Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 341

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 341
Catherine, “…”

I-book ang buong sinehan para sa isang pelikula… Gaya ng inaasahan sa isang malaking shot, o marahil ay ayaw lang niyang makita siya ng iba sa mga pelikula kasama niya.

Makalipas ang kalahating oras, dinala siya ni Shaun sa movie hall sa Northern Sky Mall. Personal silang tinanggap ng general manager ng sinehan at dinala sa hall ng VIP couple.

Pumili si Catherine ng action movie dahil kasama rito ang isang male celebrity na nagustuhan niya. Dapat ay panoorin niya ito kasama si Freya.

Sa panahon ng pelikula, inilagay siya ni Shaun sa kanyang dibdib. Hindi komportable ang likod ni Catherine pagkaraan ng mahabang panahon, ngunit hindi ito napansin ni Shaun. Dalawang beses tumunog ang kanyang telepono at napansin niyang ang unang tawag ay mula kay Melanie habang ang isa naman ay mula kay Old Madam Hill.

Pinatay niya ang telepono at itinapon sa kanyang bulsa. Nakayuko ang kanyang ulo, tinanong niya siya, “Gusto mo ang mga ganitong uri ng mga pelikula?”

“Siguro.” Talagang nagustuhan niya ang pakiramdam ng panonood ng pelikula kasama ang maraming tao sa sinehan.

“Madalas kitang sasamahan tuwing libre ako.” Dahan-dahang sumiksik ang mga daliri ni Shaun sa kanyang baywang. “Masakit pa ba?”

Naisip ni Catherine na gusto niyang gawin ito ngayong gabi at nanigas siya. “Kailangan ko pa ng isang buwan, at least.”

Ibinaba ni Shaun ang mga mata at matalim ang tingin sa kanya. “Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Sinabi na sa akin ng doktor. Nagtatanong ako kasi sabi ni Doctor Lyles may sakit ka ngayon.”

“Ayos lang ako. Hindi na masakit ngayon,” matapat na sabi ni Catherine.

Nakaramdam ng sama ng loob si Shaun at nahila lang siya sa kandungan nito. Hinalikan siya nito ng marahan at nagsalita sa malumanay na tono, “I promise you, hinding-hindi ko na gagawin iyon.”

“Mmh.”

Hindi siya pinaniwalaan ni Catherine. Ang ilang uri ng pinsala ay imposibleng mabura.

Pagkatapos ng pelikula, dinala siya ni Shaun pabalik sa New Metropolis Park.

Hindi niya maiwasang magtanong, “Isang linggo ka nang umalis. Hindi ka na ba babalik sa dating tirahan?”

“Hindi.”

Desidido siyang tumanggi. Pagkatapos maligo, hindi nagtagal ay nakatulog siya sa pagkakahiga sa kama. Halata sa kanyang nakakunot na mga kilay na pagod na pagod siya nitong mga araw na ito.

Binuksan ni Catherine ang phone niya. Isang artikulo sa balita ang nagpakita ng litrato ni Shaun na umuwi kasama si Liam. Bumaba na si Liam ng eroplano sakay ng stretcher at parang kasalukuyang nasa ospital. May tsismis na nasugatan siya.

Pagkalipas ng dalawang araw, nalaman ni Catherine kung saang ospital si Liam.

Bumisita siya sa kanya na may dalang mga regalo at bulaklak.

Matapos ang kalahating buwang hindi pagkikita, si Liam ay naging mas tanned at payat. Ang kanyang noo ay nababalot ng gasa, at naglalaro siya sa kama upang maalis ang kanyang pagkabagot. Nang makita siyang pumasok, itinaas niya ang kanyang kamay para salubungin siya, “Teka, malapit na akong manalo dito.”

Umupo si Catherine at naghintay ng ilang sandali. Nang ibaba niya ang kanyang telepono, sa wakas ay nagtanong siya, “Naglalaro ka ba ng PUBG?”

“Gusto mo rin bang maglaro? Idagdag mo ako bilang kaibigan.” Ngumisi si Shaun, ipinakita ang kanyang dalawang hanay ng mapuputing ngipin.

Sinabi sa kanya ni Catherine ang kanyang ID at nagdagdag ang dalawa bilang magkaibigan. Pagkatapos, nahihirapan siyang sinabi, “Nabasa ko ang balita at nabalitaan kong may nangyari sa iyo sa Bansa F…”

“Oo, nahuli ako ng mga mandurumog.” Ngumiti ng mapait si Liam. “Nagutom ako ng ilang araw at nasugatan pa ako.”

“Ako ay humihingi ng paumanhin.” Nakonsensya si Catherine. Kung hindi niya ito tinulungan, hindi niya magagalit si Shaun.

“Ano ang hinihingi mo ng tawad?” Tumawa si Liam. “Malas lang ako.”

“Liam, mas maganda ka ba ngayon?”

Sa pintuan, sabay na pumasok sina Lea at Mason. Hindi inaasahan ni Catherine na magkikita sila at nagmamadaling bumangon. Hindi maiwasan ng kanyang tingin ang magtagal kay Mason. Siya ba ang stepfather ni Shaun? Siya ay tumingin medyo maamo at eleganteng.

“Bakit ka nandito?” Napakunot ang noo ni Lea nang makita si Catherine.

“Mom, kilala mo siya?” Napangiti si Liam. “Siya yung kinuwento ko sayo dati, yung pinakialaman yung sasakyan niya at muntik na siyang mamatay. Ngunit sa huli, gumawa siya ng matapang at mahinahon na diskarte na nagligtas sa kanyang buhay. Ang kanyang pangalan ay Catherine Jones.”

“Oh.” Bihira lang makita ni Lea ang anak na pumupuri sa babaeng tulad nito. Kumunot ang noo niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *