Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 361

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 361
Isang nakakaawang ngiti ang sumilay sa mukha ni Catherine. “So yun ang tingin mo sa akin. Itay, minahal mo na ba ako at sinubukan mo akong intindihin? Sa totoo lang, matagal ko nang kilala si Shaun. Siya yung pinilit kong sumama sa kanya. Kamakailan lang, pinipigilan niya ang kumpanya ko at si Wesley. Lahat ng ito ay kanyang ginagawa. Sa tingin mo ba natutuwa akong mamuhay ng walang dignidad? Sa tingin mo ba nag-e-enjoy akong ituro at batikos bilang ab*stard?!”

Habang nagpapatuloy siya, tuluyan siyang nabulunan ng luha.

Napatulala si Joel. “Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga?”

“Magkakaroon ba ng anumang pagkakaiba kung sasabihin ko sa iyo?” Binigyan siya ni Catherine ng mapanuksong tingin. “Hindi mo man lang ako maprotektahan sa sarili mong bahay, lalo na sa harap ni Shaun.”

Isang awkward na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Joel. Bigla na lang parang tumanda siya ng ilang taon.

“Wala akong kwenta. Dinala kita sa Canberra pero iniwan ka para ma-bully ng iba. Hahanapin ko si Shaun ngayon. Masyado na siyang malayo.”

“Hindi mo na ako kailangang hanapin. Nandito ako.”

Marahas na sinipa ang pinto ng private room, at pumasok ang matangkad at matipunong pigura ni Shaun. Nanatiling cool ang ekspresyon ng gwapo nitong mukha, na para bang late guest.

“Bakit ka nandito, Shaun?” Bumangon si Catherine sa sobrang galit. “Binabol mo ako!”

“Hindi kita sinundan. Sumama lang ako sa iyo para makipagkita kay Papa.”

Hinila ni Shaun ang upuan sa tabi niya at umupo. Kumulo ang dugo ni Joel sa walanghiya niyang tingin. “Sino ang tatay mo? Pinipilit mong pakinggan ka ni Catherine habang karelasyon mo si Melanie. Tiyak na hindi ko hahayaang magpakasal ang mga anak ko sa isang napakasamang lalaki na tulad mo.”

“Itinakda ko ang aking puso kay Catherine. Dapat ay malinaw na sa iyo ang tungkol dito noong nakaraang gabi.”

Inilagay ni Shaun ang kanyang malaking palad sa likod ng kamay ni Catherine at tiningnan siya ng malalim at maamong mga mata. “Gusto ko siyang pakasalan.”

Ang limang salitang iyon ang nagpagulat kay Catherine.

Lumingon siya at hindi makapaniwalang tinitigan siya. Talaga bang ikakasal siya?

Ibig sabihin totoo ba lahat ng sinabi ni Chester?

“Imposible!”

Hinampas ni Joel ang mesa sa sobrang galit. “Kung gusto mo siyang pakasalan, bakit in the first place nakipagrelasyon ka kay Melanie? Alam na ngayon ng lahat ng tao sa Melbourne na si Melanie ang iyong kasintahan, at ang susunod nilang malaman, ikakasal ka na kay Catherine. Naisip mo na ba kung paano siya pupunahin ng mga tao?”

“Dati, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan sa Melbourne…”

“Wala akong pakialam.” Ikinaway ni Joel ang kanyang kamay. “Kapag mahal mo ang isang tao, dapat mong igalang at protektahan siya, sa halip na saktan siya…”

Bahagyang kumunot ang noo ni Shaun. “Tito Joel, pinapabayaan mo rin si Aunty Sheryl dati. Ilang sandali matapos siyang mabuntis, nagpakasal ka sa ibang babae. Ikaw ay isang kabiguan sa mga relasyon.”

Namutla ang mukha ni Joel. “Oo. Kaya nga gusto kong protektahan si Catherine…”

“Protektahan?” Kinuha ni Shaun ang bakanteng tasa ng kape sa mesa. “Nasaan ka noong pinalayas nina Nicola at Melanie si Catherine sa bahay? Kung pinrotektahan mo siya kagabi, masasaktan kaya siya ng iyong asawa at anak?”

Dahil doon, namutla si Joel.

Natahimik si Catherine.

Sa katunayan, hindi kailanman nagawang protektahan siya ni Joel.

“Tingnan mo. Wala kang alam, at hindi mo man lang siya mapoprotektahan. Wala ka kasing lakas ng loob na makipaglaban sa pamilya Yule, na nagpapaliwanag din kung bakit mo ginawang mali si Aunty Sheryl noon.”

Mabangis ang mga mata ni Shaun. “Iba ako sayo. Gusto ko siya. Kahit na mabigo akong maging presidente ng Hill Corporation at tutol ang lahat sa pamilya ng Hill, papakasalan ko pa rin siya.”

Napakalakas niyang binigkas ang bawat salita kaya natigilan si Joel, pati na rin si Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.