensyal.

Lahat ng tao mula sa pamilya Hill ay naroroon ngayon, hindi banggitin ang iba pang maimpluwensyang mga pangalan sa pulitika at industriya ng negosyo. Pakiramdam niya ay nakikilala siya sa pagkakaroon ng mga bisitang ito sa kanyang seremonya ng pakikipag-ugnayan.

Ito ang kasal na pinapangarap niya.

Malamang magsisisi si Shaun sa pinili niya pagdating niya mamaya. Kasalanan niya kung bakit ayaw niyang pakasalan siya.

At saka, nandoon din si Catherine. Siguradong inggit na inggit sa kanya ang pumantikang babaeng iyon.

“Tingnan mo, narito ang Panganay na Young Master Hill! Kasama niya si Catherine Jones.”

Biglang sigaw ni Aunty Irene.

Lahat ng naroroon sa pribadong beach ay napalingon sa pasukan. Pumasok si Shaun habang nakasuot ng puting tux. Bihira siyang magpakita sa mga pampublikong kaganapan na nakasuot ng puti pero sa pagkakataong ito, kahawig niya si Prince Charming sa lahat ng fairytales. Ang ibang mga lalaking bisitang naroroon ay hindi maihahambing sa kanya.

Tsaka nakasuot din ng puting tux ngayon si Charlie, ang groom-to-be. Mukha siyang katamtaman kumpara sa kaakit-akit na anyo ni Shaun.

Sa galit, binasag niya ang baso ng alak sa kanyang kamay.

Sa kabilang banda, nabigo rin si Melanie na i-compose ang kanyang emosyon. Napansin kasi niya ang light blue na evening gown na suot ni Catherine ngayon.

Gusto niyang isuot ang piraso ng masterwork na iyon mula sa dalubhasang taga-disenyo na si BonnyKing para sa seremonya ng kanyang pakikipag-ugnayan ngunit nabigo siyang makuha ang kanyang mga kamay sa kabila ng pag-aalok ng isang mataas na halaga. Gayunpaman, ngayon ay nagpakita si Catherine sa seremonya na nakasuot ng eksaktong damit.

Tinakpan ni Yvonne ang kanyang bibig bago bumulong, “Iyan ba ang evening gown mo…”

Tinapunan siya agad ni Melanie ng isang matalim na titig.

“Ayos lang. Nakakatakot naman ang mukha ni Catherine. Sayang yung evening gown na nahulog sa kamay niya,” sabi ni Yvonne makalipas ang ilang segundo.

“Tama ka.” Noon, naiinggit si Melanie kay Catherine dahil sa pagiging mas maganda sa kanya.

Hindi siya maaaring maging mas masaya sa pangit ng mukha ng babae.

Matapos magsaya ng kaunti, naglakad siya patungo sa bagong dating na mag-asawa kasama si Charlie.

“Eldest Young Master Hill, ang presensya mo sa aking engagement ceremony ay nagbibigay liwanag sa aming hamak na seremonya.” Humakbang si Charlie habang nakangiti. Sa kabila ng magalang na pagbati, hindi siya nagpasimula ng pakikipagkamay.

Ito ang unang beses na nakilala ni Catherine si Charlie.

Sa totoo lang, medyo may itsura ang lalaki at malamang ay nakatayo sa mga 5’7 feet ang taas. Gayunpaman, mukha siyang makulit kapag ngumiti. Hindi siya nagpakita ng marangal na kakisigan tulad ng natural na ginawa ni Shaun.

Si Pangulong Thompson, na nakatayo sa malapit, ay tumawa. “Magdala ng liwanag sa iyong hamak na seremonya? Young Master Campos, mayroon kang magandang kinabukasan. Pinirmahan pa ng Second Young Master Hill ang isang bagong kasunduan sa diskarte sa pakikipagtulungan pagkatapos na kunin ang negosyo ng pamilya. Mas marami kang potensyal kaysa sa isang tao.”

Naalimpungatan si Melanie nang marinig iyon. Nakipag-ugnay siya kay Charlie bago ngumiti ng makahulugan. “President Thompson, hindi mo dapat sinabi iyon. Ang Eldest Young Master Hill ay ang pinakakagalang-galang na young master sa Canberra, hindi pa banggitin ang pinakamayamang tao sa Australia.”

“Ang pinakamayamang tao?” Huminga ng malalim si Pangulong Thompson. “Nagawa lang niya ito dahil sa tulong ng pamilya Hill. Wala siya kung walang suporta ng pamilya niya.”

Tumigil sandali ang lalaki para sa dramatikong epekto bago sumigaw sa matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan, “Tama ba ako, Old Master Hill?”

Ngumisi ang huli habang nakatagilid na sulyap kay Shaun. “Ito ay isang kahihiyan na ang tao mismo ay tila hindi nauunawaan iyon.”

Hindi man lang sinubukan ni Pangulong Thompson na itago ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Shaun. “Eldest Young Master Hill, mag-ingat ka. Dapat mong i-enjoy ang kapistahan ngayong gabi kasama ang iyong asawa. Marahil ay walang ibang mag-iimbita sa iyo sa gayong mga eksklusibong kaganapan sa hinaharap.”

“Buweno, magpapasalamat ako kay Pangulong Thompson para sa iyong payo.” Ang mga sulok ng labi ni Shaun ay kumibot sa isang misteryosong ngiti. Hindi siya mukhang naiinis o nadidismaya ngunit mas mukhang nanonood siya ng isang nakakatawang papet na palabas.

“Eldest Young Master Hill, mangyaring huwag magalit.” Biglang tinakpan ni Melanie ang kanyang bibig na parang ngayon lang niya napansin si Catherine. “Oh anong nangyari sa mukha mo? Oo, ang hindi pantay na texture ay mukhang nakakatakot.”

May kung anong malamig na bumungad sa mga mata ni Shaun. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, nagbabalak na gumanti.

Hinigpitan ni Catherine ang hawak sa kamay niya at mahinahong ngumiti. “Medyo nakakatakot. Minsan, kinasusuklaman ko pa ang sarili ko sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit sa kabutihang palad, binigyan ako ni Shaun ng kumpiyansa na kailangan ko sa pamamagitan ng pananatili sa akin, paghikayat sa akin, at pagmamahal sa akin. Ni hindi man lang niya tinakpan ang mga babaeng patuloy na nagsusumikap sa kanya.”

Ang kalmado ng kanyang tono ay tila walang halaga ang pang-iinsulto ni Melanie.

Sa kabaligtaran, ang mga salita ni Catherine ay nagpapahiwatig na si Melanie ay minsan nang nagalit kay Shaun ngunit mas gugustuhin pa rin niyang makasama ang isang babaeng pumangit kaysa sa kanya.

Galit na galit si Melanie sa kahihiyan, ngunit isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mukha ni Charlie. “Gng. Hill, hindi palaging nagsasabi ng totoo ang mga lalaki. Kung tutuusin, nakakaawa talaga ang nangyari sa mukha mo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *