Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 372

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 372
“Talaga? Hindi ko akalain na mababaliw ako.” Ngumiti ng mahina si Catherine. “Nakatira ako sa mga lugar na mas bastos dito. Ang lugar na ito ay hindi masyadong masama. Ang pagkain at inumin ay hindi maasim, at may kumot dito.”

Napatulala si Liam. “Anong ibig mong sabihin? Kumain ka na ba ng mga pagkain at inumin na umasim?”

Anong uri ng buhay ang kanyang pinagdaanan?

Pagtingin sa kalmadong babae sa kanyang harapan, biglang napagtanto ni Liam na hindi niya ito maaninag.

“Walang saysay na magtanong ng ganito, Pangalawang Young Master.” Bakas sa mukha ni Catherine ang panunuya. “Kung tutuusin, nandito ako dahil sayo.”

Natigilan si Liam. “Kahit na hindi ko ginawa, malalantad ang relasyon niyo ni Shaun sa huli.”

“Kaya dapat ba akong magpasalamat sa iyo?” Napangisi si Catherine, “Salamat sa pagpalit ng inumin ni Shaun. Salamat sa pagsasamantala kay Melanie sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa pamilya ng Hill. Pagkatapos, nagawa mong ilantad ang bagay na ito sa lahat sa pamilya ng Hill at sirain ang reputasyon ni Shaun. Nagdulot ka pa ng hidwaan sa pagitan ni Shaun at ng kanyang mga nakatatanda para ikaw ang pumalit bilang presidente.”

Nahiya si Liam sa sinabi niya. “Aaminin ko na ako ay kasuklam-suklam, ngunit taos-puso akong nais na tulungan ka ngayon…”

“Tama na, Liam. Sa paningin ko, mas hamak ka kaysa kay Shaun. Siguradong bulag ako noon. Gayunpaman, dahil iniligtas mo ako noong nakaraan, gawin natin itong pantay. Wala na akong utang sa iyo.”

“Bakit hindi mo alam ang lugar mo?” Nagsimulang magwala si Liam. “Walang layunin na manatili ka rito. Kahit si Shaun ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili niya.”

“Ako ay isang Australian, at hindi mo maaaring ipawalang-bisa ang aking pagkamamamayan. Hindi ko kayang lumayo dito. At… Naniniwala akong dadalhin ako ni Shaun. Hindi siya magpapatalo sa mga katulad mo.”

Kung minsan, hindi maintindihan ni Catherine kung bakit pinili niyang manatili rin.

Sa pag-iisip lamang kay Shaun na kasalukuyang nasa malalim na problema, hindi niya magawang umalis.

Ang kanilang relasyon ay pinaghalong pagmamahal at poot.

Gayunpaman, hindi niya malilimutan na sa tuwing siya ay nasa matinding kahirapan, si Shaun ay palaging nandiyan upang iligtas siya.

Naniniwala siya na gagawin niya rin ito sa pagkakataong ito.

Paanong madaling matalo ang diyablo?

“Hindi pwede. Hinding-hindi ako mag-iiwan ng pagkakataon para ibalik niya ang mga bagay-bagay.” Galit na galit si Liam. “Dahil hindi ka nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ko, ibagay mo ang iyong sarili, kung gayon.”

With that, galit na galit na umalis si Liam.

Hindi na siya nagpakita noon pa man.

Hindi nagtagal ay naubusan ng baterya ang telepono ni Catherine, at hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng araw sa gabi. Bigla na lang naging mas makati ang nasugatan niyang mukha habang unti-unting lumalabo ang sugat at nagdulot ng matinding sakit.

Pakiramdam niya ay baka masira ang kanyang mukha.

Mukhang nakakatakot siya sa puntong ito.

Kung makikita siya ulit ni Shaun, matatakot siya, buti na lang. Kung ganoon, hindi niya ito pipilitin na manatili sa tabi niya.

Hindi niya sigurado kung anong araw nang dumating ang babaeng nagdala ng lugaw niya.

Sinulyapan ni Catherine ang mangkok ng lugaw at walang pakialam na nagtanong, “Na-spike mo ba ulit ang lugaw ko ngayon?”

Nanginginig ang mga kamay ng ginang. Dumura siya at sinabing, “So ano? Huwag mong kainin at gutom ka kung may lakas ka ng loob.”

With that, inilapag niya ang bowl at dire-diretsong naglakad palayo.

Ngumiti ng mapait si Catherine. Maging ang katulong ng pamilya Hill ay kumilos nang mayabang.

Kung gusto niyang mabuhay, wala siyang choice kundi kainin ang pagkain, kahit na mabubulok na ang mukha niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.