Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 35

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 35
Matapos maubos ang isang mangkok ng kanin, humiga si Catherine sa tulong ni Shaun. “Iyon… Nakita mo ba ang aking telepono?”

“Hindi, wala pa. Malamang may nagtapon nito pagkatapos mong himatayin. Bibilhan kita mamaya.”

Nang matapos magsalita si Shaun, tumunog ang kanyang telepono.

Lumabas siya dala ang phone niya at nakita niya si Hadley na naghihintay sa labas.

“Young Master Hill, inimbestigahan ko na ang isyu tungkol sa bidding. Narinig ko na nang ipakilala ng taga-disenyo ng Summit na si Rebecca Jones ang kanyang obra maestra sa bidding event kahapon, inangkin ni Miss Jones sa estado ng pagkabalisa na ninakaw ni Rebecca ang kanyang obra maestra.

“Mayroon bang ganoon?” Bakas sa mga mata ni Shaun ang pagtataka.

“Hiniling ni Pangulong Sawyer kay Miss Jones na magbigay ng ebidensya. Sinabi ni Miss Jones na ang ebidensya ay nakaimbak sa laptop ngunit kalaunan ay sinabi na ang ebidensya ay nawasak. Pinuna niya si Henry Moore mula sa Imperial Design, na sinasabi na ito ay kanyang ginagawa sa kabila ng walang katibayan nito. Pagkatapos noon, nahulog siya sa Imperial Design sa publiko at pagkatapos ay kinaladkad palabas ng venue.”

“Kinaladkad palabas?”

Inulit ni Shaun ang parirala.

“Oo.” Tumango si Hadley. Sa paglipas ng mga taon sa pagtatrabaho para sa kanya, alam ni Hadley na si Young Master Hill ay namumuo sa galit.

“Anong disenyo ang ipinakita ng Summit kahapon?”

“Hiniling ko sa isang tao na kumuha ng larawan nito.” Inabot ni Hadley ang phone niya kay Shaun. Matapos itong sulyapan ni Shaun ay nanlamig ang kanyang gwapong mukha.

Nakita na niya dati ang disenyo ni Catherine. Ito ay eksaktong kapareho ng kay Rebecca.

Hindi nakapagtataka na mukhang hindi tama si Catherine nang bumalik siya kahapon. Siya ay hindi nasisiyahan at malamang na nagtatanim ng sama ng loob sa kanya.

Ito ay dahil pinasali siya nito sa isang hindi patas na kaganapan sa pagbi-bid.

Ilang sandali pa, ibinalik ni Shaun ang telepono kay Hadley.

“Sa palagay ko si Pangulong Sawyer ay nakagawa ng maraming bagay na tulad nito sa mga nakaraang taon. Oras na para ilantad sila sa mundo.”

Naintindihan naman agad ni Hadley ang kanyang mensahe. “Nakuha ko. Dahil mawawalan ng posisyon si Pangulong Sawyer, ang proyektong kinabibilangan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Melbourne Culture and Technology Center at Summit…”

“Siyempre, kakanselahin ito,” walang pakialam na sabi ni Shaun, “Harangan ang mga kumpanyang iyon na nagpaplanong magtrabaho kasama ang Summit kamakailan. Para kay Rebecca… Prooke her verbally.”

“Sige. Siyanga pala, kung ang bidding event ay muling inayos, si Miss Jones ba ang hahawak ng proyekto? Gayunpaman, tinanggal siya ng Imperial Design.”

“Kalimutan mo na ang project. Marunong siyang magdisenyo, ngunit hindi niya kayang pamahalaan ang napakahirap na gawain mula sa Imperial Design…” dalawang beses na nanunuya si Shaun. “Dalhin mo si Henry dito.”

Pagbalik ni Shaun sa ward, si Catherine ay nagpupumiglas sa kama, tila sinusubukang bumangon.

Gayunpaman, tumigil siya sa paggalaw nang makita siyang pumasok.

“Ano ang sinusubukan mong gawin?”

Sa pag-iisip ng masama sa kanya, nagsalita si Shaun sa bihirang banayad na tono.

Naningkit ang mga mata ni Catherine. “Ikaw… Pwede mo ba akong kunin ng caregiver? Babayaran ko siya.”

Biglang nagtaas ng kilay si Shaun. “May balak ka bang pumunta sa restroom?”

Ngayong nakita na niya ang intensyon nito, agad na umakyat ang dugo sa mukha niya.

Lumapit si Shaun sa kanya. Pagkatapos, hinila niya ang kumot at binuhat siya.

Napasigaw siya sa gulat at hindi namamalayan na ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. “Ibaba mo ako ngayon.”

“Sige. Mag-isa kang pumunta doon.” Dahil matigas ang ulo niya, napagpasyahan niyang ilagay siya kaagad sa lupa.

Nawalan ng balanse si Catherine. Napaatras siya at diretsong bumagsak sa mga braso nito na para bang hindi niya napigilang yakapin siya. Namula tuloy siya.

“Shaun.”

“Ikaw ang nahulog sa aking mga bisig.” Nakatutuwang makita ni Shaun ang kanyang bihirang napahiya na ekspresyon.

Grabe ang lalaking ito! Sa unang pagkakataon, inis na inis si Catherine kaya hindi na siya makapagsalita.

Pagkatapos noon, agad siyang binuhat muli ni Shaun at tinungo ang banyo.

Nanlumo siya. “Sabi ko ikuha mo na lang ako ng caregiver.”

“Sa tingin mo ba makukuha kita agad ng caregiver?” sarkastikong tanong ni Shaun, pinaupo siya sa toilet seat.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *