Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 377

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 377
“Nagtanong ako ng personal kay Tita Connie, at nakita ko rin ang mukha ni Catherine. Babae ko siya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang hitsura sa isang babae?” Nanginginig ang mga kamay ni Shaun sa galit. “Paano ka niya nasaktan? Anong klaseng sama ng loob ang mayroon ka sa kanya?”

“Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong ginawa.” Nagtago si Valerie sa likod ng Matandang Ginang at nanginginig.

“Huwag mong isipin na hindi ko alam. Si Nicola Wicks at ang kanyang anak na babae ang nagsabi sa iyo na gawin ito, tama ba? Medyo malapit ka sa kanila. Anong mga benepisyo ang ipinangako nila sa iyo?” Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Shaun, na para bang anumang oras ay maaaring mawala ang katwiran niya..

Dahil alam niyang hindi niya maitatago ang katotohanan, nagngangalit si Valerie. “Sige, paano kung ginawa ko? Shaun, ako ang tiyahin mo. Papatayin mo ba ako dahil sa isang tagalabas?”

“Hindi siya outsider. Babae ko siya. Hindi kita papatayin, pero gusto kong gantihan mo siya ng mukha mo.”

Dahan-dahang naglakad si Shaun papunta kay Valerie.

“Hindi mo magagawa iyon.” Ipinagtanggol ng matandang Madam Hill si Valerie at galit na sinabi, “Shaun, tiyahin ko ang anak ko. Kung sasaktan mo siya, hinding hindi kita mapapatawad.”

Nagsalita din si Spencer. “Shaun, huminahon ka. Napaka-advance na ng larangang medikal ngayon. Maari na lang natin siyang ipadala sa ibang bansa at bigyan siya ng bagong mukha.”

Galit na galit si Lea. “Kung maglakas-loob kang saktan ang tiyahin mo, puputulin ko ang relasyon nating mag-ina.”

“Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa relasyon nating mag-ina?” Tinabi ni Shaun ang Matandang Madam at itinulak si Valerie sa mesa. Kumuha siya ng fruit knife.

Sa sobrang takot ni Valerie ay nanginig siya na parang dahon. “Shaun, huwag na. Ako ay nagkamali. Hindi na ako mangangahas na ulitin. Hihingi ako ng tawad kay Catherine, okay?”

“Oo naman. Pagkatapos, iukit ko ang mukha mo at pagkatapos ay hihingi ako ng tawad sa iyo…” Madilim na ngumiti si Shaun.

Halos mabasa ni Valerie ang sarili. “Ikaw psycho. Hindi na sana kita pinapasok noon.”

“Ang galing po, Tita Valerie. Siguradong uukit ako ng maganda sa mukha mo.” Ang mga mata ni Shaun ay lumuwa nang may nakakalokong kislap, at inihagis niya ang kutsilyo sa mukha niya.

“Shaun, tumigil ka.”

boses ni Catherine mula sa pintuan.

Napatingin ang lahat sa kanya at napabuntong hininga nang makitang malinaw ang mukha niya.

Agad na utos ni Old Master Hill, “Catherine, nasa oras ka. Tigilan mo yang lokong yan.”

Naiinis na nakasimangot si Catherine, pero lumapit pa rin siya para hawakan ang braso nito.

“Lumabas ka,” utos ni Shaun, ayaw niyang makita ang mabangis nitong tagiliran.

“Hindi ko kailangan na ipaghiganti mo ako,” sabi ni Catherine sa mahinang boses. “At saka, hindi siya ang tunay na gustong saktan ako.”

“Oo oo oo, napossess lang ako saglit.” Nagmamadaling sumunod si Valerie.

“Alam ko na kahit sino pa ito, babayaran ko sila, simula sa kanya.” Nanatiling hindi natinag si Shaun.

“Pamilya mo siya. Ayokong mawala ang pamilya mo dahil sa akin. Hindi ako worth it.” Nakatitig si Catherine sa kanyang mga mata.

Natigilan si Shaun.

Kahit na nawasak ang hitsura ng babaeng ito, ang kanyang mga salita ay maaari pa ring tumama sa loob niya tulad ng dati.

“Hindi, sulit ka.”

Sabi niya sa mahinang boses.

Tumigil sandali si Catherine bago niya ibinaba ang kanyang mga mata. “Isipin mo ang lola mo. Kung nakita niyang sinasaktan ng kanyang apo ang kanyang anak, sa tingin mo ba ay kakayanin niya ito? Kung tutuusin, matanda na siya.”

Natigilan si Shaun at lumingon muli kay Old Madam Hill, na nakatingin sa kanya nang may nagmamakaawa na mga mata.

Lumuwag ang kutsilyo sa kanyang kamay, at nagmamadaling tumakas si Valerie na para bang naligtas.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.