Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 387

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 387
“Tay, masyado kang idealistic. Kung hindi ako lalaban, itataboy niya ako sa kumpanya kapag wala na sina Lola at Lolo. Maaari lamang magkaroon ng isang tao sa Hill Corporation, at ang taong iyon ay ako, “sabi ni Liam na may malamig na panunuya.

“Sige, gusto ko rin na si Liam ang mamahala sa Hill Corporation. Gustong pakasalan ni Shaun si Catherine Jones, ngunit hindi siya matatag sa emosyon at halos saktan si Valerie noon. Mas ayaw ko sa kanya ngayon.”

Umiling si Lea. Kung maibabalik niya ang nakaraan, siguradong hindi na niya isinilang si Shaun.

Pagkatapos ng tanghalian.

Isang malumanay at komportableng mainit na simoy ng hangin ang humihip mula sa bintana, na mahinang humihip kay Catherine. Pumikit siya, gustong matulog, pero bigla niyang naramdaman na may humahalik sa mukha niya.

Sino yun?

Ang pamilyar na malutong na amoy ng sedro na umaalingawngaw mula sa kabilang partido ay hindi man lang naiinis sa kanya.

Dahan-dahang bumukas ang inaantok na mga mata ni Catherine, at nakita niya ang nakakasilaw na guwapong mukha. Mas photogenic siya sa personal kaysa sa TV.

“Gising ka na ba, tamad kang piggy? Mahigit dalawang oras ka nang natutulog.” Pinisil ni Shaun ang ilong niya na parang lovestruck na lalaki at sinabi niya sa tono ng paghanga.

Si Catherine ay nasa isang bakas para sa isang sandali at naisip na siya ay nasa Melbourne.

Gayunpaman, kahit pabalik sa Melbourne, bihira siyang maging maamo at mapagmahal.

“Kailan ka dumating?”

Nagmamadali siyang umupo. Nasa oras lang siya. Marami siyang gustong itanong sa kanya.

“Hindi nagtagal, mga isang oras na ang nakalipas. Sakto namang pumasok ako para makita kang humihilik.” Tumingin si Shaun sa kanyang relo at nang-aasar.

“Kalokohan. Hindi ako humihilik.” Nilaro ni Catherine ang imahe sa kanyang ulo at napahiya.

“Paano mo malalaman kung humihilik ka kapag tulog ka na?” Matagal na siyang hindi nakikitang ganito ni Shaun kaya sinadya niya itong kulitin.

“…Fine, buti naman naghilik pa rin ako. At least walang darating at matutulog sa akin in the future.” Pinandilatan siya ni Catherine ng mata.

“Ikaw ang asawa ko. Sinong matutulog ko kung hindi ikaw?” Ngumisi si Shaun at pinaningkitan siya ng mata.

“Tama na, Shaun. Matagal na kaming naghiwalay. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yang pekeng wedding certificate…”

“Sino ba nagsabing peke yan? Tingnan mo ang sarili mo.” Naglabas si Shaun ng ilang mga dokumento, isa rito ay ibinigay sa kanya nang pirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo.

Inagaw ito ni Catherine para tingnan. Ito ay eksaktong kapareho ng orihinal. “We… hindi ba naghiwalay tayo?”

“To be exact, we just signed the divorce agreement. Hindi pa namin nakumpleto ang mga pormalidad.”

Sinamaan siya ng tingin ni Shaun. “Noong pinirmahan namin ang mga papeles, katapusan na ng taon, at sarado na rin ang City Hall para sa holiday. Sino ang nakakaalam na magkakasalubong tayo sa lalong madaling panahon pagkatapos mong pumunta sa Canberra. Heh, nakahanap ka pa nga ng fiance pagkalipas lang ng sampung araw.”

Namula si Catherine sa hiya. Sa madaling salita, siya ang niloko sa kasal?

“Hindi ka rin naging masama. Nakahanap ka na rin ng girlfriend,” mabilis niyang sagot. “Tapos, direkta mo pang itinanggi na may relasyon ka sa kanya. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung gaano mo kamahal na hinawakan ang kanyang kamay nang makilala mo ang kanyang mga magulang. Muntik na kitang tawaging bayaw.”

“Nagseselos ka.” Pinitik ni Shaun ang tungki ng ilong niya. Lalo siyang natuwa nang makita ang pambihirang pilyong hitsura nito.

“Nag-o-overthink ka. Hindi ako nagseselos.” Napaiwas ng tingin si Catherine. Bale ang galit sa kanya, with her looks, she was not even qualified to be jealous.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *