Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 384

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 384
Nakakrus ang mga paa ni Shaun, at kalmado ang kanyang kilos. “Maraming tao ang pumupuna sa akin sa Internet kamakailan. Sa totoo lang, hindi ako nakakaabala, at wala akong pakialam kung paano ako nakikita ng iba. Pero kahapon, sinimulan nilang bastusin ang asawa ko online. Ito ay isang bagay na hindi ko matitiis…”

Nagulat ang reporter. “Asawa?”

“Tama iyan.” Hinarap ni Shaun ang camera, at ang nakakapangilabot niyang mga labi ay napangiti. “Ang chairman ng Hudson Corporation, si Catherine Jones. Asawa ko siya.”

Napatulala ang reporter. “Nakuha mo na ba ang marriage certificate mo?”

“To be exact, nakuha namin ito mahigit apat na buwan na ang nakalipas.”

Ang reporter. “Iyon ay… imposible iyon.”

“Anong imposible dun? Dinala ko pa.” May inilabas na dokumento si Shaun sa kanyang bulsa. Hindi lamang mayroon itong mga larawan sa kasal, ngunit malinaw din ang pagkakasulat ng petsa ng kasal.

Sa ward, laking gulat ni Aunty Yasmine na nahulog ang dalandan sa kanyang kamay. “Miss Jones… Hindi… Young Madam, pareho kayong kasal?”

Hindi nakaimik si Catherine.

Oo, kasal sila, ngunit hiwalay din sila. Paanong nagkaroon pa siya ng marriage certificate?

Nagsimulang uminit ang ulo ni Catherine. Wala siyang maisip na anuman.

Sa TV, nataranta rin ang reporter. “Pero hindi ba’t nililigawan mo pa rin si Melanie Yule mula sa pamilya Yule kalahating buwan na ang nakalipas…?”

“Kung tungkol sa isyu na iyon, ako rin ay masyadong nakikiusyoso tungkol dito.”

Napaawang ang bibig ni Shaun sa isang mapanuksong ngiti. “Melanie Yule. Miss Yule, kung nanonood ka ng balita ngayon, gusto ko lang itanong sayo. Kailan pa ako nagsimulang makipag-date sayo? Nagsimula ba akong makipag-date sa iyo dahil lang sa sinayaw kita sa isang dinner party sa Hill Manor? Hindi kita tinawagan o inanyayahan, at simula pa lang naging malamig na ako sa iyo. Naniniwala ako na kahit sino ay makakapagsabi na hindi ako interesado sa iyo.”

Natigilan ang reporter. “Pero dati, may nagpicture sa inyong dalawa na namimitas ng strawberry. Mukha kayong intimate…”

“Oh, nung time na yun? Nalaman ko lang na nandoon siya noong bumalik ako sa family estate. Kinaladkad ako ng lola ko kasama sila sa orchard para mamitas ng strawberry at sadyang kumuha ng litrato para iligaw ang media. Dinala ko sa aking asawa ang mga strawberry na pinulot ko para kainin. Nang umalis ako noong araw na iyon, nilinaw ko pa ang mga bagay-bagay kay Miss Yule at sinabihan siyang huwag akong guluhin.”

Nakaharap si Shaun sa camera, malamig ang tingin. “Miss Yule, dahil sa mga salita mo, tinawag akong scumbag ng buong Australia. Dapat alam mo nang husto na hindi ko pa nahawakan ang iyong bibig.”

Napabuntong-hininga ang reporter. Itong si Melanie Yule ay medyo tuso. “Eldest Young Master, alam ba ng pamilya Hill ang kasal ninyo ni Miss Catherine Jones?”

Umiling si Shaun. “Iniisip lang nila na nililigawan ko si Cathy, pero tutol ang pamilya ko. Iniisip nila na ang kanyang katayuan ay masyadong mababa, at hindi siya karapat-dapat sa akin dahil hindi niya ako maaaring bigyan ng mga benepisyo sa hinaharap, ngunit wala akong pakialam. Nakilala ko siya sa Melbourne, ni hindi niya alam ang status ko noong pinakasalan niya ako, pero hindi ko na matiis ang paghamak sa kanya ng pamilya ko. Napagpasyahan ko na magdaraos ako ng kasal sa kanya sa loob ng isang buwan at ipaalam sa lahat na siya lang ang nasa puso ko.

“Gayundin…”

Biglang bumangon si Shaun sa sofa. “Ako nga ang nagbali ng mga binti ng young master sa cruise ship. Hindi ko na sasabihin kung gaano sila ka-bully, pero hindi nila dapat pinahiya ang asawa ko. Si Catherine ay isang linyang hindi madadaanan ng sinuman pagdating sa akin. I’ll go against the whole world kung para sa kanya.”

Parang ang magiliw niyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Catherine sa harap ng TV.

Malakas ang kabog ng puso niya.

Kailangan niyang aminin na walang babae ang makakalaban nito kapag ang guwapo at perpektong mukha ni Shaun ay nagsabi ng mga domineering at nakakaantig na mga salita ng pagmamahal.

Alam niya na malamang na nililinis nito ang kanyang imahe ng pagiging isang scumbag sa publiko. Alam din niya na siya ay gumaganap lamang ng bahagi ng isang malalim na tapat na asawa, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon.

Para bang nagsasabi siya ng totoo.

Sa gilid, napaiyak si Aunty Yasmine. “Young Madam, alam kong nasa puso ka lang ng Pinakamatandang Bunsong Master. Napakaganda. Mag-make up nang mas maaga at magkaroon ng kambal. Tutulungan kitang palakihin sila.”

Hindi nakaimik si Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.