Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 34

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 34
Catherine ang kumot. Isinasaalang-alang na ang pamilya Jones ay hindi na nagustuhan sa kanya, hindi na siya makakabalik sa kanilang bahay para sigurado.

Natawa siya habang nakakaramdam ng sama ng loob. “Ayos lang. Di ako naaabala.”

Anyway, wala naman talagang nagmamalasakit sa kanya.

Matapos hindi magsalita ng dalawang segundo, tumalikod si Shaun at sinabi kay Chase, “Go and pull some strings to get the police to praise Catherine on their public platform for being an undercover agent. Kung hindi dahil sa kanya na nakipagtulungan sa mga pulis, hindi sana mahuli ng mga pulis ang mga taong nag-broadcast ng mga ilegal na live na video tulad ni Zayn Larson.”

Sandaling natigilan si Catherine. Tinitigan siya nito ng may pagtataka na tingin.

Natatakot ba siya na masira ang reputasyon niya o talagang nagmamalasakit siya sa kanya?

Mukhang hindi niya mawari.

Itinaas ni Chase ang kanyang hinlalaki. “Galing. Sa ganoong paraan, naniniwala ako na ang mga tao ay hindi magtsi-tsismis tungkol sa Sister-in-law ngunit purihin siya sa halip. Aayusin ko na.”

Pagkaalis ni Chase ay biglang naiwan si Catherine sa kanyang talino sa mukha ng lalaki. “Salamat… para sa araw na ito.”

Kalmadong yumuko si Shaun at ngumuso. “Sa wakas ay nagsasalita ka na tulad ng isang tao.”

Hindi nakaimik si Catherine.

Dahil sa napakaraming nangyari nitong ilang araw, wala na siyang lakas na makipag-usap sa kanya sa puntong iyon.

“May gusto ka bang kainin?” tanong ni Shaun.

Ngayong binanggit niya ito, sumagi sa isip ni Catherine na hindi siya nakakakuha ng tanghalian at hapunan. Hindi maganda ang pakiramdam niya kung tatanggap siya ng pagbubuhos kapag walang laman ang tiyan. Gayunpaman, ayaw niyang mahirapan si Shaun. “Mag-o-order lang ako ng takeaway gamit ang aking telepono…”

“Sige. Kung hindi mo alam ang sasabihin mo, manahimik ka na lang.”

Galit talaga si Shaun. Sa kabila ng presensya nito, mas gusto niyang kumuha ng makakain gamit ang kanyang telepono kaysa humingi ng tulong sa kanya. Sa mga mata niya, malupit ba talaga siyang tao?

“Higa ka na lang at magpahinga. May ipapakuha ako sayo.”

Pagkaalis niya, tumawa ng mapait si Catherine.

Hindi dahil sa ayaw niyang umasa sa kanya. Sa katunayan, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon.

Kung tutuusin, siya ang tiyuhin ni Ethan—isang taong maaaring iwanan siya anumang oras.

Makalipas ang 20 minuto, pumasok si Shaun na may dalang lalagyan ng pagkain.

Tinangka ni Catherine na bumangon nang husto, ngunit hindi niya nasuportahan ang kanyang katawan pagkaraan ng mahabang panahon.

“Tumigil ka na sa pakikibaka. Nabanggit ng doktor na kailangan mo ng hindi bababa sa dalawang araw para gumaling.”

Habang nagsasalita ay tinulungan siya ni Shaun na makaupo sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Ang kanyang dibdib ay dumikit sa kanyang likod sa pamamagitan ng kanyang manipis na kamiseta, na nagpasa ng ilang init sa kanya. Nagsimulang mamula si Catherine.

Sa kabutihang palad, mabilis siyang naglagay ng unan sa likod niya at binitawan siya pagkatapos.

Pagbukas niya ng lalagyan ng pagkain, may tatlong ulam at ilang sabaw.

Iniunat niya ang kanyang kamay, ngunit natuklasan niya na hindi niya maiangat ang kutsara.

“Umupo ka. Tumigil ka sa paggalaw.” Pagka-order sa kanya, sumandok si Shaun ng isang kutsarang puno ng sopas para pakainin siya.

Namangha si Catherine dahil karaniwan niyang binigay sa kanya ang malamig na balikat.

However, she was having an upset stomach. Without bothering about it, she lowered her head and sipped the soup. She assumed that the food sold in front of the hospital’s gate would taste bad, yet it turned out to be tasty.

Fearing that he would grow impatient, she quickened her eating pace. After having half the bowl of rice, she said, “Okay. I’m done.”

“No. Eat a bit more.” Shaun frowned and continued to feed her.

Catherine had no choice but to continue eating with her head lowered.

She secretly lifted her eyes to glance at him from time to time.

The man’s exquisite face was well-defined, yet not a sense of impatience was visible in his attractive eyes. His dark gaze was fixed intently on her while she was eating.

As she was eating, her face turned even warmer.

Ang kanyang mukha ay orihinal na namamaga, na hindi napansin ni Shaun. Nang maglaon, nang makita niya ang pamumula sa dulo ng kanyang mga tainga, nakita niyang nakakatuwa ito sa kaibuturan.

Karaniwan, ang kanyang balat ay kasing kapal ng defensive wall. Hindi niya inaasahan na mamumula siya kapag pinapakain siya. Paano kawili-wili.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *