Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 353

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 353
Nang makita ni Wesley ang magandang mukha ni Catherine na natatakpan ng gasa, nalungkot siya. “So ganito ka inaalagaan ni Shaun Hill? Hinahayaan ka niyang saktan ka ng ganito? Ano ba kasing ginagawa niya? Sumama ka sa akin…”

“Ginoo. Lyons, nakalimutan mo na ang babala.” Hinarang ni Hadley si Wesley.

“Akala ko ay aalagaan siya ni Shaun Hill.” Mukhang galit na galit si Wesley. “Dahil hindi niya siya kayang protektahan, bakit niya siya kinuha? Para lang bang patunayan na kaya niya?”

Huminto si Catherine. Totoo iyon.

Hanggang ngayon, hindi niya akalain na nasa puso niya talaga si Shaun. Kung gusto niya ito, hindi niya ito sasaktan ng sobra at aapakan.

“Ito ay isang bagay sa pagitan ni Ms. Jones at ng Panganay na Young Master Hill. You’re just an outsider,” nakasimangot na paalala ni Hadley, “Umalis ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko.”

“Wesley, go lang,” mahinang sabi ni Catherine, “Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin.”

Natigilan si Wesley. Minsan na itong nagpadala ng text message sa kanya, na nagsasabi na lalakas siya at pagkatapos ay ililigtas siya.

“Sige.” Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tiniis ang sakit. “Kailangan mong alagaan ang iyong sarili.”

“Gagawin ko.” Tumango si Catherine, halos mangilid ang luha.

Sa Canberra, si Wesley lang ang taos-pusong nagmamalasakit sa kanya.

Nagsisi siya. Bakit ba lagi siyang nilalabanan noon?

Ngayon lang niya nakita kung sino ang gumamot sa kanya.

“MS. Jones, alis na tayo.” Hinarang ni Hadley ang line of sight ng dalawa.

Naglakad pasulong si Catherine, at patuloy na nanonood si Wesley habang paalis siya. Nagdial siya ng misteryosong numero sa kalungkutan. “Kailan mo talaga haharapin si Shaun Hill? Gusto ko na lang siyang mamatay ngayon!”

“Anong nagmamadali? Lumalaki ka pa lang, pero nasa peak na si Shaun Hill. Hindi siya madaling pakisamahan.” Natawa naman ang nasa kabilang dulo. “Pero naayos na ang lahat. Kailangan mo lang gawin ang sinasabi ko.”

Nasa ospital.

Sampal!

Sinampal ni Old Master Hill ang mukha ni Shaun. “B*stard ka! Buong puso kitang pinalaki sa loob ng maraming taon at ito ang igaganti mo sa akin?”

“Dad, I’m sure hindi sinasadya ni Shaun. Siguradong naakit siya ng vixen na iyon.”

Nagmamadaling lumapit si Valerie para mamagitan at sinulyapan si Shaun. “Narinig mo ba siya? Bilisan mo at humingi ng tawad sa lolo mo at ipangako mong hindi mo na kokontakin si Catherine Jones.”

“Imposible. Nakapagdesisyon na akong pakasalan siya.” Tahimik na nakatayo doon si Shaun, ang kanyang tingin ay kalmado at ang kanyang tono ay matatag.

Bumuntong hininga ang lahat. Mapula ang mukha ni Old Master Hill. “Nahuli ka yata talaga sa spell niya. Kung gusto mo siyang pakasalan, dadaanan mo muna ang bangkay ko.”

Kumunot ang noo ni Lea at sinabing, “Pinahimatay mo na ang lola mo sa galit. Sinusubukan mo bang gawin ang parehong sa iyong lolo? Alam ng lahat na nililigawan mo si Melanie, at si Catherine ay dumalo sa kaganapan ngayong gabi bilang babaeng kasama ni Liam sa harap ng lahat. Kung kumalat bukas ang balitang magkasama kayo ni Catherine, magiging katatawanan ang pamilya Hill.”

Bagama’t may magandang impresyon si Lea kay Catherine sa simula, nakita niyang kasuklam-suklam ang pag-uugali ni Catherine sa two-timing.

“Tama iyan.” Payo din ng tiyuhin ni Shaun na si Spencer Hill, “Nakatanggap lang ako ng balita na nasira ang buong kaganapan. Bagama’t walang media ang nangahas na iulat ito, kumalat na ang balita sa buong paligid. Shaun, ito ay isang matinding dagok sa iyong reputasyon. Kung pipilitin mong gawin ito, mas magiging matindi ang mga negatibong balita sa internet tungkol sa iyo.”

“Kung gusto mo pa ring umupo sa posisyon ng presidente, dapat mong pakasalan kaagad si Melanie Yule at sugpuin ang mga tsismis,” galit na sabi ni Old Master Hill.

“Tumanggi ako.” Nanatiling hindi natinag si Shaun.

“Ikaw…” Galit na galit si Old Master Hill na hindi niya alam kung ano ang sasabihin.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *