Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 359

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 359
“Masaya?”

Nang matapos siyang magsalita, sumugod ang isang grupo ng mga pulis mula sa labas. “Nakatanggap kami ng ulat na may pumunta sa Hudson para manggulo…”

Magsasalita pa lang si Fergus nang agad na itulak ni Catherine si Melanie. Lumapit siya sa pulis na may pulang mata. “Opisyal, kakapasok lang ng mga taong ito sa gusali at sinimulang sirain ang aming ari-arian. Binato pa nila ako ng bulok na itlog sa mukha ko.”

Sumigaw si Melanie, “Hindi, malinaw na sinubukan niyang sirain ang aking mukha gamit ang isang kutsilyo! Bilisan mo at hulihin mo siya!”

Napatingin ang pulis kay Catherine na punong-puno ng sugat ang mukha at pinahiran ng bulok na likidong itlog at pagkatapos ay kay Melanie na maayos ang pananamit at mukhang walang bahid-dungis. Agad siyang nagalit. “Sino ang nagtangkang sirain ang mukha ng kausap? Sa tingin mo ba bulag ako?”

“Ginoo. Opisyal, huwag magtaas ng boses. Siya ang mahalagang anak na babae ng pamilyang Yule at ang lalaking iyon ay si Fergus Wicks mula sa pamilyang Wicks. Balita ko marami siyang alam na hoodlums,” kinakabahang sabi ni Catherine.

Sanay na si Fergus na kumilos nang mayabang at malamig na umungol nang marinig siya. “Saang distrito ka galing? Kilala ko ang iyong pinuno.”

Napakurap si Catherine sa gulat. “Hindi ko ine-expect na isang police chief ang isa sa mga kilala niyang hoodlums. Hindi kapani-paniwala.”

Naningkit ang mga mata ng opisyal habang mabilis na sinigawan si Fergus, “Hindi makikilala ng ating hepe ang mga katulad mo. Wala akong pakialam kung sino ka. Alisin ang lahat ng nangahas na manggulo rito!”

Hindi nagtagal, dinala ng mga pulis si Fergus at ang iba pa.

“Ginoo. Opisyal, maraming salamat. Salamat sa iyo dahil ligtas kami. Nangangako akong magbibigay ng donasyon mamayang hapon.” Naantig si Catherine at pinapunta sa pinto ang pulis.

Si Elle, na kararating lang at nakita ang eksenang ito, ay agad na tinawag si Shaun na walang magawa.

Masayang ngumiti si Shaun nang marinig ang tungkol dito.

Gustung-gusto niya ito nang tuso siya. “Pumunta ka at kamustahin. Siguraduhing makulong ng ilang araw ang mga iyon, lalo na ang babaeng naghagis ng bulok na itlog kay Catherine. Pakainin mo siya ng mas bulok na itlog.”

Paalala ni Elle, “Pinakamatandang Young Master Hill, anak siya ng pamilya Holt…”

“E ano ngayon?”

Matapos ang isang pagalitan, narinig ni Elle ang tunog ng pagbaba ng telepono.

Pagkalabas ng police station.

Napansin ni Catherine na lalong sumasakit ang mukha niya at kailangan niyang magmaneho muli sa ospital.

Nang tulungan siya ni Doctor Hawes mula sa departamento ng dermatology na linisin ang mga sugat, isang puting nakasuot na Chester Jewell ang pumasok sa pintuan. “Siguraduhin na gamitin ang pinakamahusay na gamot upang pagalingin ang mga pinsala sa mukha ni Ms. Jones sa lalong madaling panahon. Dapat walang anumang peklat.”

“…”

Hindi nakaimik si Catherine. Masyado bang malaya si Chester? Bakit lagi siyang pumupunta para hanapin siya pagdating niya sa ospital?

Sa totoo lang, naiinis na siya ngayon kay Shaun at hindi rin maganda ang impression niya sa mga kaibigan niya. Nagsama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. Siguradong hindi rin mabubuting tao ang kanyang mga kaibigan.

Matapos gamutin ang kanyang mga sugat, walang magawa si Catherine, “Doktor Jewell, bumalik ka na sa trabaho. Malapit na din akong umalis.”

“Huwag kang masyadong magalang. Hindi naman ako gaanong matanda sa iyo.” Ngumisi si Chester. “At saka sooner or later, ikakasal ka na ni Shaun. Magiging hipag kita sa hinaharap.”

Sarcastic lang ang mga salitang iyon sa pandinig ni Catherine. “Maling tao ang nakuha mo. Dapat sinasabi mo yan kay Melanie Yule.”

“Melanie Yule?” Tiningnan ni Chester ang kanyang walang pakialam na pigura at nag-tsk sa kanyang puso. Walang kwenta talaga si Shaun para ipagtabuyan ang napakagandang babae. Siya na ang bahalang tumulong kay Shaun. “Hindi mo alam ito, pero ayaw ni Shaun kay Melanie Yule. Tinanggal pa siya sa kanyang posisyon bilang presidente ng Hill Corporation para pakasalan ka.”

Sandaling natigilan si Catherine.

Si Shaun ay hindi na presidente ng Hill Corporation?

Paano kaya iyon?

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *