Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 348

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 348
“…”

Lumutang sa ere ang mga alon ng diskusyon, ngunit hindi nag-abalang makinig si Catherine at pasimpleng tumingin sa malaking screen sa kanyang harapan na may nakasulat na ‘Hill Foundation Charity Night’.

Ito ay isang charity night na ginanap ng pamilya Hill?

Nandito kaya si Shaun?

Habang pinagmamasdan niya ang paligid, pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Hindi lang si Shaun, kundi maging si Melanie, Old Madam Hill, Old Master Hill, Lea, Valerie, at iba pang miyembro ng pamilya Hill ay naroroon lahat.

Maging sina Nicola at Joel ay nandito.

Nagulat din sila ng makita ang dalawang tao.

Naramdaman na lang ni Catherine na nanginginig ang kanyang mga paa. Ngayon, si Shaun lang ang nakikita niya sa mga mata niya. Nakasuot siya ng black tailored suit. Nakatutok sa kanya ang maitim at malalalim nitong mga mata na may lamig na tanging siya lang ang nakakaintindi.

“Di ba sabi mo… wala na akong kakilala?” Tumingin siya kay Liam na may kaunting galit.

“Paano ka napunta kung hindi ko sinabi?” Ngumiti si Liam at kinindatan siya. “Hindi mo ba nakikita na nandito rin sina Nicola at Melanie? Sinadya kitang dinala dito para masampal mo sila.”

“Second Young Master Hill…” Gustong umiyak ni Catherine. Maganda ang kanyang intensyon, ngunit ang kanyang plano ay magiging backfire.

“Hayaan mo silang makita na hindi lang ordinaryong relasyon sa akin. Makikita natin kung sino ang maglalakas-loob na mang-bully sa iyo sa hinaharap.” Pilit na hinawakan ni Liam ang kamay niya at naglakad papunta sa crowd.

“Catherine Jones, bakit ka nandito?” Sasabog na si Melanie sa galit. “Nagseselos ka ba dahil kasama ko si Eldest Young Master Hill kaya nakipag-ugnay ka sa Second Young Master Hill para makipagbalikan sa atin?”

“Kaibigan ko si Second Young Master Hill.” Huminga ng malalim si Catherine bago nagpaliwanag, sinisiguradong narinig siya ni Shaun.

Inikot ni Shaun ang wine glass sa kamay niya. Malungkot at hindi nagbabago ang kanyang guwapong mukha, ngunit si Old Master Hill ang nagsabi sa malalim na boses, “Liam, kailan ka pa naging malapit sa kanya? Ilang taon ka na? Hindi ba pwedeng mas alerto ka?”

Hinila ni Joel si Catherine sa gilid niya. “Old Master, si Catherine ay aking anak, hindi isang tagalabas.”

Ngumisi si Nicola, “Mahal, hindi mo ba naiintindihan? Ang illegitimate daughter ay illegitimate daughter. Nandito ngayong gabi ang lahat ng maharlika at elite mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Tawanan lang ng lahat ang presensya niya. Makakaapekto ito sa iyong reputasyon.”

Ibinuka ni Liam ang kanyang mga kamay. “Anong ginagawa niyo? Siya yung babaeng kasamang dinala ko. Wag kang makialam kung hindi mo alam ang buong kwento. Palalalain mo lang.”

“Enough, stop arguing,” biglang nagsalita si Lea, “Kanina pa ako kinausap ni Liam about this matter. Pumayag akong isama siya.”

Nagulat ang lahat, at naningkit ang mga mata ni Shaun. “Ikaw…”

“Ikakasal ka na kay Melanie at hindi na bata si Liam,” putol ni Lea sa kanya.

Hindi ito tinanggap ni Nicola. “Lea, baka hindi mo alam ito, pero si Catherine ay pareho ng kanyang ina. Ang karakter niya—”

“Natural alam ko kung ano yung character niya. Hindi ko kailangan ng iba para ituro ito sa akin.” Matagal nang nakatayo si Lea sa mataas na posisyon. Nang mapasulyap siya, ang panggigipit ay naging dahilan upang hindi makapagbitaw ng salita si Nicola.

“Thanks, Mom,” nakangiting sabi ni Liam.

Litong-lito si Catherine. Hindi niya akalain na si Lea ang magsasalita para sa kanya. Ito ay walang katotohanan.

“Maupo ka na, magsisimula na ang hapunan.” Binigyan ng matandang Madam Hill si Catherine ng isang makahulugang tingin. May mga bagay na hindi dapat minamadali. Sa anumang kaso, hindi siya papayag na magkasama sina Liam at Catherine. Si Catherine ay isang iligal na anak na babae at hindi karapat-dapat sa kanyang apo.

Medyo marami ang celebrities na dumalo sa charity dinner ngayong gabi.

Matapos makaupo ang lahat, umakyat si Shaun sa entablado bilang chairman ng pondo para magbigay ng talumpati. Ang kanyang perpektong pigura ay nakabalot sa isang suit, na nagmukhang marangal at nakikilala.

Kahit na humarap sa maraming malalaking kuha sa ibaba ng entablado, ang kalmadong aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpapuri sa kanya ng mga tao.

Napatingin si Melanie sa lalaki sa entablado at mas lalo siyang nalibugan.

Dapat talaga siyang kumapit sa isang kaakit-akit at guwapong lalaki tulad ng Eldest Young Master Hill.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *