Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 354

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 354
Melanie, na nakikinig sa gilid na may maputlang mukha, ay hindi napigilang sumigaw, “Eldest Young Master Hill, ano ang maganda kay Catherine? Isa lang siyang illegitimate daughter. Dahil ba marunong siyang manligaw—”

“Melanie Yule, mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig,” walang ekspresyon na babala ni Shaun.

Nabaluktot ang mukha ni Nicola sa galit habang nakipagtalo, “Eldest Young Master Hill, inimbitahan mo si Melanie sa buong view ng lahat na sumayaw sa ball, at sinabi ng pamilya Hill na magiging girlfriend mo siya, pero ngayon sinasabi mo na hindi? Pinaglalaruan mo lang ba ang pamilya Yule? Paano siya magpapakasal sa hinaharap?”

Naramdaman din ni Old Master Hill na sila ay nasa mali. “Magbibigay kami ng paliwanag sa pamilya Yule.”

“Mabuti, naniniwala ako sa iyo, Old Master Hill. Kung hindi naresolba ang usaping ito, naniniwala ako na kung kumakalat ang ganitong kahiya-hiyang balita ng pamilya Hill, walang maimpluwensyang pamilya ang maglalakas-loob na pakasalan ang sinuman mula sa pamilya Hill sa hinaharap. At… kung malalaman ito ng publiko, natatakot ako na tawagin siya ng buong bansa na isang scumbag.”

Natapos magsalita si Nicola at hinila na niya ang kanyang anak para umalis.

“Narinig mo ba ang sinabi ng pamilya Yule?” Ngumisi si Old Master Hill at nagbanta, “Kung patuloy kang magpipilit, ibigay mo ang Hill Corporation kay Liam bukas. Hindi lang ikaw sa pamilya Hill.”

“Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya.” Kumunot ang noo ni Shaun, at bakas sa kanyang mga mata ang kawalan ng magawa. “Lolo, pasensya na po.”

“Labas.” Galit na galit si Old Master Hill kaya ayaw na niyang makipag-usap sa kanya.

Ang mga miyembro ng pamilya Hill ay lahat ay mukhang mapagnilay-nilay. Mukhang magkakaroon talaga ng pagbabago sa taong namamahala sa pamilya Hill.

11:00 pm

Pumasok si Shaun sa ospital na nakasuot ng manipis na sando.

Ang matikas at marangal na Shaun Hill ay hindi naging ganito kalungkot sa loob ng mahabang panahon. May bahid ng sampal ang kanyang gwapong mukha.

Pumasok si Liam mula sa labas na may dalang lab sheet. Nang makita niya si Shaun, sumilay sa kanyang mukha ang isang mainit at hindi nakakapinsalang ngiti. “Kuya, hindi ka ba titira kay Lola?”

“Bibigyan kita ng pagkakataon na pasayahin ang dalawang matanda. Hindi ba iyon ang gusto mo?” Malamig na sinulyapan siya ni Shaun. “Kuntento ka na ba sa nangyari ngayong gabi pagkatapos mong planuhin ang lahat?”

“Ano ang kinalaman nito sa akin?” Nagkibit balikat si Liam. “Shaun, hindi maganda ang sinabi mo kapag ninakaw mo ang kasama kong babae.”

“Liam Hill, minamaliit kita.” Si Shaun ay hindi tumingin nang mabuti kay Liam gaya ng ginagawa niya ngayon. Marahil ay napakahusay ng trabaho ng kanyang nakababatang kapatid sa pagtatago. “Noong pumunta si Catherine sa lumang tirahan noon, nakita mo siyang nagtatago sa kwarto ko, hindi ba?”

Nagtaas ng kilay si Liam pero hindi nagkomento.

Isang dampi ng galit ang sumilay sa mga mata ni Shaun. “Hindi mo siya dapat saktan o niloko.”

Unti-unting napangiti ang manipis na labi ni Liam at malupit niyang sinabi, “Shaun, hindi naging ako ang nanakit sa kanya. Ikaw yun. Tinulungan ko lang siyang maglakad mula sa kadiliman patungo sa liwanag, kung saan makikita siya ng iba.”

“Maraming paraan upang gawin iyon, ngunit tiyak na hindi mo dapat ginamit ang iyong pamamaraan. Liam Hill, hindi kita mapapatawad para dito.”

Ginalaw ni Shaun ang mahahabang binti at umalis nang hindi lumilingon.

Bumalik sa bahay.

Itinulak niya ang pinto ng kwarto, ngunit hindi nakabukas ang mga ilaw.

Napuno ng mahinang amoy ng gamot ang silid, at isang maliit na pigura sa ilalim ng kumot na seda ang nakatalikod sa pintuan.

Umikot siya sa balcony at tumayo sa harap ng kama. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita niya na ang dating magandang maliit na mukha nito ay natatakpan na ng apat na piraso ng gasa, halos natatakpan ang mga gilid ng mukha nito at tanging ang kanyang matulis na baba na lang ang nakikita.

Dati, medyo may baby fat siya sa mukha, at sobrang cute niya kapag kinurot siya nito.

Ngayon, payat na siya.

Marahang dinampi ng kamay ni Shaun ang gasa sa kanyang mukha. Bilang isang lalaki, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang labis na pagkatalo at kawalan ng kapangyarihan.

Ngayong gabi, nakita niyang napakaraming tao ang nananakit sa kanya, ngunit nabigo siyang protektahan siya.

Siguradong galit siya sa kanya.

Biglang umiwas ang mukha niya sa kamay niya, at agad na bumukas ang tahimik niyang nakapikit na mga mata—nagbubunyag ng patay na katahimikan sa loob.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.