Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 360

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 360
“Hindi mo ba nakita ang balita sa iyong telepono?” Lumapit si Chester sa kanya. “Ito ang pinakakahindik-hindik na balita ngayon. Pinag-uusapan ito ng buong net.”

Saglit na nawala sa pag-iisip si Catherine. Alam niyang hindi magsisinungaling si Chester sa kanya, pero hindi niya akalain na na-dismiss si Shaun dahil gusto nitong pakasalan siya.

“Napaka-normal niyan. Ang kanyang pag-uugali ay hindi wasto. Nagkaroon siya ng kasintahan ngunit pilit pa ring inaagaw ang nakatatandang kapatid na babae ng kanyang kasintahan. Ni hindi niya makontrol ang ibabang bahagi ng kanyang katawan at sinira ang charity dinner na ginanap ng pamilya Hill. After he’s done such despicable acts, siyempre, matatanggal na siya sa pwesto niya.”

Natigilan si Chester.

Ilang saglit pa, imbes na magalit siya dahil napagalitan ang kaibigan ay tumawa ito ng masaya. “Spot-on ang evaluation mo. Si Shaun ay talagang kasuklam-suklam at may kasuklam-suklam na karakter.”

Napakunot ang noo ni Catherine, nalilito sa kanyang pagtawa. “Nakakatawa ba iyon?”

“Nakakatawa.” Kinagat ni Chester ang manipis niyang labi. “Pero hindi tama ang ilan sa mga sinabi mo. Nang gabing iyon pagkatapos ipadala ni Shaun si Granny Hill sa ospital, nag-away ang pamilya Hill. Sinabi ni Old Master Hill na hangga’t ikinasal si Shaun kay Melanie Yule, ipagpapahinga na nila ang usapin, ngunit tumanggi si Shaun at sinabing gusto ka niyang pakasalan, na ikinagalit ng matandang master.”

“Pakasalan mo ako?” Nagpakita ng hindi makapaniwalang tingin si Catherine.

Tiningnan siya ng makahulugan ni Chester. “Ang kalahati ng kung ano ngayon ang Hill Corporation ay binuo ni Shaun mismo. Ang pakikipaglaro sa mga babae ay hindi na bago sa big shot, kaya hindi siya tinanggal ng matandang master dahil doon. Ang pagkakamali ni Shaun ay ang pagiging seryoso niya, na lubos na ikinagalit ng matandang amo.

Paglabas ng ospital ay tila nababaliw si Catherine.

Noon pa man ay naiisip niya na itinago siya ni Shaun na maging isang manliligaw na hindi kailanman makikita ang liwanag ng araw. Para siyang puppet na hindi niya mahal.

Gayunpaman, ngayon ay narinig niya mula sa kanyang kaibigan na si Shaun ay tinanggal sa kanyang posisyon upang pakasalan siya.

Ang presidente ng Hill Corporation… Ito ay isang posisyon na naglagay sa isang tao sa itaas ng 10,000 iba pa.

Ito ay isang posisyon na tinitingala ng mga tao mula sa buong bansa.

Ngayon, nahulog siya mula sa altar.

Magiging katulad ba ng dati ang Hill Corporation na nawalan ng Shaun Hill?

Pagsakay pa lang niya sa sasakyan ay bigla siyang tinawag ni Joel. “Cathy, libre mo ba? Magkita tayo.”

“…Sige.” Alam ni Catherine na may mga bagay na hindi maiiwasan.

Makalipas ang 40 minuto, pagdating sa tea house na pinagkasunduan nilang magkita, naubos na ni Joel ang isang pot ng tsaa.

Ang pares ng mag-ama na magkasamang nakaupo ay hindi pa naging ganoon ka-awkward.

Sa huli, si Joel pa rin ang bumasag sa katahimikan. “Masakit pa ba mukha mo?”

Ang ilang salita ng pag-aalala ay halos nagpaluha kay Catherine. Kung tutuusin, siya na lang talaga ang natitirang kamag-anak niya sa mundo. “Ayos lang ako.”

“Sobrang galit sina Nicola at Melanie kagabi. Bale sila, kahit ako nabigla…”

Ngumiti ng mapait si Joel. “Cathy, alam kong pumunta si Melanie at ang iba sa kumpanya kinaumagahan para guluhin ka. Maaari mo bang kausapin si Shaun Hill at hayaan siyang palayain sila?”

Isang malamig na lamig lang ang naramdaman ni Catherine sa kanyang puso. “Dad, dinala ni Melanie ang kanyang tiyuhin at mga kaibigan sa kumpanya ko para basagin ang aming ari-arian at sinubukan akong bugbugin. Kung hindi dumating ang mga pulis sa oras, malamang na nasa ospital na ako ngayon. Hindi tulad ng hindi mo alam ang mga pamamaraan ni Fergus Wicks.”

“Pero…” nag-aalangan si Joel. “Anong nangyari sa dinner party… Biktima talaga siya. Kahit sino ay magagalit.”

Napatingin si Catherine sa ama at biglang nanlamig. “Tay, sa tingin mo ba ninakaw ko rin si Shaun Hill?”

“Catherine, ayokong sirain mo ang sarili mong kaligayahan para makapaghiganti kina Nicola at Melanie,” masakit na sabi ni Joel.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *