Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 352

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 352
Hinila ng mag-ina ang kumot ngunit mahigpit itong hinawakan ni Catherine. Gayunpaman, ilang beses siyang nagawang sampalin ni Melanie, napakamot sa mukha at nahihilo sa sakit.

Sabik na sabik si Shaun at ibababa na sana si Old Madam Hill nang himukin ni Valerie, “Bilisan mo at ipadala mo ang lola mo sa ospital! Gusto mo ba talaga siyang mamatay?”

“How dare you seduce people?! Sisirain ko mukha mo!” Dumampot si Nicola ng fruit knife.

Nag-alala si Joel at nagmamadaling lumapit para hilahin ang mag-ina. “Nabaliw ka na ba?”

“Ikaw ang baliw. Joel Yule, tingnan mo na lang ang b*tch na pinanganak mo. Sinira niya ang kaligayahan ni Melanie!” Parang nabaliw na talaga si Nicola. Dahil sa eksenang ito, naalala niya si Sheryl Jones mahigit 20 taon na ang nakararaan.

Hindi rin mawari ni Joel kung sino ang tama at kung sino ang mali, ngunit ang tanging natitiyak niya ay hindi niya hahayaang masaktan ng sinuman si Catherine.

“Oh my God, anong nangyayari sa loob?”

Biglang pumasok din ang malaking grupo ng mga reporter mula sa labas.

Bagama’t na-miss nila ang mahalagang segment, na walang malay si Old Madam Hill, ang mga gusot na damit ni Eldest Young Master Hill at Catherine Jones, at kung paano nag-aaway sina Melanie Yule at Nicola Wicks, halos mahulaan na nila kung ano ang nangyari.

“Umalis ka sa daan!” Dumagundong si Shaun sa mahinang boses. Pinandilatan niya ang mga reporter nang buhatin niya si Old Madam Hill palabas ng kwarto. “Kung may mangahas na mag-ulat ng mga bagay ngayon, ililibing ko sila kasama ng kanilang kumpanya.”

Pagkatapos ng babala, takot na takot ang mga reporter kaya napapanood lang nila si Shaun na dinadala ang matandang ginang. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanilang panonood ng palabas.

Ang lahat sa pamilya ng Hill ay pumunta sa ospital, at ang mga miyembro lamang ng pamilyang Yule ang nag-aaway pa rin. Buti na lang at dalawang minuto lang ang itinagal ni Hadley para dalhin ang mga tao at ihatid si Catherine mula sa hotel.

Bakat ang mukha niya sa maraming lugar at dumudugo nang husto.

Sa sandaling iyon, ang dati niyang dalisay na mukha ay malungkot at kakila-kilabot.

Gayunpaman, siya ay nakakalimutan. Ang kanyang mga mata ay mapurol na tila siya ay isang puppet na walang kaluluwa.

Hindi niya talaga maintindihan kung paano siya napunta sa ganito.

May isang sandali kung saan gusto niya talagang tumalon mula sa kotse at mamatay upang matapos ito.

Nataranta rin si Hadley at nag-abot ng tissue.

Hindi kumikibo si Catherine, at inaliw siya ni Hadley. “MS. Jones, huwag kang mag-alala. Ang teknolohiyang medikal ay napakaunlad na ngayon. Ang iyong mga pinsala ay maaaring gamutin nang hindi nag-iiwan ng peklat. Hindi ka mapupunit.”

Bahagyang natawa ang mga salitang iyon na parang may narinig na biro.

Ano lang ang ginawa niyang mali? Gusto ba siya ng Diyos na parusahan ng ganito dahil lang sa napagkamalan niyang tito ni Ethan si Shaun noon?

Nawala si Hadley at sumasakit ang ulo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya.

Sa katunayan, talagang naawa siya kay Ms. Jones.

Pagdating sa pribadong ospital, dumating ang isang first-rate na doktor para tulungan siyang gamutin ang kanyang mga sugat.

Hinayaan ni Catherine na itulak siya ng doktor. Minsan, pakiramdam niya ay ayos lang kahit pumangit siya.

Noong nakaraan, ipinagmamalaki niya ang kanyang magandang mukha. Dahil din sa mukha niya kaya niyang akitin si Shaun ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, natikman na niya ang mga kahihinatnan ngayon.

Masarap maging pangit. Kung panget siya, baka bitawan siya ni Shaun.

Puno siya ng kalungkutan.

Nang natatakpan ng gauze ang mukha niya, bigla niyang nakita si Wesley na nagmamadaling pumasok mula sa labas.

“Cathy, balita ko may nangyari sa iyo…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *