Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 343

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 343
Sa opisina, tiningnan ni Catherine ang oras. 6:00 pm noon

Dapat na siyang maghanda para bumalik.

Sa pagkakataong iyon, biglang nagmessage si Shaun sa kanya. [Hindi ako babalik mamayang gabi. Matulog ka ng maaga.]

Parang hindi na kailangang magmadaling bumalik.

Muli niyang kinuha ang planner ngunit wala man lang siyang makitang salita.

Sasamahan ba niya si Melanie ngayong gabi? Babalik ba siya sa Hill Manor para pag-usapan ang kasal?

Malapit na siyang magpakasal. Kung magpapatuloy pa rin siya sa ganito pagkatapos ng kasal niya, habambuhay na lang talagang minamaliit ni Catherine ang sarili niya.

Kailangan niyang maging malakas para makahiwalay siya sa lalong madaling panahon.

Sa Hill Manor.

Bumaba si Shaun sa sasakyan at nakita si Melanie na nakahawak sa braso ni Old Madam Hill habang naglalakad sila sa garden.

Sumimangot siya at walang malay na gustong tumalikod, ngunit napansin siya ni Old Madam Hill. “Shaun, nasa oras ka lang. Pupunta kami ni Melanie sa orchard para mamitas ng strawberry, sumama ka sa amin.”

“Lola, pagod na po ako. Gusto kong bumalik sa kwarto ko—”

“Gusto kong samahan mo ako at sinasabi mong pagod ka na. Ganoon ka ba ka-ayaw sa akin?” Agad naging hindi kaaya-aya ang mukha ng matandang Madam Hill.

Walang magawa si Shaun kundi sundan sila sa taniman.

Ang matandang ginang ay sadyang napaatras ng ilang hakbang at hinayaan silang dalawa na maglakad sa harapan niya. Habang nasa daan, nakipag-chat si Melanie kay Shaun, ngunit sa bawat sampung pangungusap na binibigkas niya, isa lang ang sinasagot niya.

Pagkarating sa strawberry orchard, pumitas ng isa si Melanie at sinubukan ito. Nagniningning ang mga mata niya. “Eldest Young Master Hill, napakatamis ng strawberry.”

“Hindi ka pa ba nakakain ng strawberry dati? Kailangan mo pa bang palakihin ng sobra?” Hindi napigilan ni Shaun ang sarkastikong sabihin.

“Ano ang sinasabi mo?” Galit na kinatok siya ng matandang Madam Hill gamit ang kanyang tungkod.

“Lola, huwag mo siyang patulan.” Mabilis na pinigilan ni Melanie ang matandang babae at tumingin kay Shaun habang namumula. “Pinahiya ko ang sarili ko, Panganay na Young Master Hill. Ang mga strawberry ay malinamnam at maganda, kaya ang mga babae ay gustong-gusto ang mga ito.”

Napaisip si Shaun matapos marinig ang mga sinabi niya. Gusto din sila ni Catherine diba? Mukhang takot na takot siya sa kanya nitong mga araw na ito, ngunit tiyak na matutuwa siya kung babalikan siya nito.

Kaya, binuhat niya ang isang basket at taimtim na pumili ng mga strawberry, pinili ang pinakamalaki at pinakamapula.

“Eldest Young Master Hill, tingnan mo ang isang ito. Napakalaki nito. Lumaki silang dalawa na parang bulaklak ng lotus.” Nakuha ni Melanie ang isang espesyal na strawberry at masayang ngumiti.

Ang eksenang ito ay mabilis na nakuhanan ng larawan ni Old Madam Hill na nasa hindi kalayuan. Oh, hindi masama ang kanyang diskarte. From the picture, mukha silang amorous couple.

Hindi ito pinansin ni Shaun at kinuha ang strawberry sa kamay ni Melanie, inilagay ito sa kanyang basket.

Ipapakita niya ito kay Catherine pagbalik niya sa gabi. Siguradong magugustuhan niya ito.

Melanie, “…”

Ano ang ibig sabihin ng Eldest Young Master Hill sa pagkuha nito nang walang salita? Ibig bang sabihin ay nagustuhan niya ito?

Bihira lang na may gusto si Shaun sa kanya. Ang sarap sa puso ni Melanie.

Pagkatapos mamitas ng mga strawberry, sinabi ni Old Madam Hill sa chef, “Kunin ang mga strawberry sa basket ng Eldest Young Master at gumawa ng strawberry mousse cake.”

“Mayroon akong iba pang gamit para sa mga strawberry na ito.” Kinuha ni Shaun ang basket sa itaas.

Bahagyang nagbago ang mukha ni Melanie. Tila hindi niya ito inisip. Kung ang isang lalaki ay pumitas ng napakaraming strawberry, tiyak na ito ay dahil gusto niyang ibigay ito sa isang tao. Kung kanino niya binigay sa kanila…

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *