Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 388

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 388
“Fine, I’ll be honest with you.” Hinawakan ni Shaun ang kamay niya at inilagay sa ilalim ng baba niya. “Every time na kino-contact ko si Melanie Yule, it was because she looked like you. Aaminin kong hindi pa ako nakakaget over sa iyo simula nang bumalik ako sa Melbourne.”

‘Hindi pa ako nakakaget over sayo…’

Limang salita lang iyon, ngunit biglang naramdaman ni Catherine na iyon lang ang tanging pangungusap na sinabi niya sa ngayon na natural na lumabas at naantig sa kanya mula nang dumating siya sa Canberra.

Bumibilis ang tibok ng puso niya.

Noong una niyang nakilala si Melanie, naramdaman din niya na medyo magkahawig sila ni Melanie.

Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ang dahilan kung bakit niya nilapitan si Melanie.

Kung tutuusin, napaka-decisive niya nang umalis siya sa Melbourne.

Ang kawalan niya ng tiwala ay nasaktan din siya nang husto.

“Noong una, akala ko dahil hindi mo ako minahal at nilapitan mo ako para lang lokohin ako, magpapakasal ako sa isang babaeng kamukha mo at makakalimutan ko na. Pero hindi ko inasahan na magiging half-sister mo siya.”

Naging komplikado ang mga mata ni Shaun. “Mula nang makilala kita sa Yule residence, hindi ko na naisip na gusto ko pang makasama si Melanie.”

“Pero lagi mo siyang sinasamahan sa Yule residence. At saka, nakalimutan mo ba kung gaano ka yabang sa pagprotekta sa kanya noong birthday party ng lolo mo?” Kinagat ni Catherine ang kanyang mga ngipin sa poot sa alaala. “Naramdaman kong hindi mo ako masyadong pinapahalagahan. Kahit ilang beses mo na akong pinahiya.”

Kakaibang sulyap sa kanya si Shaun. “Kung hindi lang dahil gusto kitang makita, bakit sa tingin mo dadalo ako sa isang katangahang birthday party? Sa kabilang banda, dinala mo si Wesley Lyons para makipagkita sa iyong mga magulang habang kasal ka pa. Naisip mo na ba ang nararamdaman ko? Gusto mo bang maupo ako sa iisang mesa at panoorin kung gaano kayo kamahal ni Wesley?”

“…”

Pinakinggan siya ni Catherine na gumawa ng mga huwad na akusasyon na may matuwid na tingin sa kanyang mukha. Hindi siya masaya. “Hindi ba’t ipinakita mo rin ang iyong pagmamahal sa harap ko?”

“Naistorbo ka ba noong ginawa ko ito?” Malamig na ngumuso si Shaun at tinanong siya.

“…Hindi.” Inilayo ni Catherine ang kanyang mukha.

Naiinis si Shaun, pero kailangan niyang pagbigyan kapag ganito ang ugali nito. Wala siyang nagawa kundi yakapin siya at yakapin ng mahigpit. “Kahit wala kang pakialam, ginagawa ko. Cathy, alam kong galit ka sa akin, pero anong magagawa ko? Sa tingin ko pinaglalaruan mo ako, pero hindi kita kayang bitawan. Ako ay dinapuan ng lason na kilala bilang Catherine Jones.”

Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang naiinis. Ibinaba niya ang ulo niya at kinagat ang labi niya. Ang mga halik ay napuno ng sama ng loob, pagmamadali, at… lambing.

Palagi siyang tinatanggihan ni Catherine noon.

Kahit papaano, parang laging may malalim na paghahati sa kanilang dalawa.

Puno siya ng sama ng loob sa kanya.

Gayunpaman, ngayong naibuhos na niya ang kanyang puso sa kanya, ang puso niya ay hindi kusang lumambot sa ilalim ng kanyang halik.

Hindi niya kayang pigilan siya.

Alam niyang kahit anong pader ang itinayo niya, unti-unti itong sisirain ng lalaking ito.

Iyon ay dahil naalala niya kung paano siya nakipaglaban sa buong pamilya ng Hill para sa kanya. Nakipaglaban siya sa mga mayayamang pamilya sa Canberra para sa kanya, at ibinigay niya ang posisyon ng presidente ng Hill Corporation para sa kanya…

Iyon ay lahat ng katotohanan.

Kung hindi, kapag binigyan siya ni Old Master Hill ng isang pagpipilian, hindi niya pipiliing manatili.

Sa huli, dahil sa kanya.

Nang mapansin na may kaunting pagbabago sa kanya, naging labis na masaya si Shaun.

Pinalalim niya ang halik bago niya dahan-dahang idiniin ang katawan sa kanya.

Naisip ni Catherine si Aunty Yasmine sa kusina at hindi niya namamalayan na hinawakan ang braso nito, mahinang sinabing, “Huwag, nandito si Aunty Yasmine…”

Ang sagot sa kanya ay ang biglang nanginginig na braso ng lalaki. Pagkatapos, nakita niya ang biglaang pagkislap ng sakit sa malalalim na mga mata nito, ngunit ito ay napakaikli.

“Ikaw…”

“Sige. Okay lang kung ayaw mo.” Itinaas ni Shaun ang kanyang katawan gamit ang isang kamay. “Pupunta ako sa washroom…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *