Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 358

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 358
“Nalinaw na, ngunit ang balita tungkol dito ay kumalat na sa buong kumpanya,” nauutal na sabi ni Kacey, “Chairwoman Jones, huwag masyadong seryosohin ang tsismis ng ibang tao.”

“Hindi naman tsismis. Ito ay ang katotohanan.” Diretso ang tingin ni Catherine sa kanya.

Kacey, “…”

Paano siya magtatanong ng ganyan?

Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang sekretarya at sinabing, “Chairwoman Jones, masamang balita. May nagdala ng mga tao sa kumpanya para manggulo. Pagpasok nila sa pinto, sinimulan nilang basagin ang mga gamit at sinabing gusto ka nilang makita.”

“Bababa na ako.” Bumangon si Catherine.

Nawala ang sekretarya. “Chairwoman Jones, hindi magandang ideya iyon. May dala yata silang camera. Dapat gusto nilang i-record ito at i-post online.”

“Hindi mahalaga.” Bumaba si Catherine.

Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Shaun. “Huwag kang bababa. Na-notify ko na si Elle. May dadalhin siya para harapin ito.”

“Hindi na kailangan. Ako na mismo ang bahala.”

“Cathy, huwag kang pabigla-bigla. Si Fergus Wicks ay isa sa mga taong dumating. Hindi sila mga taong pwede mong katwiran.”

natatawang sabi ni Catherine. “Mula nang ako ay nakatali sa iyo, maaari ko lamang piliin na matutong harapin ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat… hindi mo ako mapoprotektahan sa lahat ng oras.”

“…”

Ibinaba na niya ang telepono at lumabas ng elevator.

Kaagad, isang bulok na itlog ang nabasag sa kanyang noo, agad na nabahiran ang gasa sa kanyang mukha. Ito ay isang malagim na tanawin.

“B*tch, nagnakaw ka ng boyfriend ng iba! Nararapat sa iyo iyan! Bubugbugin kita hanggang mamatay.” Isang magandang bihis na dalaga ang tumabi kay Melanie, mukhang naiinis at nagmumura.

“Chairwoman Jones…” Nagulat si Kacey at nagmamadaling kumuha ng tissue para punasan ang mukha niya.

Hinawi ni Catherine ang gauze at nakita ang mga pulang sugat sa mukha.

“Ang pangit! Nasuka ba si Shaun Hill nang makita niya ang mukha na ito?” Ang isa pang batang babae na nakasuot ng magarbong paraan ay naiinis na nagsabi, “Ang mga basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na lumitaw sa Canberra. Bilisan mo at mawala ka.”

“Ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit nakahiga pa rin si Shaun sa aking kama kaninang umaga, marahan na hinahaplos ang aking mukha at sinasabing huwag ko siyang iwan.”

Napangiti ng mahina si Catherine, napailing si Melanie sa galit. Nagmamadali siyang sampalin siya, “Catherine Jones, pumunta ka sa impiyerno!”

Hinihintay ni Catherine ang sandaling ito. Hinawakan niya ang pulso ni Melanie at hinila papalapit sa kanya, marahas siyang sinampal ng ilang beses. “Ganito ang ginawa mo sa akin kahapon. Ibinabalik ko ang lahat sa iyo ngayon!”

Ilang beses na sinampal si Melanie at nawalan ng malay.

“How dare you lift hand on her in front of me?! Dapat may death wish ka!” Sinisingil ni Fergus. Napatalon si Kacey sa gulat at napasugod na lang siya para harangan siya.

Sinipa siya ni Fergus, at naglabas si Catherine ng fruit knife para idiin ito sa mukha ni Melanie. Ang kanyang mga mata ay walang awa. “Kung maglakas-loob kang kumilos, sisirain ko ang mukha niya.”

“Tito, huwag kang gagalaw. Hindi ako pwedeng pumangit.” Sa sobrang takot ni Melanie ay muntik na siyang umiyak.

“Catherine Jones, kung maglakas-loob kang hawakan siya, kukunin ko ang buhay mo!” Galit na galit na sigaw ni Fergus. Pumunta siya rito para makipag-ayos sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na banta siya sa halip.

“Buhay ko? Huwag mag-atubiling kunin ito. Kung natatakot ako sa kamatayan, hindi ka tatayo rito.” Ngumisi si Catherine, “Pero iba si Melanie. Umaasa ka pa rin sa kanyang mukha para umakyat sa pamilya ng Hill. Sinong magkakagusto sa kanya kung pumangit siya?”

“Anong gusto mo?” Inis na sabi ni Fergus.

“Ibigay ang mga camera.” Sinamaan siya ng tingin ni Catherine.

Walang pagpipilian si Fergus kundi iwagayway ang kanyang kamay, at maraming camera ang ibinigay sa mga empleyado ng kanyang kumpanya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *