Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 370

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 370
“Exactly. Wala nang kwenta ang mapahiya ngayon,” sabi ni Queenie habang nakaawang ang bibig. “Shaun ay nasa malalim na problema sa oras na ito dahil sa iyo.”

“Kadalasan ay medyo cool ang ulo niya, kaya bakit siya napunta sa ganito?” Napaisip si Spencer. “Sobrang effort ni Tatay at Nanay sa kanya.”

Hinampas ni Old Master Hill ang mesa. “Hindi ka na pwedeng manatili sa Australia. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Bibigyan kita ng flight ticket para umalis sa Melbourne at hindi na babalik. Ipapawalang-bisa ko ang iyong pagkamamamayan ng Australia. Ang isa pang pagpipilian ay manatili ka rito, ngunit ilalagay kita sa impiyerno.”

Biglang inangat ni Catherine ang ulo niya at natulala saglit.

Aalis sa Australia at mawala ang kanyang pagkamamamayan sa Australia?

Naisipan nga niyang tumakas kay Shaun noong pinahirapan siya nito noon. Gayunpaman, ngayong nalaman niyang sinaktan ni Shaun ang lahat ng marangal na pamilya sa Canberra para sa kanya, hindi niya akalain na makakaalis siya nang may malinis na budhi.

“Gusto kong malaman kung ano ang mangyayari kay Shaun.” Maya-maya’y nakakuyom ang mga kamay niya. “Ililigtas mo ba siya?”

“Depende sa kanya. Kung mananatili siyang matigas ang ulo, itatanggi ko na lang itong apo.”

Ngumuso si Old Master Hill. “Anyway, nasira ang kanyang reputasyon mula nang mabali niya ang kamay ng siyam na young masters mula sa mga marangal na pamilya sa Canberra. Ngayon lahat ng nasa matataas na klase ay nagboycott sa kanya, at ang mga pamilyang iyon ay pinipilit ang aming pamilya. Isinasaalang-alang na sinira niya ang daang taon ng reputasyon ng aming pamilya, maswerte siya kung mabubuhay siya.”

Nilibot ng mga mata ni Catherine ang lahat ng miyembro ng pamilya ng Hill. Napansin niyang wala ni isa sa kanila ang nagpahayag ng pag-aalala para kay Shaun, kasama na ang biological mother ni Shaun na si Lea.

Bigla na lang medyo naawa si Catherine kay Shaun. Kung ito ang kapaligirang kinalakihan niya, hindi kataka-taka na sobrang lamig at malayo siya.

“Apo mo si Shaun. Mas mahalaga ba ang reputasyon o relasyon ng pamilya ng Hill?”

Hindi na kayang tiisin ang pamilya Hill, bumangon si Catherine. “Lahat kayo ay kanyang biological lolo, lola, at nanay. Paano ka maaaring kumilos nang walang malasakit? Pinaboran mo siya noong kaya niyang magdala ng karangalan at tubo sa pamilya. Ngunit ngayong nasa pinakamababa na siya, hinahamak mo siya at isinusuko mo siya, sa halip na bigyan siya ng isang kamay. Sa wakas ay nabuksan nito ang aking mga mata sa kung ano ang pamilya ng Hill.”

“How dare you!”

Dahil sa galit, kinuha ni Old Master Hill ang isang tasa at inihagis ito sa kanyang ulo.

Sa pagkakataong ito, walang humarang para sa kanya.

Masyadong nasaktan si Catherine kaya muntik na siyang mawalan ng malay.

Nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang mukha, at sa sandaling iyon, medyo nakakatakot ang itsura niya.

Gayunpaman, kinuyom ni Catherine ang kanyang kamao upang panatilihing may kamalayan at walang kibo. Mas matalas pa ngayon ang mga mata niya. “Mali ba ako? Kung nais ng isang pamilya na maging maimpluwensya, hindi ba dapat lahat ay magkaisa at igalang ang isa’t isa? Tanging ang mga pamilyang tulad nito ay malayo ang mararating.”

Ang lahat ay natigilan, mula sa kanyang nakakatakot na mukha o mga salita.

Pagkaraan ng ilang sandali, galit na sinabi ni Lea, “Catherine, noong una ay nais naming bigyan ka ng pagkakataong mabuhay sa pamamagitan ng pagpayag na umalis ka sa Australia. Pero parang hindi mo ito pinapahalagahan.”

Natawa si Catherine sa kanya. “Salamat sa pag-aakala na pahahalagahan ko ito. Hayaan mong sabihin ko sa inyong lahat na hindi ako aalis.”

Kumunot ang noo ni Liam, at bakas sa mga mata niya ang pag-aalala. “Umalis ka na lang, Catherine. Kung mananatili ka rito… Ito ay magiging isang buhay na impiyerno para sa iyo. Hindi ka pababayaan ng pamilya Hill. Ikukulong ka na lang nila sa cellar, at nakakatakot doon…”

“Naku, hindi mahalaga. Nakapunta na ako sa mga lugar na mas nakakakilabot pa.” Nanatiling hindi nababagabag si Catherine nang walang anumang bakas ng takot sa kanyang mukha.

Lalo pang hinangaan ni Liam ang karakter nito, pero umaasa siyang hindi nito pipiliing manatili. “Walang kabuluhan ang manatili rito. Mawawalan ka ng kalayaan magpakailanman.”

“At least… Hindi ako guluhin ng konsensya ko.” Kalmado ang mga mata ni Catherine.

“May konsensya ka ba?” pang-aasar ni Valerie.

“Walang sinuman sa inyo ang makakaunawa sa relasyon namin ni Shaun sa pag-ibig-hate,” walang pakialam na sagot ni Catherine.

“Pagkatapos, dalhin siya sa cellar at ikulong siya.” Ngumuso si Old Master Hill habang winawagayway ang kanyang kamay.

Pinaalis ng mga bodyguard si Catherine sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *