Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 392

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 392
“It’s not that big of a deal, really. I don’t manage the company with my looks but with my capability,” medyo pabiro na sagot ni Catherine. “Sige, magpatuloy tayo para talakayin ang progreso ng mga kasalukuyang proyekto sa iba’t ibang lugar…”

Natapos ang pagpupulong makalipas ang isang oras.

Bumalik si Catherine sa kanyang opisina upang humanap ng invitation card mula kina Melanie at Charlie sa mesa. May engagement ceremony sila sa Pavilion Intercontinental Hotel bukas.

Ano ang sinusubukang sabihin ni Melanie sa imbitasyon?

Habang iniisip niya ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. “Elder Sister, nakita mo na ba ang aking invitation card?”

“Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong nakababatang kapatid na babae na nagtangkang nakawin ang asawa ko.” Si Catherine ay maaaring maging kumpiyansa sa sertipiko ng kasal sa kanyang panig.

“May pisngi ka talaga. Sinong third party dito?”

Halos mapasigaw si Melanie sa galit ngunit huminga ng malalim. “Sige. Nahanap ko na rin sa wakas ang kaligayahan ko. Anak ka ni Tatay kahit anong mangyari at walang makakapagpabago sa katotohanang magkadugo tayo. I’m sure hindi mo palalampasin ang engagement ceremony ng nakababatang kapatid mo no?”

“Talagang pupunta ako doon dahil mabait kang nag-imbita sa akin.”

Nagulat si Melanie sa hindi inaasahang positibong tugon. “Tama ka na. Oo nga pala, nabalitaan ko ang disfigure ng mukha mo. Huwag kalimutang magsuot ng belo bukas. Ayokong takutin mo ang mga bisita ko. Inaasahan kong makita ka.”

Ibinaba na niya ang tawag pagkatapos ng tawa.

Sa wakas ay naunawaan ni Catherine ang intensyon. Umaasa sila ng pagkakataon na kutyain siya.

Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga hindi gaanong mahalaga tungkol sa kanyang hitsura.

Hindi naman siguro sila ang madidismaya bukas.

Dumating si Elle para sunduin siya pagkatapos ng trabaho.

“Nag-o-overtime si Eldest Young Master ngayong gabi, kaya hindi ka niya masundo.”

Paliwanag niya pagkatapos pumwesto si Catherine sa backseat.

Nagulat ito sa huli. Alam niyang dapat may iba pang investment si Shaun kahit na na-dismiss bilang presidente ng Hill Corporation. Gayunpaman, tila wala siyang alam tungkol sa kanyang kasalukuyang mga gawain sa trabaho.

“Saang kumpanya siya nagtatrabaho ngayon?”

Namilog ang mga mata ni Elle nang marinig ang tanong at natahimik siya.

“Okay lang kung ayaw mong sumagot.” Kinagat ni Catherine ang gilid ng labi. “Casually ask ko lang.”

She sounded nonchalant but in actuality, there was a unpleasant taste in her mouth.

Marahil ang nakakaantig na pag-amin ni Shaun noong siya ay naospital noon ay nasira ang defensive wall na binuo sa paligid ng kanyang marupok na puso. Nang malaman niyang kasal pa rin ang dalawa, hindi niya maiwasang umasa sa kanya.

Ang mga babae ay talagang mabibigo ang kanilang sarili kung minsan.

Ang ilang mapagmahal at nakakaantig na mga salita ay maaaring magparamdam sa kanila na mas espesyal kaysa sinuman.

Kumunot ang noo ni Elle, bahagyang nadismaya. “Hindi sinasadya ni Eldest Young Master ang mga bagay-bagay sa iyo. Natatakot lang ako na baka mag-overthink ka pagkatapos marinig ang pangalan ng kumpanya.”

Tumingala si Catherine na parang may naalala bigla. “Posible ba… na ang pangalan ay nauugnay sa babaeng nagngangalang Sarah?”

“Young Madam, hindi ako sigurado kung paano haharapin ang iyong katalinuhan.”

Iyon lang.

Ganun ba talaga kahalaga sa kanya ang babaeng iyon?

Napakahalaga ba niya na ang pangalan niya ay pangalan ng kumpanya niya?

Bagama’t pumanaw na ang babaeng tinutukoy ay may kakaiba pa ring nararamdaman si Catherine sa kanyang puso sa pag-iisip nito.

“Shaunarah ang tawag dito,” paliwanag ni Elle, “Pero naitatag ang kumpanya limang taon na ang nakararaan, bago ka nakilala ng Eldest Young Master. Sigurado akong hindi niya gagamitin ang pangalang ito kung nagsimula siya ng bagong kumpanya ngayon.”

“Sige.” Lumingon si Catherine sa gilid para tumingin sa labas ng bintana.

Shaunarah…

Maliwanag, ito ay isang wordplay ng kanilang mga pangalan, Shaun at Sarah. Napakagandang pangalan.

Naisip ni Catherine na malamang hindi niya ito mamahalin ng ganito kung nabubuhay pa ang babaeng nagngangalang Sarah.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *