Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 375

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 375
Isang mabahong amoy ang lumabas mula sa cellar.

Si Shaun ang nagliwanag sa paligid. Nabulag ng liwanag, ang babaeng nakayuko sa kama ay hindi namamalayan na tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata.

Ang bigat sa isip niya nang malaman niyang buhay siya.

Gayunpaman, nang lapitan niya ito, laking gulat niya na muntik nang mahulog sa sahig ang kanyang telepono.

Si Catherine ba ito?

Siya ba ang babaeng nahagip ng kanyang kagandahan nang una niya itong makilala?

Halos hindi na niya ito makilala ngayon.

Limang araw pa lang mula noong huli niya itong nakita, at wala na siyang iba kundi mga balat at buto. Bukod doon, ang kanyang mukha… ay nabubulok nang husto.

Hingal na hingal si Shaun na para bang masusuka.

“Nandito ka pala Shaun.” Matagal nang nasa dilim si Catherine kaya naging sensitibo ang kanyang mga mata sa liwanag. Nagpumiglas siya nang kaunti, para lang imulat ng kaunti ang kanyang mga mata. Bagama’t hindi niya maaninag ang mga katangian nito, naramdaman niya ang pamilyar na malamig na presensya nito.

Napaawang ang kanyang bibig sa isang mapayapang ngiti. Alam niyang gagawa siya ng paraan dito.

Siya ay isang diyablo, at ang mga diyablo ay hindi madaling talunin.

Gayunpaman, tiyak na nabigla siya sa kanyang kasalukuyang hitsura.

Si Catherine ay hindi nababalisa o natakot, ngunit hindi siya partikular na natutuwa na pumunta siya rito upang iligtas din siya.

Siya ay walang emosyon.

Tumingin sa kanya si Shaun na may pait sa kanyang mga mata.

Kahit na nakatayo ito sa harapan niya, pakiramdam niya ay mas malayo ito sa kanya.

Dumating siya, ngunit huli na.

Sa kaibuturan niya, nababalot siya ng galit, ngunit pilit niyang pinipigilan ito.

“Anong nangyari sa mukha mo?”

“Well… Nasugatan na ang mukha ko. Tapos, may nag-spike ng pagkain ko, na nagpalala ng sugat ko.” Hinawakan ni Catherine ang mukha niya at walang pakialam na sinabi niya na para bang pinag-uusapan ang panahon. “Siguradong nakakatakot, ha?”

Naningkit ang mga mata ni Shaun sa galit.

Sino ba kasing masama para siraan ang mukha ng babae?

Parang mas kalmado siya, mas nagi-guilty at mas miserable ang nararamdaman niya. Para siyang bulkan na handang sumabog anumang oras.

“Hayaan mong ihatid kita.” Binuhat ni Shaun si Catherine na hindi mapigilan ang mga kamay na nanginginig. Napakagaan niya, napakagaan na halos hindi niya maramdaman ang kanyang bigat.

Masunuring ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata.

Lumabas si Shaun sa cellar habang nakayakap siya.

Lumakad papunta sa kanila sina Hadley, Elle, at iba pang mga tao. Nang tignan nila ng maigi ang mukha ng babaeng kalong ni Shaun, lahat sila ay namangha. “Miss Jones…”

“Kunin mo ang taong nagdadala sa kanya ng pagkain araw-araw.” Binibigkas ni Shaun ang kanyang bilin.

Huminga ng malalim si Hadley. Hindi nagtagal ay dumating si Auntie Connie, na siyang namamahala sa pagdadala ng pagkain ni Catherine.

Samantala, inutusan ni Shaun si Elle na alagaan si Catherine, na halos hindi makayanan. Kaya naman, si Elle lang ang nakasandal niya. Napatingin tuloy si Shaun kay Aunty Connie ng masama.

Natakot si Auntie Connie. “E-Eldest Young Master, hindi mo ako masisisi dito. Ang magkaroon ng lugaw araw-araw ay itinuturing na isang luho para sa isang taong nakakulong sa cellar…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *