Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 390

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 390
“Dahil hindi ka niya kinausap tungkol dito, kung gayon hindi ko rin lugar ang magsabi ng kahit ano.” Magalang na ngumiti si Chester. “Hindi mo kailangang mag-overthink. Basta alamin mong mahal ka niya.”

Kaya alam ng lahat na mahal niya ito.

Dahan-dahang ibinaba ni Catherine ang kanyang mga mata. Ngunit kahit papaano, may masamang pakiramdam sa kanyang puso na hindi maalis. “Pero gusto kong malaman kung sino ang nanakit sa kanya. Nag-aalala akong nagalit niya ang pamilya Hill dahil sa akin…”

“Hindi simpleng tao si Shaun, kaya walang magawa sa kanya ang pamilya Hill. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ikaw lang ang makakasakit sa kanya.” Nang maglakad na si Chester sa pintuan, tumalikod ito at ngumiti sa kanya. “Nagsimula ka na ring magmalasakit kay Shaun. Ibig sabihin willing kang patawarin siya?”

Natigilan si Catherine ng ilang segundo, at subconsciously uminit ang mukha niya.

Humalakhak si Chester. “Please stay with him. Si Shaun ay medyo masungit, ngunit ito ay may kinalaman sa kanyang pagpapalaki. Tulad ng makikita mo, karamihan sa mga tao sa mayayamang pamilya ay makasarili at iniisip lamang ang kanilang sariling mga interes. Nakakaawa talaga si Shaun.”

Pagkaalis niya, matagal na umalingawngaw sa isip ni Catherine ang katagang ‘Shaun is actually quite pitiful’.

Sino ang mag-aakala na ang pinakamayamang tao sa Australia ay ilalarawan na nakakaawa?

Gayunpaman, nang isipin niya kung paano siya nahiwalay at iniwan ng lahat ng tao sa pamilya ng Hill, hindi naiwasang sumakit ang puso niya.

Sa sandaling iyon, pumasok si Aunty Yasmine at nagtanong, “Young Madam, pwede ba kitang ipagluto ng lugaw para sa hapunan ngayon?”

Tumango si Catherine at idinagdag pagkaraan ng ilang sandali, “Gumawa ka rin ng sabaw ng manok, at magdagdag ng ilang halamang gamot dito.”

Nagdududa si Tita Yasmine. “Ngunit ang sabi ng doktor ay hindi madigest ng iyong tiyan ang tonic sa oras na ito…”

“…Hindi, para ito sa inyo ni Shaun.” Nagmamadaling ibinaba ni Catherine ang kanyang phone para pagtakpan ang kanyang kahihiyan.

Napangiti si Tita Yasmine. Matagal na niyang nakikita ang pagmamahal ng dalawang taong ito sa isa’t isa. Ngayon na sa wakas ay handang alagaan ng Batang Ginang ang Pinakamatandang Young Master, umaasa siya na ang kanilang mga araw ay patuloy na lalago.

“Siyempre, gagawa ako, pero Young Madam, sasabihin ko kay Young Master na ikaw ang nagpagawa sa akin. Kung hindi, hindi niya ito kukunin. Tulad ng nakikita mo, kadalasan ay hindi niya gustong kainin ang aking luto.”

Napakagat labi si Catherine. Kung malalaman niya ito, matutuwa siyang malaman na muli itong nagmamalasakit sa kanya.

Ayaw niyang makita ang masungit nitong tingin.

“Hindi mo kailangang ikahiya. Mas mahalaga ang kalusugan ng Matandang Young Master. Matagal na siyang walang masustansya, at masyado siyang maselan sa pagkain.” Napabuntong-hininga si Aunti Yasmine.

Inisip ni Catherine ang kanyang sugat at walang magawang tumango.

Kinagabihan, dumating si Shaun para kumain.

Nang ilabas ni Aunty Yasmine ang pagkain ay napangiti siya ng mahina. “Ito ang chicken soup na espesyal na hiniling sa akin ng Young Madam na gawin para sa iyo.”

Lumiwanag ang mga mata ni Shaun at lumingon kay Catherine, ngunit nagmamadali itong ibinaba ang ulo para kumain at iwasang magtama ang mga mata nito. Gayunpaman, ang dulo ng kanyang mga tainga ay namumula na.

“Buweno, dahil espesyal itong inayos ng aking asawa, kailangan kong kainin ito.” Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Shaun. Ininom niya ang malaking mangkok ng sopas hanggang sa wala nang natira. Tinapos pa niya lahat ng latak.

Nagulat si Aunty Yasmine. “Kailangang magbigay ng salita ang Batang Ginang. Hindi ko pa nakita ang Young Master na kumain ng napakaraming pinggan.”

Hindi nakaimik si Catherine. Siya ay hindi isang maliit na mangangain noong siya ay nasa Melbourne, ngunit siya ay nagkaroon ng napakaraming masamang ugali nang siya ay bumalik sa Canberra.

“Hindi ko mapigilan. Dahil nagsalita si Missus, kailangan kong makinig nang masunurin, o baka hindi niya ako payagang matulog sa gabi.” Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Shaun.

Hindi nakayanan ni Catherine na pakinggan siya dahil sa kahihiyan at sinipa siya ng marahas.

“Ang pambubugbog ay tanda ng pagmamahal, ang pagmumura ay tanda ng pag-ibig.” Nagtaas ng kilay si Shaun. Mukhang hindi siya natatakot sa mga kahihinatnan.

Si Catherine ay ganap na walang magawa laban sa kanya at maaari lamang kumain ng kanyang hapunan ng tahimik.

Alas 9:30 ng gabi, handa nang patayin ni Catherine ang ilaw para matulog, ngunit biglang naghubad ng damit si Shaun at mabilis na umakyat.

“Shaun Hill, umalis ka na…” Natutulog sila sa magkahiwalay na kama mula nang naospital si Catherine, kaya pinalayas niya ito dahil hindi siya sanay.

“Aray, masakit.” Malungkot na ekspresyon ang ginawa ni Shaun.

“Huwag ka nang umarte. Hindi naman nasaktan ang paa mo.” Binatukan siya ni Catherine.

“Sinusubukan mo bang pilayin ako?” Binigyan siya ni Shaun ng mapait na tingin.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *