Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 362

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 362
“Tito Joel, sana ay aprubahan mo kami.” Dahan-dahang binuhat ni Shaun si Catherine. “Sa blessing mo lang tayo makakasama ng lehitimo. Higit pa rito, maaari siyang bumalik sa Yule household ng lehitimong pagkatapos ko siyang pakasalan. Sa ganoong paraan, wala nang hahamakin at hahamakin pa siya. Hindi mo ba gustong makita iyon, Tiyo Joel?”

Ang huling pangungusap ay umalingawngaw kay Joel.

Sa huli, kahit papaano ay kinaladkad ni Shaun si Catherine papasok ng sasakyan.

Pagtingin sa gwapong katabi niya na seryosong nagmamaneho ay nataranta si Catherine. Nangangahulugan ba ito na… inalis siya ng pamilya Hill sa posisyon ng presidente dahil lang sa gusto niyang pakasalan siya?

“Tumigil ka sa pagtitig sa akin ng ganyan.”

Inihinto ni Shaun ang sasakyan sa isang sangang-daan. Pagkatapos, tumalikod ito at hinalikan siya sa labi. “Tara na at pumili na tayo ng wedding ring mo.”

“Hindi kita pakakasalan!” Nagalit si Catherine. Isinasaalang-alang ang kanyang nakakatakot na karakter, tumanggi siyang matali sa kanya magpakailanman.

“Catherine, nawala sa akin ang lahat para sa iyo, ngunit ayaw mong pakasalan ako. Ang bastos mo.” Nakatitig sa kanya ang madilim na mga mata ni Shaun na para bang isa siyang traydor.

Napaawang ang sulok ng bibig ni Catherine. “Kahit na hindi ka presidente ng Hill Corporation, mayroon kang hindi mabilang na mga ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan. Naniniwala ako na maraming babae ang dadagsa sa iyo…”

“Sige. Maaari mong ipagpatuloy ang pagiging ibang babae kung gayon.” Nagtaas ng kilay si Shaun. “Papakasalan ko si Melanie, pero hindi kita bibitawan. Masaya kayong magkakapatid na magkasama ako.”

“Shaun, pinupuno mo talaga ako ng disgusto!” Bakas ang galit sa mga mata ni Catherine.

“Gusto mong maging ibang babae o ang lehitimong asawa? Pumili ka ng isa.” Ibinuka ni Shaun ang manipis niyang labi. Ang kanyang pag-uugali ay pangit gaya ng dati.

Biglang nakaramdam si Catherine ng hindi maipaliwanag na paninikip sa kanyang dibdib.

Mas pipiliin niyang pakasalan siya, ngunit naiinis siya sa paraan ng pagtatanong nito sa kanya.

Sino ba naman ang hindi gustong ma-propose sa romantically? Kung ito man ang huling pagkakataon o ang kasalukuyan, hindi niya ito nakuha kailanman.

Gayunpaman, mayroon ba siyang pagpipilian? Sino ang maghahangad na maging ang ibang babae magpakailanman? Lalong-lalo na nang may kinalaman si Melanie sa pagdomina at paghamak sa kanya.

hindi pwede. For the sake of Sheryl, hindi niya dapat hayaang tingnan siya ni Nicola at Melanie.

“Sige. Pakakasalan kita.”

Dahil doon ay napalingon siya at tumingin sa labas ng bintana. Itinuring niya ito bilang isa pang deal.

Noon, pinakasalan niya ito para makaganti kay Ethan. Sa pagkakataong ito, pinakasalan niya ito sa layuning madaig sina Nicola at Melanie.

Sumilay ang malaking ngiti sa labi ni Shaun. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan, at hindi nagtagal, nakarating sila sa isang tindahan ng alahas. Ang slogan sa billboard sa pasukan ay nakasulat, ‘The Only Love In Life’.

Hah. Parang nanunuya ito sa kanya ni Shaun.

“Labas.”

Binuksan ni Shaun ang pinto ng pasahero at inilahad ang kamay sa kanya.

Bumaba ang tingin ni Catherine at hinawakan ang kamay niya. Sabay silang pumasok sa jewelry store.

Hindi niya alintana kung paanong ang hitsura nito ay nagdala ng kahihiyan sa kanya, kaya bakit siya nag-aalala tungkol dito?

“W-welcome, Eldest Young Master.” Nang makita ng babaeng manager sa entrance ang Eldest Young Master na naglalakad kasama ang isang pangit na babae na may benda ang mukha, laking gulat niya kaya medyo nautal siya.

Bukod sa babaeng manager, may kakaibang tingin ang bumungad sa mukha ng mga tindero sa tindahan.

Kung tutuusin, dadagsa sa kanya ang lahat ng babaeng nakakita sa mala-diyos at gwapong hitsura ng Matandang Young Master. Nalaman din nila kanina na nakipagrelasyon si Shaun kay Melanie, pero hindi pa niya ito dinala sa jewelry store. Si Catherine ay itinuturing na unang babae.

Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay… talagang hindi maipaliwanag.

“Mm,” sagot ni Shaun na may masungit, panlalaking boses. “Nandito ang fiancée ko para pumili ng kanyang alahas sa kasal. Dalhin sa amin ang pinaka-sunod sa moda, kaakit-akit, at mamahaling alahas.”

“F-fiancée?” Napatulala ang babaeng manager. Ang Panganay na Young Master ay may… kakaibang lasa.

“Anong problema ng mapapangasawa ko?” Sinagot ni Shaun ang malalim na boses, kumikinang ang kanyang mga mata sa galit.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *