Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 378

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 378
“Tara, uwi na tayo.”

Hinawakan ni Catherine ang kamay niya.

Bahay…

Bakas ng sakit ang bumungad sa gwapong mukha ni Shaun.

Noong unang panahon, ito ang kanyang tahanan.

Gayunpaman, ang tanging lugar na parang tahanan ngayon ay kasama niya.

“Sige.”

Makalipas ang mahabang panahon, tumango siya. Hinawakan siya nito at iniwan ang pamilya Hill nang hindi lumilingon.

Nang makita ni Valerie na nawala ang silweta niya, kinilig siya at sinabing, “Mom, Dad, I think that Shaun must be ill again. Ngayon lang siya nakakatakot. Katulad lang noong nanakit siya ng iba…”

“Tama na.” Sinampal ng matandang Madam Hill ang kanyang mukha sa pagkabigo. “How dare you have the nerve to say that? Hindi ba sapat ang nakuha mo mula sa pamilya Hill? Paano ka masusuhulan ng mga tagalabas?”

Galit na inakusahan din siya ni Liam. “Tita Valerie, masyado kang mabisyo.”

Dahil sa hiya, ikinuyom ni Valerie ang kanyang mga kamao sa sobrang sama ng loob. Galit na galit siya kay Shaun kaya sumakit ang ngipin niya.

Makakaganti siya sa kanya.

Ang kotse ay nagmaneho sa mga liko ng Sherman Mountain.

Si Hadley ang nagmaneho ng sasakyan habang si Shaun naman ay nanatiling nakatitig sa profile ni Catherine.

Alam ni Catherine kung gaano kakila-kilabot ang hitsura ng kanyang mukha at nabalisa sa kanyang pagtitig. “Hindi mo kailangang seryosohin ang sinabi ko kanina. Hindi ko lang ginustong saktan mo si Valerie at mahulog sa pamilya Hill. Kapag may nangyari sa iyo, baka makulong ulit ako sa cellar o mas malala pa.”

“Alam ko.”

Ibinaba ni Shaun ang kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal.

Hindi niya akalain na mapapatawad siya nito nang ganoon kadali pagkatapos ng masasakit na karanasan.

Dapat niyang isipin na napakawalanghiya niya. Sinabi niya na poprotektahan niya ito, ngunit sa huli, hindi niya ito magagawa.

Isang matinding sakit sa puso ang bumalot sa kanyang puso.

Marahas na namang nanginginig ang kamay niya na para bang mawawalan na siya ng kontrol.

“Ihinto mo ang sasakyan.” Bigla siyang nag-utos.

Agad namang huminto si Hadley.

“Ipadala mo siya sa ospital. Pupunta ako sa likod ng kotse para manigarilyo.” Mabilis na bumaba ng sasakyan si Shaun.

Tumingin sa kanya si Hadley bago niya pinaharurot ang sasakyan.

Tumingin si Catherine sa rearview mirror para makita si Shaun na sumakay sa likod ng kotse.

She then laughed and said, “Hadley, ang baho ko. Mahirap sigurong tiisin.”

Ang bango niya talaga. Ang kapaligiran ng cellar ay medyo kasuklam-suklam, ngunit siya ay kumakain, umiinom, at natutulog sa lugar na iyon araw-araw. Isa pa, hindi siya nakapag-shower. Kahit siya ay hindi makayanan ang baho na tumatagos sa sasakyan.

Nagmamadaling paliwanag ni Hadley, “Miss Jones, mali ang pagkakaintindi mo. Pinakamatandang Young Master…”

Nag-alinlangan siya. Hindi niya masabi sa kanya na ang Matandang Young Master ay may sakit at kailangan niyang pumunta sa kabilang sasakyan para inumin ang kanyang gamot o baka… saktan muli ang kanyang sarili.

“Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Alam ko.” Natutuwa si Catherine kung paano naghahanap ng dahilan si Hadley para kay Shaun ngunit hindi niya magawa.

Walang magawa si Hadley.

Maaaring hindi niya maintindihan kung gaano siya kamahal ng Matandang Young Master.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *