Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 381

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 381
“Cathy, huwag kang magsalita ng kahit ano. Alam ko. Siya ay dapat na isang hotshot mula sa isang maimpluwensyang pamilya, ngunit hindi ako natatakot. At most, mapapasama lang ako sayo. Ang laki ng utang ko sayo. Kung hindi ko napagkamalan na may iba si Shaun Hill in the first place, hindi ka sana nasangkot sa kanya.”

Halos mapaiyak si Freya sa pagsisisi.

“Oh, so nagsimula ang lahat dahil sayo. I knew stupid girls like you only know how to talk big, and you don’t mean it at all,” marahas na sabi ni Rodney.

“Shut your mouth, you ladyboy,” angal ni Freya sa kanya.

“Ano ang sinabi mo?” Magiging yelo na ang guwapong mukha ni Rodney.

“May nasabi ba akong mali? Ikaw ay isang lalaki na nakasuot ng pink na sando. Mas maganda ka kaysa sa mga babae at mas nagsasalita ka kaysa babae. Ikaw ba ay babae o lalaki?”

“Gago kang babae. Kung hindi kita papatayin…” Sisingilin na sana siya ni Rodney sa galit, ngunit dali-dali siyang pinigilan ni Chase. “Bro, huminahon ka.”

“Hindi mo ba narinig na pinagalitan niya ako? Paano ako makakalma?” Galit na galit si Rodney.

Palihim na dagdag ni Freya, “Huwag kang magalit. Ang ganda mo kaya ang ganda mo kahit galit ka.”

Sumakit ang ulo ni Catherine. “Freya, tama na. Boss mo siya. Siya si Rodney Snow, ang presidente ng Osher Corporation.”

Hindi nakaimik si Freya.

Ano?

Hindi pa niya nakilala ang presidente, ngunit bilang isang empleyado ng kumpanya, alam niya na ang pangalan ng amo ay Rodney Snow. Ayon sa tsismis, guwapo at disiplinado si Rodney…

What the f*ck. Siya iyon?

“Freya Lynch, patay ka na.” nginisian siya ni Rodney.

“Fine, naiintindihan ko. Alam ko ang kahihinatnan ng pagkakasala sa aking amo. Maliligaw lang ako. Babalik ako para mag-impake ng mga gamit ko.” Walang pakialam si Freya.

“Huwag kalimutan ang kontratang pinirmahan mo sa kumpanya. Iba ang kontrata mo sa mga ordinaryong empleyado. Pumirma ka ng isang kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Kung maglakas-loob kang umalis sa iyong trabaho nang walang pahintulot, gusto kong makita kung sino sa industriya ang maglalakas-loob na kunin ka sa hinaharap.” banta ni Rodney.

“Young Master Rodney, nagalit lang ang kaibigan ko dahil sa nangyari sa akin. Sana hindi mo personalin.” Kailangang bumaling ni Catherine kay Shaun. “Pabigla-bigla magsalita si Freya, pero isipin mo. Kung ikaw ang pumangit, hindi rin ba magagalit ang mga kaibigan mo? Katulad ng huling pagkakataon na tinuruan mo ako ng leksyon…”

“Ano? Anong leksiyon ang itinuro niya sa iyo?” Sinamaan ng tingin ni Freya si Rodney. “Lalaki ka pa rin ba para mang-bully ng babae?”

“Kung magsasabi ka ng isa pang salita, papatunayan ko sa iyo na ako ay isang lalaki.” Babala ni Rodney.

“Tama na, tigilan mo na ang pag-aaway. Isa itong hospital ward. Kailangang magpahinga ng pasyente.” Malamig na putol ni Shaun, at agad na tumahimik ang lahat.

Nilibot ng mga mata ni Shaun ang kwarto at dumapo kay Rodney. “Rodney, lalaki ka, kaya maging mapagbigay. Si Freya ay kaibigan ni Catherine. Pabayaan mo na siya.”

“…”

Napatingin si Rodney kay Freya, na inilibot lang ang tingin sa kanya. “Shaun, ang walang utang na loob mo talaga. Nagsalita lang ako para sa iyo dahil pinapagalitan ka niya.”

Hinila siya ni Chase at sinabi sa mahinang boses, “Rodney, tama na. Naiintindihan ko naman si Freya. To be honest, nakikita ko si Rin na ganito, galit na galit din ako kay Shaun. Sinisi ko pa ang sarili ko. Hindi ko dapat tinawagan si Shaun sa Melbourne noon.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *