Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 393

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 393
Catherine pagkatapos bumalik sa New Metropolis Park at nagmamadaling pumasok sa study gamit ang kanyang laptop.

Ang bawat departamento ng kanyang kumpanya ay nag-email sa kanya ng data ng benta ng real estate sa iba’t ibang rehiyon. Siya ay mabilis na nagambala pagkatapos ng pag-scan sa mga ulat saglit. Hindi niya mapigilang maghanap sa Shaunarah Corporation online.

Ang mga resulta ay nagulat sa kanya.

Ang Shaunarah Corporation ay itinatag wala pang limang taon ang nakalipas.

Gayunpaman, ang halaga nito sa pamilihan ay lumampas na sa 200 bilyong dolyar.

Bukod pa rito, ang pinakamalaking kumikitang negosyo sa parehong Shaunarah Corporation at Hill Corporation ay nasa mga proyektong electronics.

Walang alinlangan, ang posisyon ng Hill Corporation sa industriya ay hindi natitinag. Sa kabila nito, nagawa ng Shaunarah Corporation na tumayo mula sa karamihan at nakontrol ang higit sa isang-kapat ng mga kita sa nabanggit na industriya.

Sa madaling salita, sinimulan ni Shaun ang planong ito nang palihim mga limang taon na ang nakararaan.

Matagal na ba niyang inaasahan na siya ay iiwanan ng pamilya Hill?

Sa sandaling ito, naramdaman niya ang panginginig na dumaan sa kanya.

“Nagsasaliksik ka ba sa Shaunarah Corporation?”

Biglang umalingawngaw ang boses ni Shaun sa likod niya.

Nagulat siya, mabilis niyang isinara ang laptop. Isang masalimuot na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso nang makita ang lalaking nasa likuran niya na lumitaw nang wala saan.

“Nakita ko na ang screen. Nakwento na ba sayo ni Elle?” Matikas siyang sumandal sa desk.

“Oo. But only because I asked her about it,” agad niyang sabi sa takot na masisi niya ang bodyguard.

“Hindi naman masama na magpakita ka ng concern sa asawa mo.” Nakayuko siya na may ngiti sa labi. “Ngunit maaari mong itanong sa akin ang anumang bagay na gusto mong malaman sa halip na hanapin ito online.”

“…” Kinagat niya ang kanyang mga labi, hindi sigurado kung ano ang isasagot.

Tinapik-tapik niya ito sa ulo. “Sa tingin mo ba, nakakatakot ako sa palihim na pagtatatag ng Shaunarah Corporation limang taon na ang nakakaraan upang labanan ang Hill Corporation?”

“Hindi naman? Naiintindihan ko ang kahalagahan ng paghahanda para sa tag-ulan.”

“Medyo bata ka pa, kaya marahil ay hindi mo alam na hindi ginamit ng Hill Electronics ang pinaka-pinakinabangang negosyo ng korporasyon. Nagsimula ito sa pangunahing pokus nito sa pananalapi at hindi maganda ang ginawa sa industriya ng electronics. Nangyari ang krisis sa pananalapi pagkatapos kong kunin ang korporasyon, kaya wala akong pagpipilian kundi palakasin ang posisyon nito sa industriya ng electronics. Pero ako lang ang presidente, kung tutuusin. Sa madaling salita, isa lang akong empleyado. Kailangan kong gumawa ng backup na plano…”

Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing, “Kung matagumpay kong mamanahin ang Hill Corporation, si Shaunarah ay patuloy na mananatili sa pangalawang lugar magpakailanman at walang makakaalam ng tunay na boss sa likod ng kumpanya.”

“Ngunit hindi ka na ang presidente ng Hill Corporation. Plano mo bang pangunahan si Shaunarah para malampasan ang negosyo ng pamilya mo?” tanong ni Catherine.

“Nagbitiw na ang buong team na nagtatrabaho para sa electronic experimental project ng Hill Corporation at malapit na silang magtrabaho para sa akin sa Shaunarah. Malapit nang maalis ang Hill Corporation nang walang microchip. Ang industriya ng electronics ay mabilis na nagbabago sa bawat pagdaan ng araw.”

Biglang nakaramdam ng pagkatanga ang babae.

Akala niya ay isinuko na niya ang Hill Corporation para sa kanya.

Sa totoo lang, natigilan din siya sa matapang na hakbang.

Well, as it turned out, mayroon na siyang backup plan sa lugar.

Hindi siya kailanman maaalis sa tuktok ng hierarchy. Baka mas lalo siyang maging makapangyarihan sa hinaharap. Kapag nangyari iyon, siya na talaga ang magiging pinakamayamang tao sa bansa nang hindi pinipigilan ng iba.

“Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Hindi ka ba natatakot na baka ilabas ko ang sikreto?”

“Hindi, hindi mo gagawin, dahil asawa kita.” Binuhat siya nito mula sa upuan, umupo, at inilagay sa kandungan nito.

Ibinaba niya ang kanyang tingin sa lupa upang itago ang panunuya sa kanyang mga mata.

‘Asawa?’

‘Kalimutan mo na. Ang pangalang Shaunarah ay sa iyo at isa pang babae.

‘Shaun, hindi ka ba nakaramdam ng kaunting guilty kapag sinabi mo sa akin ang mga salitang ito?’

“Ang ganda ng pangalan ni Shaunarah. Paano mo ito naisip?” bigla niyang tanong in a casual manner.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *