Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 349

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 349
Masasabi ni Nicola kung ano ang iniisip ng kanyang anak at bumulong sa kanyang tainga, “Kung gusto mong manalo nang lubusan ang isang lalaki, kailangan mong sakupin ang kanyang katawan.”

“Pero kadalasan ay hindi niya ako hinahayaan na hawakan siya…”

“Samantalahin ang pagkakataon ngayong gabi kapag nalasing siya. Sasabihin ko sa matandang ginang na hayaan kang pumunta sa isang silid para alagaan ang Panganay na Young Master Hill.” Nagtaas ng kilay si Nicola.

Namulat ang realisasyon kay Melanie. Nang maisipan niyang maging babae ni Shaun, namula ang maliit niyang mukha sa kahihiyan, pero inaabangan niya ito. “Nay, hindi talaga makakasama ni Catherine ang Second Young Master Hill, tama…?”

“Sino siya sa tingin niya? Hindi siya karapat-dapat. Isa lang siyang vixen gaya ng nanay niya.” Bakas sa mukha ni Nicola ang pagkadismaya. “Panoorin kung paano ko siya pakikitunguhan ngayong gabi.”

Pagkababa ni Shaun sa entablado, ang mga sikat na mang-aawit ay humalili sa pagtanghal sa entablado.

Nang malapit nang matapos ang palabas, yumuko si Liam sa tenga ni Catherine at sinabing, “Pupunta ako sa backstage para kunin ang perang nalikom. Babalik ako mamaya.”

“Sige.”

Tumango si Catherine.

Ang eksena ay nahulog sa mga mata ni Shaun, na nagpapuno sa kanyang dibdib ng bola ng galit.

Yung maldita na babae! Sa sandaling iwas niya ang tingin, siya ay kumilos nang malabo sa ibang lalaki.

This time, kasama pa niya si Liam.

Halos madurog niya ang baso ng alak sa kanyang mga kamay.

Pagkatapos kumalma, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Catherine: [Hintayin mo ako sa Room 408.]

Natanggap ni Catherine ang mensahe. Tumingin siya kay Shaun at nakita niya itong seryosong nanonood ng performance sa stage.

Sinumpa niya ito sa kanyang puso. Ipokrito!

Ayaw talaga niyang makipagkita sa kanya. Ito ay masyadong mapanganib. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot: [Maaari bang maghintay hanggang sa bumalik tayo?]

Shaun: [Galit na galit ako ngayon. Huwag mo na akong asarin pa.]

Catherine, “…”

Ngumiti siya ng mapait at tahimik lang siyang bumangon para umalis.

Paglabas pa lang niya ng banquet hall ay bigla siyang hinarang ng isang lasing na nasa katanghaliang-gulang na napakataba. “Beautiful lady, may oras ka bang makipag-chat sandali sa kwarto ko?”

“Marami akong ginagawa.” Hindi siya kilala ni Catherine at tumalikod.

Biglang hinawakan ng matabang lalaki ang wrist niya at ngumisi. “Alam mo ba kung sino ako? Marami akong pera. Kung handa kang samahan ako kahit isang gabi, bibigyan kita ng sampung milyon.”

“Bakit hindi kita bigyan ng sampung milyon para mawala ka sa halip?” Pilit na nagpupumiglas si Catherine.

“Sige, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagpipilian.” Itinulak siya ng napakataba na lalaki sa dingding, pilit siyang hahalikan.

“Pakawalan mo ako!” Sinampal siya ni Catherine sa mukha.

“How dare you hit me, you b*tch…” Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para i-ugoy ito pababa, ngunit isang malaking palad ang humawak sa kanyang kamay sa himpapawid.

Pagkatapos, itinapon ang katawan ng lalaking napakataba. “How dare you hit me? Ikaw…”

Nang makita niya kung sino ang matangkad na pigura na nakatayo sa kanyang harapan, natakot siya kaya nanginig ang kanyang mga paa. “Eldest Young Master… Eldest Young Master Hill, nasa tamang oras ka. Niligawan niya ako.”

“Ganoon ba? Direktor Irvine, nangangahas ka bang gumawa ng gulo sa isa sa aming mga kaganapan? Mukhang hindi mo na kailangang lumahok sa mga kapistahan ng mataas na lipunan sa hinaharap.” Malamig na sinabi ni Shaun kay Hadley, “Baliin ang isang paa niya at itapon siya.”

“Eldest Young Master Hill, huwag…” Natakot si Direk Irvine kaya gusto niyang lumuhod at humingi ng awa, ngunit huli na ang lahat. Kinaladkad siya ni Hadley palabas.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *