Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 365

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 365
Natigilan si Shaun. Binitawan niya si Catherine at umatras ng dalawang hakbang. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at tila hindi ito titigil.

Tumingin si Catherine sa likod at takot na tumingin sa kanya. “Shaun, baka hindi mo alam, pero kailangan kong maging maingat kapag kasama kita. Ikaw ay magarbo, nakakatakot, at hindi makatwiran. Lagi akong nag-aalala na baka masiraan ka ng loob. Para sa akin, isa kang demonyo. May nakita ka bang nahuhulog sa demonyo?!”

“Tama na. Itigil mo yan!”

Duguan ang mga mata, winalis ni Shaun ang lahat ng almusal sa mesa sa sahig.

Hindi niya intensyon na saktan siya, pero bakit kailangan nitong guluhin siya ng ganito?

Bilang tao, sasakit din ang puso niya.

Nang malapit na siyang mawalan ng kontrol sa sarili, marahas niyang binuksan ang pinto at umalis.

Nagmamadali siyang pumasok sa kotse at kinuha agad ang gamot sa bote. Gayunpaman, hindi iyon sapat para sa kanya. Sa takot na makasakit siya ng iba, pilit niyang inilabas ang isang talim at pinutol ang kanyang braso.

Ang sakit gumising sa kanya.

Sa silid-kainan.

Tinitigan ni Catherine ang kalat sa sahig, at isang butil ng pawis ang dumaloy sa kanyang noo.

Labis na nakakatakot ang tingin ni Shaun. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mag-ahit sa kamatayan.

Paanong ang isang tao ay naging napaka-temperamental? Siya ay nanliligaw sa kanya ng malumanay isang minuto, at siya ay nakakatakot sa susunod.

Paanong hindi niya napagtanto ang nakakakilabot na bahagi ni Shaun noon?

Hindi, kailangan niyang umalis. Hindi niya ito mapapangasawang muli para sigurado!

Nang lumingon si Catherine, bigla niyang namataan si Aunty Yasmine na nakatayo sa pintuan ng kusina, balisang pinagmamasdan ang eksena.

Gusto niyang pumikit at sa halip ay umakyat sa itaas, ngunit bigla siyang tinawag ni Aunty Yasmine. “Miss Jones, mangyaring huwag mo nang pukawin ang Matandang Young Master.”

“Alam ko. Hindi na ako mangangahas na ulitin iyon.” Pinilit ni Catherine ang mapait na ngiti sa kanyang maputlang mukha.

Umawang ang labi ni tita Yasmine. Nais niyang ipaliwanag na hindi sinasadya ng Matandang Young Master na mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon, at marahil ito ay dahil sa pag-atake ng kanyang karamdaman.

Gayunpaman, kung sasabihin sa kanya ni Aunty Yasmie ang totoo, mas matatakot ba siya sa Panganay na Young Master…

Nasa ospital.

Habang binabalutan ang braso ni Shaun, tiningnan ni Chester ang kanyang maputla at gwapong mukha at napabuntong-hininga. “Inilagay ka ba ni Catherine sa ganitong estado?”

“Ayoko nang mawalan ng kontrol at masaktan pa siya.” Napatingin si Shaun sa labas ng bintana. Nang maalala niya ang masasakit na sinabi ni Catherine, nagsimula na naman siyang kumulo sa galit.

Bakit sinabi ng babae na wala na siyang nararamdaman para sa kanya pagkatapos niyang ligawan siya?

Ilang sandali lang silang naghiwalay. Wala ba siyang puso?

“Hoy, tama na. Kumalma ka. Nilagyan ko lang ng benda ang braso mo, tumutulo na naman ang dugo.” Kailangang i-rebandage ni Chester ang kanyang braso.

“Maaari mo bang dagdagan ang dosis para sa akin?” Bakas sa mukha ni Shaun ang inis.

“Lalong masisira ang tiyan mo,” sagot ni Chester na may pagtataka. “Nga pala, ilang araw ka bang hindi nakakain ng maayos?”

Kinagat ni Shaun ang kanyang mga labi at malungkot na sinabing, “Ayoko nang ma-admit muli sa mental hospital.”

Natigilan, walang magawang sumagot si Chester, “O… maaari mong ipaalam kay Catherine ang tungkol sa iyong sakit at hindi mo sinasadyang saktan siya…”

“Sinisikap mo bang gawin siyang mas matakot sa akin?” Parang na-provoke si Shaun, he added grumpily, “Nakalimutan mo na ba kung paano ako tratuhin ng lahat bilang psycho noong nawalan ako ng kontrol noon? Lahat sila ay nagnanais na ako ay makulong, at siya… ay walang pagbubukod. Walang magkakagusto sa akin sa sakit ko.”

Sa pakikinig kay Shaun, nakaramdam ng sama ng loob si Chester.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.