Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 351

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 351
“Narinig ko talaga na sinabi ng waiter na dinala ni Direk Irvine si Catherine dito…”

Bago pa matapos si Melanie, nakita niya ang matangkad at guwapong lalaki sa kama. Parang sasabog ang ulo niya at para siyang mababaliw. “Eldest Young Master Hill, bakit ka nandito?”

Namumula ang mapupulang mata ni Shaun at mabilis niyang hinablot ang kumot para takpan ang katawan ni Catherine. Nakaranas din ng takot si Catherine. Nang makita niya ang mga taong pumasok sa pintuan, pakiramdam niya ay magtatapos na ang mundo.

Tapos na.

This time, she really felt na tapos na siya!

Matapos mabuhay ng higit sa 20 taon, wala pang sandali na nakaramdam siya ng kahihiyan gaya ngayon.

Nandito lahat sina Liam, Old Madam Hill, Lea, Joel, at Nicola. Gulat na gulat silang napatingin sa dalawang tao sa kama.

Hinubad na ang mga damit sa itaas na bahagi ng katawan ni Shaun, at ang maselang at malambing na mukha ni Catherine ay puno ng amorous charm. Kahit isang hangal ay nakikita ang ginagawa ng dalawa.

Galit na galit ang matandang Madam Hill kaya nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa kanyang tungkod.

“Catherine Jones, bakla ka!” Tuluyan na ngang nawalan ng malay si Melanie at sumugod sa kanya na parang baliw. “Gaano ka kawalanghiya? Niloko mo pa ang fiancé ko!”

Gayunpaman, bago pa mapunta ng kanyang kamay ang sampal na iyon, hinawakan siya ni Shaun at marahas na itinapon sa gilid.

Nawalan ng balanse si Melanie at bumagsak sa lupa.

Nagmamadaling inalalayan siya ni Nicola habang nanginginig sa galit. “Eldest Young Master Hill, tinulak mo talaga si Melanie para sa b*tch na iyon? Old Madam Hill, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Hindi mo basta-basta mabubully ang mga taong ganito!”

Nanginginig ang katawan ng matandang Madam Hill na halos himatayin sa galit. Hindi niya akalain na gagawa ng ganito kasakit at kalokohan ang ipinagmamalaki niyang apo.

Mabilis na inalalayan siya ni Liam at napatitig sa dalawang tao sa kama na may masakit na ekspresyon. “Kuya, sayo na ang kumpanya at hindi naging madali para sa akin na makahanap ng babaeng magugustuhan ko. Bakit kailangan mo rin siyang agawin?”

Natigilan si Catherine. Kailan siya nagustuhan ni Liam?

“Snatch?” Ang mahina at malamig na tawa ni Shaun ay biglang umalingawngaw sa kanyang tenga. Nagsalita siya nang dominante, “Siya ay palaging babae ko, kaya paano ko siya inagaw?”

Natigilan ang lahat, at galit ding nagtanong si Lea, “Youve been in a relationship this whole time?”

Gumalaw ang manipis na labi ni Shaun, ngunit nataranta si Catherine at nagmamakaawa niyang hinawakan ang braso niya. “Tama na, huwag mo nang sabihin.”

Inis na inis si Shaun. Ang bobo nitong babaeng to. Ayaw niyang ibunyag ang kanilang relasyon kahit sa ganoong oras? Gusto ba talaga niyang ma-label bilang third party? “Tama iyan.”

Nang sabihin ang dalawang simpleng salita, naramdaman ni Melanie na babagsak na ang langit. Umiyak siya at sumigaw, “Naiintindihan ko na. Nung pumunta ako sa bahay mo dati, nasa kwarto mo siya, di ba?”

“Melanie Yule, nasabi ko na sa iyo noon na imposible sa pagitan natin at binigyan ka pa ng pagkakataong magsimula ng hiwalayan. You asked for this,” walang pusong sagot ni Shaun.

“B*stard ka! Lalaki ka rin ba? Napakagaling ni Melanie, paano mo siya nasaktan ng ganito?!” Galit na galit ang matandang Madam Hill at kinuha ang kanyang tungkod para hampasin siya.

Hindi naman nakaiwas si Shaun at natamaan ng tungkod.

Nang makita ni Old Madam Hill ang kanyang matigas na anyo, tumaas ang presyon ng kanyang dugo. Nawalan siya ng paa at nawalan ng malay.

“Lola…” Nagulat si Shaun at mabilis na binitawan si Catherine para buhatin ang matandang babae. “Tumawag ng ambulansya, dali.”

Ang gulo ng kwarto. Si Melanie ay nabulag ng poot at sinamantala ang pagkakataong sitahin si Catherine, na napakamot sa kanyang mukha. “Ikaw vixen! B*tch! Papatayin kita!”

“Melanie, tutulungan kita!” Sumugod din si Nicola.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.