Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 37

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 37
Itinaas niya ang telepono para tingnan. May recording sa loob kung saan naka-record ang sinabi ni Henry kanina.

“Ikaw ang bahala sa pagre-record sa phone na ibibigay ko sa iyo.” Sinamaan siya ng tingin ni Shaun. “Sa susunod, pigilan mo ang init ng ulo mo. Natalo ka sa bidding dahil lang sa hindi mo inasikaso ang iyong disenyo. Ituring ito bilang isang aral. Kailangan mong maging maingat sa lahat ng nasa lugar ng trabaho.”

Tumingin sa kanya si Catherine na may pagkataranta ngunit kumplikadong ekspresyon.

Ipinagpalagay niya na si Rebecca ang nanalo sa bidding dahil sina Shaun at President Sawyer ay naghabol ng ilang mga string. Sa sandaling ito, medyo naguguluhan siya, hindi alam kung bakit siya tutulungan nito.

Si Rebecca ba ang gumawa ng mga maling pahayag at nagsinungaling sa kanya?

“Bakit ka nag-spacing out na naman?” Hindi nasiyahan si Shaun. Sa sandaling iyon, dapat ay lubos siyang nagpapasalamat sa kanya.

“Ako lang… Wala. Anyway, thank you talaga,” sincere na sabi ni Catherine.

“Dapat talagang pasalamatan mo ako, ngunit walang kabuluhan ang pasasalamat sa akin nang ganito,” panunuya ni Shaun.

“Ipagluluto kita ng baboy kapag gumaling na ako. Gayunpaman, hindi mo ito makakain araw-araw. Kung hindi, magkakaroon ka ng fatty liver disease…”

“Sino bang nagsabing gusto ko ng inihaw na baboy? I was willing to eat it only because that was the least unappetizing dish you prepared among many other dishes,” putol ni Shaun dahil sa inis.

Sapat na si Catherine. Ang lalaking ito ay nasisiyahang kumain ng karne na matamis ang lasa. Hindi ba siya natatakot na mawala ang kanyang dignidad?

Sinubukan ni Catherine na pigilan ang paggigikgik. Sa kabila ng pagkalito sa kanyang pagtanggi na maging prangka, tumango siya bilang pagsang-ayon.

“Oo. Kasalanan ko ‘to, at nagmuni-muni ako sa sarili ko. By the way, magkano ang phone? Pati ang caregiver at ang hospital ay naniningil. Hayaan mong bayaran kita.”

Naiinis siya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Sa ilang libong dolyar lang ang kabuuan, maaaring hindi na niya ito mabayaran.

“Hindi na kailangan. Ituturing ko ang mga bayarin na iyon bilang bayad mo sa pagiging sitter ni Fudge.”

“Ngunit…”

“Hindi ako desperado para sa kaawa-awang halaga ng pera,” pagsingit ni Shaun. “Pupunta ako ngayon sa opisina. Hihilingin ko sa tagapag-alaga na tulungan ka sa proseso ng paglabas bukas. Umuwi ka ng maaga para alagaan si Fudge.”

“Sige, gagawin ko.”

11:00 am

Nagmamadaling lumapit si Freya.

Sa paningin ni Catherine, namuo ang galit sa loob ni Freya.

“Magkaibigan pa ba tayo? Hindi mo man lang ako pinaalam tungkol sa seryosong bagay na ito. Kung hindi lang ako humihingi ng contact number ni Young Master Harrison, hindi ko malalaman na nasa ospital ka.”

“Nahulog ko ang aking telepono, at hindi ko pa napapalitan ang aking SIM card.”

Bakas sa mukha ni Freya ang pag-aalala nang hawakan niya ang kamay ni Catherine. “Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Naging undercover agent ka ba talaga ng pulis?”

Agad naman itong naisip ni Catherine. Tila, gumawa ng opisyal na anunsyo ang pulisya. “Ano ang umiikot sa ngayon?”

Umiwas ng tingin si Freya na kumikinang. “May mga taong naniniwala dito, habang ang ilan ay hindi.”

“Normal lang iyan. Maraming tao ang matagal nang naghihintay para sa aking mga nakakahiyang sandali.”

Naranasan ang pinakamasama, si Catherine ay binubuo. Saglit lang niyang sinabi kay Freya ang nangyari sa bidding event kahapon.

Galit na galit si Freya kaya napabulalas siya, “Ang ab*stard ni Ethan. Napaka-scummy niyan. Tao rin ba siya? Napakaganda ng pakikitungo niya sa iyo noon, at ngayon ay ganap na siyang nagbago. Paano siya kinulit ni Rebecca para bugbugin ka?”

“Siguro hindi talaga siya inlove sa akin noon. Mahal niya lang ang layaw na binibini mula sa mayayamang pamilyang Jones. Sa kanya, hindi mahalaga kung sino siya.” Nagkibit balikat naman si Catherine.

“Huwag kang magalit. Ang balita na nabasa ko kaninang umaga ay nag-ulat na ang taong namamahala sa Melbourne Culture and Technology Center ay madalas na nasasangkot sa panunuhol, kaya siya ay kasalukuyang sinuspinde at iniimbestigahan. Apektado rin ang bidding event kahapon. Batay sa mga komento sa online, marami ang umaasa na ang Summit ay nagbigay kay Pangulong Sawyer ng ilang mga benepisyo nang pribado na nag-ambag sa kinalabasan ng kaganapan kagabi.

Napatulala si Catherine. “Paano ito posible?”

“Bakit naman ako magsisinungaling sayo? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang balita.”

Mabilis na binuksan ni Freya ang kanyang telepono at hinanap ang website kung saan makikita si Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.