Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 373

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 373
limang araw.

Lumabas si Shaun sa judicial department habang ang dalawang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Matapos makulong ng ilang araw, nagkaroon na siya ng crew cut, ngunit hindi nito nasisira ang kanyang pagiging kaakit-akit.

Sa kabaligtaran, ang kanyang kaakit-akit na mga tampok ng mukha ay naging mas kitang-kita. Mas lalo siyang naging mapagmataas at nakakatakot.

“Maaaring naging mahirap ang ilang araw para sa iyo, Panganay na Young Master.” Excited na pinuntahan siya ni Hadley.

Hinampas ni Rodney ang kanyang dibdib. “Motherf*cker. Akala ko hindi na ako makakasama sa pag-inom.”

“Lahat ng pamilya sa Canberra ay sinusubukan akong hatulan ng kasalanan. Nagbigay sila ng maraming pagsisikap, ngunit hindi madaling talunin ako. Luminga-linga si Shaun sa paligid. Bukod sa kanyang mga bodyguard at mga kaibigan, wala doon ang pigurang matagal na niyang gustong makita.

“Nasaan si Catherine?” Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Sinamantala ba ng babaeng walang puso ang pagkakataong ito para tumakas?

Natahimik ang lahat habang nakayuko si Hadley.

“Sabihin mo sa akin.” Tumigas ang boses ni Shaun, at napuno ito ng galit.

Pagkaraan ng ilang sandali, umubo si Chester at walang magawa, “Inalis ng Hills si Catherine noong araw na inaresto ka para sa imbestigasyon.”

Sa sobrang galit ay hinila ni Shaun si Hadley papunta sa kanyang sarili. “Diba hiniling ko sa iyo na kumuha ng magbabantay sa kanya? At tingnan kung paano ito naging. Nasaan si Elle? Saan siya nagpunta?”

“Paumanhin, Panganay na Young Master.” Kinagat ni Hadley ang kanyang mga ngipin at sinabing may kasalanan, “Pinagkanulo ka ni Master Lowry at nawalan ng malay si Elle. Pagkatapos, kinuha ng kasambahay si Catherine.

“Ian Lowry?” Pinikit ni Shaun ang kanyang mga mata. Hindi niya ito inaasahan.

“Oo.”

“Ilang araw na ba?” tanong ni Shaun.

“Limang araw,” maingat na sagot ni Hadley. “Ngunit may hiniling akong subaybayan ang mga galaw ng manor. Mukhang hindi dinala sa ibang lugar si Miss Jones.”

“Kung hindi siya dinala sa ibang lugar, sigurado akong naka-lock siya sa cellar ng manor.” Galit na hinatak ni Shaun si Hadley. “At iniwan mo lang siyang naka-lock doon? Bakit hindi ka kumuha ng taong magliligtas sa kanya?”

Hindi na makayanan, sinabi ni Rodney, “Sa mga araw na ito, lahat kami ay nagsisikap na harapin ang mga maimpluwensyang pamilya sa Canberra habang nag-iisip ng mga paraan para iligtas kayo. Tsaka subordinate mo lang si Hadley. Wala siyang lakas ng loob na pumasok sa manor ng pamilya Hill. Alam mo naman kung gaano katalino si Old Master Hill, di ba?”

Tumango si Chester at nagsalita din, “Shaun, kung plano mong iligtas si Catherine, kailangan mong ihanda ang sarili mo para labanan si Old Master Hill.”

“Kailangan kong iligtas ang aking babae.” Humakbang si Shaun patungo sa kanyang sports car. Bagama’t sa halip na buksan ang pinto ng sasakyan, kumuha siya ng baril sa trunk.

Nagulat ang lahat, ngunit sumimangot si Chester. “Shaun, balak mo bang pumasok sa manor na may dalang baril?”

“Baliw ka. Ang babae ba ay nagkakahalaga ng lahat ng ito?” Galit na sigaw ni Rodney kay Shaun, “Na-boycott ka ng lahat ng maharlikang pamilya sa Canberra. Kung sasaktan mo rin ang pamilya Hill, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsalang.”

Biglang nagsalita si Chase na kanina pa tahimik, “Kakampi mo ako, Shaun.”

“Chase, huwag kang tumalon para masaya, okay?” Nagsimulang mamuo ang galit sa loob ni Rodney.

“Rodney, sigurado akong hindi mo sasabihin iyon kung si Sarah iyon,” diretsong sabi ni Chase.

Nanlamig ang mukha ni Rodney. “Iba si Sarah. Lumaki siya sa amin, pero saglit pa lang magkakilala sina Shaun at Catherine.”

“Wala na kayong ibang sasabihin. Hindi ko nagawang protektahan si Catherine noong nakaraan, kaya kailangan ko siyang iligtas sa pagkakataong ito.” Lumingon si Shaun at inutusan si Hadley, “Papuntahin ang lahat ng miyembro ng Liona sa mansyon ng pamilya Hill. Gusto kong mapalibutan ang lugar na iyon.”

Pagkatapos, sumakay siya sa kotse at lumabas.

Pinagmasdan ni Chester si Shaun na may masalimuot na tingin. Kinuha niya ang phone niya para tawagan ang assistant niya. “Papuntahin ang mga miyembro ng Chesterton sa manor ng pamilya Hill ngayon upang suportahan si Shaun.”

“Chester, nababaliw ka na rin ba?” asar ni Rodney.

“Rodney, sulit na itigil ang lahat upang matulungan ang ating kaibigan.” Nagkibit balikat si Chester. “Hindi naman big deal kung gusto mong tumulong.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *