Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 368

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 368
Catherine. “Kaibigan ko ba kayo o kaibigan ni Shaun?”

“Hehe. Sa tingin ko, ang katotohanan na ang lalaki ay hindi nag-iisip na mawala ang kanyang kumpanya, katayuan, at reputasyon para sa iyo ay nagpapakita na siya ay tunay na nagmamahal sa iyo. Akala ko wala na ang ganitong klaseng lalaki.”

Hindi nakaimik si Catherine.

Isang alon ng emosyon ang nanaig sa nakakarelaks na isipan ni Catherine.

“Frankly speaking, sa tingin ko ay hindi ako mahal ni Patrick kung ikukumpara ko siya kay Shaun ngayon…”

“Kailangan kong magtrabaho. Paalam na sa ngayon.” Labis na inis si Catherine sa sinabi ni Freya.

Bumalik si Catherine sa New Metropolis Park pagkatapos mag-overtime hanggang 8:00 pm Gayunpaman, hindi pa nakabalik si Shaun.

Pagkatapos maligo, humiga siya sa kama at tinignan ang phone niya. She subconsciously click open the trending searches regarding Shaun.

Sa pagkakataong ito, isang video ang inilabas.

Parang pamilyar ang eksena. Noong gabing hinila siya papunta sa yate ni Rodney.

Sa video, nakitang karga-karga siya ni Shaun nang magtanong si Young Master Kelly, “Eldest Young Master, how have we provoked you?”

Sabi ni Rodney, “Ako ang tumawag sa kanila, Shaun. Lumapit ka lang sa akin kung may problema ka diyan.”

Sumagot si Shaun, “Tungkol sa pangyayari ngayong gabi… Kung may sapat na lakas ng loob na magpakalat ng isang salita, larawan, o video, sisiguraduhin kong mawawala ang iyong buong pamilya sa Australia. Isa pa, bawal umalis ang mga nakahawak sa kanya ngayon hangga’t hindi mo nabali ang isang kamay mo. Dapat may mga surveillance camera sa yate.”

Matapos siyang buhatin ni Shaun at umalis, nabali ang kamay ng bawat young master. Ang ilan ay umiyak ng mapait, habang ang ilan ay lumuhod na humihingi ng awa. Lubhang miserable ang eksena.

Ang video ay nakakuha ng dalawang bilyong view mula nang ito ay ipinalabas.

[Sa wakas napagtanto ko na ang Panganay na Young Master ay mas hamak kaysa dati. Masyado siyang mayabang. Nararapat siyang parusahan.]

[Hindi iginagalang ng Pinakamatandang Young Master ang mga marangal na pamilya sa Canberra. Kayong mga maharlikang pamilya, lumabas kayo at magsabi.]

[Sino ang naglabas ng video na ito? Ang Panganay na Young Master ay tiyak na mapapahamak habang-buhay, at lahat ng ito ay sarili niyang kagagawan.]

Kasunod nito, gumawa ng pampublikong anunsyo ang pamilya Kelly. [Titingnan natin ang usapin tungkol sa ginawa ng Eldest Young Master Hill kay Second Young Master Kelly.]

Hindi nagtagal, ipinasa ng pamilya Joyce ang mensahe. [Titingnan din namin ito kasama ng pamilyang Kelly]

Nang maglaon, siyam na maimpluwensyang pamilya mula sa Canberra ang nagpasa ng mensahe.

Matapos basahin ni Catherine ang lahat ng mensahe, umiinit ang kanyang ulo. Sobrang sikip ng dibdib niya na para siyang nasusuka.

Maaaring hindi maintindihan ng ibang tao ang nangyari, ngunit naiintindihan niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakakahiyang tagpong iyon nang gabing iyon.

Akala niya ay nagsama sina Shaun at Rodney para turuan siya ng leksyon nang gabing iyon.

Kaya naman nagtanim siya ng sama ng loob kay Shaun mula noon.

Gayunpaman, lumalabas na talagang hindi niya ito alam.

Para maturuan ng leksyon ang mga young masters na humipo sa kanya, binali pa niya ang kamay nila.

Pina-delete din niya ang mga larawan at video noong gabing iyon.

Pinoprotektahan niya talaga siya, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang totoo.

Iniisip niya kung anong klaseng tao si Shaun.

Sa pagkakataong iyon, tinamaan siya ng mga salita ni Freya. Para sa kanya, hindi niya inisip na mawala ang kanyang kumpanya, katayuan, at reputasyon. Nilabanan pa niya ang lahat ng mayayamang pamilya sa Canberra para sa kanya.

Hinamak na ng buong Australia si Shaun. Ngayong titingnan na ng mayayamang pamilya sa Canberra ang bagay na ito, hindi nangahas si Catherine na isipin kung ano ang mangyayari kay Shaun.

Pupunta ba siya sa kulungan?

Mapahamak kaya ang buhay niya?

Hindi napigilan ni Catherine ang kanyang pagkabalisa, idinial ni Catherine ang numero ni Shaun.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *