Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 364

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 364
Napansin pa ni Catherine na maraming netizens ang kusang nagboycott sa mga produkto ng mga kumpanyang pinag-invest ni Shaun.

Ang taong dating bilyonaryo sa Australia ay naging puntirya ng batikos.

Isang masalimuot na sulyap ni Catherine kay Shaun, na nagbabasa ng dyaryo sa tapat niya. Nakasuot siya ng dark green na robe na may sinturon na nakasabit nang maluwag sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang maputlang matipunong dibdib, na kung minsan ay nakikita, ay naglalabas ng aura ng mature na pagkalalaki.

Sa hitsura ng mga bagay, hindi na siya muling magtatrabaho ngayon.

Sa totoo lang, hindi mangyayari ang isyung ito kung pumayag siyang pakasalan si Melanie at makipaghiwalay kay Catherine.

Nahirapan pa ring paniwalaan ni Catherine na susuko si Shaun sa pinaka-pribilehiyo na katayuan at reputasyon para sa kanya.

“Bakit ka nakatitig sa akin nang mapang-akit sa umaga?” Inangat ni Shaun ang kanyang ulo mula sa diyaryo, at ang kanyang mga labi ay nakangisi.

Nanlaki ang mata ni Catherine. Nakatitig ba siya sa kanya ng matagal? Hindi niya ito namalayan.

“Pakiusap. May iniisip lang ako.” Napaiwas ng tingin si Catherine dahil sa kahihiyan.

Isinara ni Shaun ang diyaryo bago siya tumayo at naglakad papunta sa likod niya. Idiniin niya ang mga kamay sa upuan. “Ano ang iniisip mo?”

“Wala kang pakialam.” Sumimsim si Catherine sa baso ng gatas sa kanyang mga kamay.

“May kinalaman sa akin?” Yumuko si Shaun at inihilig ang gwapong mukha sa kanya. Umaalingawngaw sa ilong niya ang mabango na bango ng kanyang aftershave.

Halos kumalas si Catherine sa pagkakahawak sa baso ng gatas. Nasa mood na talaga ang lalaki sa pang-aasar sa kanya. baliw ba siya?

She secretly gritted her teeth and said straight, “Shaun, I have no idea what your intention is. Bitawan mo lang ako. Maililigtas mo pa rin ang lahat.”

“Anong ibig mong sabihin sa lahat? Reputasyon? Status?” nakangiting tanong ni Shaun.

“Hindi mo ba alam?”

“Ako, pero ikaw ang hindi.” Pinunasan ni Shaun ang gatas sa gilid ng kanyang bibig gamit ang kanyang daliri. “Catherine, hindi mo ba naiintindihan na ang lahat ay nagkakahalaga ng pagsasakripisyo para sa iyo?”

‘Lahat ay nagkakahalaga ng pagsasakripisyo para sa iyo.’

Ang simpleng pangungusap na iyon ay bumagsak sa pader na matagal nang itinayo ni Catherine upang protektahan ang sarili mula sa kanya kamakailan.

Biglang bumilis ang tibok ng puso niya.

Hindi niya maintindihan. Matagal na siyang tumigil sa pagmamahal sa kanya, tama ba?

Wala siyang naramdaman kundi poot sa kanya. Hinihiling niya na sana ay patay na siya. Nais niyang manatili ito sa malayo sa kanya hangga’t maaari. Para sa kanya, siya ay isang nakakatakot na demonyo.

Gayunpaman, bakit siya naantig sa kanya?

“Ha. Don’t tell me na in love ka sa akin.” Pigil ang galit, hinigpitan niya ang hawak sa baso at humagikgik. “Ipinakita mo sa akin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng puwersa. Sinaktan mo ang aking katawan, pinagbantaan ako, at pinilit akong makinig sa iyo. Iba ka ba sa isang kriminal?”

“Hindi na ako gagamit ng ganyang taktika. Paano kita makikitang kasama si Wesley?” Sabi ni Shaun sa isang self-righteous na paraan, “I’m sorry for hurting you kanina. Hindi ko na uulitin, at siguradong babayaran kita.”

“Hindi ko kailangan na bumawi ka sa akin. Gusto ko lang na iwan mo ako.” Ayaw na ni Catherine na ligawan siya nito. Nag-aalala siya na makalimutan niya ang sama ng loob sa kanya at ang sakit na idinulot nito sa kanya.

Nagdilim ang mga mata ni Shaun. “Desperado ka lang na makasama ulit si Wesley, di ba?”

“Hindi…” Sa takot na saktan muli ni Shaun si Wesley, sumagot kaagad si Catherine, “Nagpasya akong pakasalan siya dahil may utang ako sa kanya. Basta… hindi na kita mahal.”

‘Hindi na kita mahal…’

Sa sobrang gulat ni Shaun ay marahas niyang hinawakan ang balikat niya.

Lumingon si Catherine sa ulo at tumingin sa kanya, only to find grimness in his eyes, like when he forced himself on her that night.

Ito na naman ang expression na ito.

Takot na takot siya. Paano siya makakasama niya magpakailanman?

“So ito ang ibig mong sabihin ng hindi mo na ako sasaktan.” Sa sakit, si Catherine ay bumuhos ng malamig na pawis.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *