Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 374

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 374
Malungkot na sagot ni Rodney, “Dahil tinutulungan mo siya, kaibigan ba niya ako kung hindi?”

Naiwan na walang pagpipilian, ipinaalam ni Rodney ang kanyang mga koneksyon upang suportahan kaagad si Shaun.

Ang itim na sports car ay naglakbay patungo sa manor ng pamilya Hill na parang hangin. Pagkatapos, mabilis itong pumarada sa bukana ng pangunahing gusali.

Pumasok si Shaun.

Ang malaking pamilya ng Hill ay nanananghalian sa silid-kainan.

Nang mapansin nila ang presensya niya, naging awkward ang atmosphere ng dining room. Natigilan ang matandang Madam Hill kaya tumayo siya. “Good to know na nakalabas ka na. Pakiusap, huwag nang gagawa ng mga kalokohang bagay. Paano mo mabali ang mga binti ng mga batang panginoon ng maharlikang pamilya para sa isang babae…”

“Nasaan si Catherine?” Pinutol siya ni Shaun na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. “Dalhin mo siya sa akin.”

“Bang!”

Nagngangalit sa galit, hinampas ni Old Master Hill ang mangkok sa mesa, na gumawa ng malakas na ingay. “Nabaliw ka na yata. Nagkulong ka ng napakaraming araw, pero hindi mo man lang natutunan ang iyong leksyon. Paano mo pa na-miss ang babaeng iyon? Nagbigay ako ng labis na pagsisikap sa pagpapalaki sa iyo. Paano mo nagawa sa akin ito?”

“Anong ginawa mo sa pagpapalaki sa akin?” Napangisi si Shaun. “Bago ako mag-eight, yung sitter na ang nag-aalaga sa akin. Tapos nung tama ako, pinadala ako sa mental hospital. Pagkatapos kong ma-discharge, hinamak mo ako at tinatrato mo ako na parang psycho. Sa pamamagitan ng aking walang sawang pagsusumikap na nakuha ko ang iyong atensyon at binigyan mo ako ng pagkakataon. Mula doon, binuo ko ang Hill Corporation at nakakuha ng mga asset na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang pamilyang Hill ang may utang sa akin.”

“Sige. Hindi ko alam na ganoon pala ang nakikita mo.” Nag-aapoy sa galit, itinaas ni Old Master Hill ang kanyang kamay at sinampal sa mukha si Shaun. “Kung hindi dahil sa akin, wala kang pagkakataong makapasok sa Hill Corporation. Gaano ka walang utang na loob sa iyo.”

“Tama na. Tumigil ka na sa pagtatalo.” Pinahinto ni Old Madam Hill si Old Master Hill. “Hindi niya sinasadya ang sinabi niya.”

“Ayokong makipagtalo dito ngayon. Dalhin mo na lang si Catherine sa akin.” Parang walang pakialam si Shaun.

“Hindi pwede.” Tinanggihan ni Old Master Hill si Shaun. “Wag mo nang isipin ang babaeng ito. Pinadala ko na siya sa ibang bansa.”

“Huwag kang magsinungaling. Nasa manor siya, naka-lock sa cellar, tama? Pupunta ako at hahanapin ko siya.” Dumiretso si Shaun sa likod-bahay.

“Tigilan mo siya.” Ikinaway ni Old Master Hill ang kanyang kamay. Out of the blue, mahigit 20 bodyguard ang lumitaw sa maluwag na sala at hinarangan ang daan ni Shaun. Ang nasa katanghaliang-gulang na lalaki na nakatayo sa unahan ay si Ian, ang pinakatanyag na master ng Liona at sa Australia.

“Niloko mo ako, Ian.” Malamig ang mga mata ni Shaun.

“Eldest Young Master, si Liona ay palaging kabilang sa pamilya Hill, na naging tapat ko. Kaya bakit mo nasabi na pinagtaksilan kita?” Simpleng sagot ni Ian.

Ngumuso si Old Master Hill, “Si Ian lang ang inilagay ko sa tabi mo dahil gusto kong ikaw na ang bahala sa mga usapin ng pamilya. Mali ang inakala mong si Ian ang pumanig sa iyo.”

“I see…” Tumango si Shaun nang may pag-iisip. Bigla niyang tinutok ang baril niya sa magkabilang tuhod ni Ian saka marahas na sinipa si Ian.

Sigaw ni Ian habang bumagsak sa lupa. Puno ng dugo ang mga tuhod niya.

Napahiyaw sa gulat ang mga babae mula sa pamilya Hill. Si Old Master Hill, sa kabilang banda, ay sumabog sa galit. Ang master na kanyang ginugol sa loob ng sampung taon sa pagsasanay ay wasak. “How dare you shoot sa manor ng pamilya Hill, b*stard.”

Walang emosyong hinawakan ni Shaun ang baril sa noo ni Ian. “Dahil wala kang layunin sa akin, maaari kang maging isang walang kwentang basura sa natitirang bahagi ng iyong buhay.”

Halatang natakot si Ian. Noon lang niya na-realize na naka-provoke pala siya ng isang baliw.

Ngayon na ang kanyang mga tuhod ay wasak, ang kanyang buong buhay ay sira.

“Halika at sakupin siya.” Nawalan ng gana si Old Master Hill. “Papipilayan ko siya.”

“Naku, Old Master. Pinalibutan na ng mga miyembro ng Liona ang manor. Nasa labas din ang mga miyembro ng Chesterton mula sa Jewell family at ang master mula sa Snow family.” Ang kasambahay ay napaatras sa manor.

Lahat ng tao sa pamilya Hill ay namangha. Tinitigan ni Lea si Shaun na para siyang psycho. “Para kay Catherine, nakipag-ugnayan ka sa mga tagalabas para salakayin kami?”

Panaghoy ng matandang Madam Hill. “Shaun, binigo mo talaga ako.”

“Pinipilit mo bang humarang sa daraanan ko?” Wala na sa mood si Shaun na makipagdaldalan sa kanila.

Halos maubo ng dugo si Old Master Hill, ngunit wala siyang magawa para pigilan siya. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya ay hayaan siyang makapasa.

Pilit na sinipa ni Shaun ang pinto ng cellar. Pagkatapos nun, binuksan niya ang flashlight sa phone niya at bumaba.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.