Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 376

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 376
“Cut the crap. Ibuhos ito. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito?” Idiniin ni Shaun ang baril sa kanyang noo. Madilim ang kanyang mga mata. “Isa dalawa…”

“Ito ay Pangatlong Young Lady.” Natumba si Tita Connie sa lugar. “Ibinigay sa akin ng Third Young Lady ang gamot at sinabihan akong ilagay ito sa kanyang lugaw. Hindi siya mamamatay pagkatapos nitong kainin, ngunit ang sugat ay lalong lumala hanggang sa makita ang kanyang mga buto.”

Napabuntong hininga si Hadley. Ang mga kababaihan ng pamilya Hill ay mabisyo, at hindi niya namamalayan na tumingin kay Catherine.

Gayunpaman, bigla siyang ngumiti at nagtanong, “Nakikita na ba ang aking mga buto mula sa aking sugat?”

Tiningnan ni Tita Connie ang kanyang mukha at nanginginig, hindi naglakas-loob na tumingin muli.

“Scram.” Sinipa ni Shaun ang dibdib ni Tita Connie at saka humakbang papunta sa main hall.

Habang pinagmamasdan ni Hadley ang kanyang silweta, alam niyang may bagyo na.

Kinagat niya ang ngipin at lumuhod sa harapan ni Catherine. “Miss Jones, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, tigilan mo na si Eldest Young Master. Upang iligtas ka ngayon, pinalibutan niya ang mga tao sa manor, at ikinagalit nito ang Matandang Guro. Kung may mangyari kay Valerie Hill, hinding-hindi siya mapapatawad ng pamilya Hill. At kung magtutulungan ang pamilya Hill kasama ang iba pang maimpluwensyang pamilya sa kabisera, matatapos ang Panganay na Young Master.”

Natigilan si Catherine ng ilang segundo.

Pinalibutan ni Shaun ang manor para iligtas siya?

Sa totoo lang, hindi niya talaga inaasahan na sasalungat siya sa pamilya Hill para sa kanya.

Ngunit… Kaya ano?

Sa simula pa lang, siya na ang nagpilit sa kanya. Siya ang biktima, kaya bakit kailangan niyang maging maalalahanin sa kanya?

“Bakit mahalaga sa akin kung tapos na siya?” Napatingin si Catherine kay Hadley na may galit sa mga mata. “Ano bang nagawa kong mali? I can ignore the fact na tinatawag ako ng iba na mistress at sinusumpa ako sa pagiging ab*tch, pero ngayon sira na ang mukha ko. Kung hindi dahil kay Shaun Hill, hindi ako hahantong sa ganito.”

Walang magawang sabi ni Elle, “Kung may mangyari sa Second Miss, matatapos na ang Eldest Young Master. Ngunit hindi ka rin papakawalan ng pamilya Hill, pati na rin ang iyong mga kaibigan at kumpanya.”

Kinagat ni Catherine ang kanyang mga ngipin.

Hinamak niya si Shaun, ngunit kailangan niyang humingi ng awa para sa kanya. Paano katawa-tawa.

Kalimutan mo na. Sino ang masisisi niya? Siya ang pumili ng landas na ito, ayaw niyang umalis.

Nagmamadaling sinabi ni Hadley, “Miss Jones, maaari kang maghiganti mamaya, ngunit hindi pa ngayon ang oras. Napapaligiran ka ng mga kalaban. Tanging ang Matandang Young Master lang at ikaw ang nasa iisang bangka ngayon.”

“Sige, pupunta ako.” Sa wakas pumayag na rin si Catherine.

Sa saradong bulwagan.

Pumasok si Shaun.

Galit na sabi ni Lea, “Ngayong nailigtas mo na si Catherine Jones, maaari ka na bang maligaw? Huwag na huwag mong ipapakita ang iyong mukha sa manor. Ang pamilya Hill ay walang anak na walang utang na loob na tulad mo. Magpapanggap ako na hindi ka ipinanganak.”

Wala sa kanya ang madilim na mga mata ni Shaun kundi si Valerie, na walang malay na nagtatago sa likuran.

Ramdam ang kanyang madilim na titig, hindi namamalayang lumingon si Valerie sa pintuan.

“Third Tita, hinahangaan kita na gumawa ng isa pang hakbang.” Itinutok ni Shaun ang baril sa likod niya.

Sa sobrang takot ni Valerie ay nanghina ang kanyang mga paa. Nagmamadali siyang nagtago sa likod ng Matandang Ginang.

“Shaun Hill, hindi ka pa ba sapat?” Hindi makapaniwala ang matandang Madam Hill. Kitang-kita sa mga mata niya ang sakit sa puso. “Nababaliw ka na naman ba? How dare you point of baril sa tita mo?”

“Shaun, may sakit ka talaga. Walang ginawa sayo ang nanay ko.” Galit na sabi ni Queenie.

“Tanungin mo siya kung ano ang ginawa niya.” Naglakad si Shaun papunta kay Valerie. “Tatanungin kita. Bakit mo sinabi kay Tita Connie na gamotin ang lugaw ni Catherine na makakasira sa mukha niya?”

Natigilan ang lahat, at si Liam ay nalilito. “Imposible ‘yan.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.