Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 389

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 389
“Wait…” Bigla siyang hinila ni Catherine pabalik.

“Ano?” Matagal na siyang hindi nagkusa na pigilan siya ng ganito. Sumilay ang guwapong mukha ni Shaun sa mapanuksong ngiti. “Hindi mo kayang makita akong umalis?”

Kinagat ni Catherine ang kanyang mga labi at itinaas ang manggas sa kanyang kaliwang kamay, tanging ang kanyang braso ay nakabalot ng mga benda. Siya ay… talagang nasugatan?

“Ito ay isang maliit na pinsala.” Isang hindi natural na tingin ang sumilay sa mga mata ni Shaun, at agad niyang binawi ang kanyang braso.

“Paano ka nasaktan?” Tinitigan siya ni Catherine. Kung konting sugat lang, bakit nanginginig siya sa sakit sa isang light touch lang?

“Nag-aalala ka ba sa akin?” Napangiti si Shaun sa labi. Puno ng saya ang malalim niyang boses. “Masakit ba ang puso mo para sa akin?”

“…Labas.” Nainis si Catherine dahil sa kahihiyan. Akala niya ay nagmamalasakit ito sa kanya, ngunit… ito ay dahil asawa pa rin niya ito sa papel.

Ngumiti si Shaun ng magiliw at pumunta sa washroom.

Sa loob-loob niya, ang guwapong mukha niya ay napalitan ng kaway ng sakit.

Hinawi niya ang patong-patong na gauze. Sa loob, ang sugat ay bumuo ng matingkad na pulang langib, at ang galit na mga pulang linya ay mukhang nakakatakot.

Nanatili siya doon ng anim o pitong minuto.

Tapos, tumunog ang cellphone niya sa labas.

“Tumatawag ang mama mo.” Napatingin si Catherine sa phone sa kama at sinabing.

Dinampot ni Shaun ang telepono sa kanyang harapan, at narinig agad ang malamig na boses ni Lea. “Libre ka ba? Sabay tayong kumain bilang mag-ina.”

“Tsk, di ba naputol na ang ugnayan natin bilang mag-ina? Ikaw na mismo nagsabi.”

Pinilit ni Lea, “Shaun Hill, huwag kang masyadong lumayo. Ako ang nanganak sa iyo.”

“Oo, pinanganak mo ako, pero hindi mo pinangako ang pagpapalaki sa akin. Napakabuti mong ina.” Patawa ni Shaun. “Alam ko kung ano ang gusto mong gawin ko. Hindi ako pupunta.”

“Ikaw…” Huminga ng malamig si Lea. “Fine, kung hindi ka pumayag, then don’t blame me for going to Catherine Jones. Sa tingin mo ba matatakot siya kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa sakit mo noon?”

“…”

Biglang namula ang mukha ni Shaun.

“Shaun, ang mga tao ay higit na natatakot sa kanilang mga kahinaan, at nalantad mo ang iyong kahinaan ngayon,” malinaw na sinabi ni Lea ang bawat salita. “Huwag mong pilitin ang kamay ko.”

“Pagsisisihan mo ito.” Binaba ni Shaun ang tawag.

Napatingin sa kanya si Catherine. Sinabi sa kanya ng kanyang intuwisyon na may nag-udyok sa kanya. Namumula ang mga mata niya na parang anumang oras ay sasabog na siya.

Sa totoo lang, natatakot siya sa ekspresyong iyon. Gayunpaman, alam niyang may sinabi ang kanyang ina na hindi kasiya-siya.

As a bystander, she could see na talagang malupit si Lea Hill. Sinong ina ang magiging walang puso sa kanyang anak?

“Anong mali?” Lumapit siya para hawakan ang kamay niya. Napakalamig, sapat na ang lamig para medyo madurog ang puso niya.

“Wala lang. Lalabas ako.” Hinaplos ni Shaun ang ulo niya at tumalikod na para umalis.

Bandang 4:00 pm, binisita siya ni Chester. “Mas maganda ba ang gana mo?”

“Hindi ako makakain ng marami, baka sumakit ang tiyan ko,” seryosong sagot ni Catherine sa kanya.

“Dahan-dahan lang. Kumain ng mas kaunti ngunit madalas. Dapat ay makalabas ka na ng ospital kinabukasan. Tungkol naman sa iyong mukha… pumunta kada dalawang araw para ipagamot ito…”

“Doktor Jewell, alam mo ba kung paano nasugatan ni Shaun ang kanyang braso?” Napatingin bigla si Catherine sa kanya.

Saglit na natigilan si Chester, pinunasan ang kanyang salamin. “Anong sinabi sayo ni Shaun?”

“Wala siyang sinabi sa akin.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *