Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 342

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 342
“Tito, Tita, hindi na kita guguluhin. Aalis na ako.” Ayaw ni Catherine na manatili. Umalis siya pagkatapos batiin sila.

Tahimik na tanong ni Lea, “Liam, gusto mo ba siya?”

Naningkit ang mga mata ni Liam habang nakayuko ang ulo. “Medyo, pero may boyfriend na siya.”

Natigilan si Lea at hindi nasiyahan. “Illegitimate daughter lang siya ng Yule family at hindi karapat dapat sayo. Tsaka nakita ko naman na kakilala niya rin si Chester Jewell. Alam na alam mo kung gaano ka-flirt si Chester.”

“Nay, hindi ganoong klaseng tao si Catherine. Huwag mo lang siyang tawaging illegitimate daughter. To put it bluntly, I was also an illegitimate child in the past,” liam retorted in discontent.

“Ikaw…” Bumilis ang dibdib ni Lea sa galit.

“Okay, stop arguing,” malumanay na sabi ni Mason, “Diba sabi mo dapat maghanap si Liam ng taong gusto niyang maging girlfriend niya para hindi niya masundan ang mga yapak mo?”

Napabuntong-hininga si Lea. “Natatakot lang ako na baka malinlang siya. Ikakasal na si Shaun kay Melanie. Kung magkakasama kayo ng illegitimate daughter ng Yule family, habambuhay kang susupilin ni Shaun, understand?”

Natigilan si Liam. “Papakasalan ni Shaun si Melanie?”

“Mukhang gusto ng lolo’t lola mo na mag-arrange ng kasal para sa kanya, higit sa lahat dahil naaksidente ka kamakailan sa Bansa F at nasira ang kanyang reputasyon. Si Joel Yule ay isang kilalang tao sa bansa, kaya maililigtas ni Shaun ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagpapakasal sa anak ni Joel.”

Katatapos lang magsalita ni Lea nang biglang narinig niyang sinabi ni Mason, “Ms. Jones, bakit ka bumalik?”

Lumingon sila para tingnan ang pinto at nakita nilang nakatayo si Catherine doon na nakakaalam kung gaano katagal. Bahagyang namutla ang mukha niya.

“Naiwan ko phone ko.” Kinuha ni Catherine ang phone niya at agad na umalis, pero ang naririnig lang niya sa utak niya ay ang mga salita ni Lea. Parang sinuntok ng malakas ang dibdib niya, at sumasabog ang ulo niya sa sakit.

Nakakatuwa! Ikakasal na si Shaun. Kahapon lang, nagbalat siya ng crayfish para sa kanya at nanood ng pelikula kasama niya, na nagbigay sa kanya ng malalim na maling akala.

Hah, gusto ba niya ang pinakamahusay sa parehong mundo at magkaroon ng kagalakan ng pagkakaroon ng maraming mga kasosyo?

Nakita ni Liam ang pagkawala ng kanyang anyo at isang misteryosong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. “Ma, gusto ko siya. Minsan, hindi mahalaga ang status. Para sa isang kakulangan ng mas mahusay na mga salita, si Melanie ay isang walang kabuluhan, ngunit si Catherine ay iba at lumaki sa kahirapan. Kung ang isang hindi lehitimong anak na babae na tulad niya ay magpapabagsak kay Melanie sa hinaharap, hindi ba ito magiging kawili-wili?”

Huminto si Lea. Totoo iyon. Nakilala niya si Melanie, at isa lamang siyang napakayabang na layaw na binibini. Para kay Catherine Jones…

“Sige, titingnan ko ang background niya.”

Nang hapong iyon.

Isang stack ng impormasyon tungkol kay Catherine ang inihatid sa desk ni Lea.

Ang ipinagtataka ni Lea ay nakontrol ni Catherine ang isang nakalistang kumpanya sa loob lamang ng isang buwan o higit pa. Kahit na ang lahat ng mga pangunahing shareholder ay nakabalot sa kanyang daliri.

Ang mas ikinagulat niya ay palihim na sinusupil ni Shaun si Husdon mula pa noong mga nakaraang araw.

Si Liam ay minsang tumulong kay Hudson at ipinadala ni Shaun sa Bansa F.

Nagkaroon ng realization si Mason. “Na-provoke lang ni Liam si Shaun dahil sinusubukan niyang tulungan si Catherine Jones.

“Sa palagay ko ay nakuha ni Melanie si Shaun na harapin si Catherine, ngunit hindi niya inaasahan na makikialam si Liam, kaya siya ay naging malungkot.” Lalong nainis si Lea matapos malaman ang totoo.

Tinapik ni Mason ang balikat niya. “Kalimutan mo na. Hindi pa ba naibalik ni Shaun si Liam? Sa tingin ko, hindi naman masama si Catherine, at medyo may gusto si Liam sa babaeng ito. Kaya lang, hindi siya gaanong matutulungan kapag siya ay sinusupil ng pamilya Yule.”

Kumalabog ang puso ni Lea. “Bagaman hindi siya kasinggaling ko noon, tiyak na mas magaling siya kay Melanie sa hinaharap.”

Napaisip siya sa sinabi ni Liam. Kung mabilis na bumangon si Husdon, si Catherine ay maaaring maging pinakamalaking stepping stone ni Liam. Higit sa lahat, mas pinaboran ni Joel si Catherine sa pagitan ng kanyang dalawang anak na babae, kaya kung tutulungan siya ng mga ito, maaalala ni Joel ang kanilang kabaitan at tiyak na kakampi si Liam sa hinaharap.

“Hayaan mo silang makipag-ugnayan. Tignan natin kung ano ang mangyayari.”

Si Lea ay isang negosyante at palaging nag-iisip para sa interes ng kita.

Sa gabi.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *