Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 339

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 339
“Okay, tawagan mo ako kung may kailangan ka.”

Paalis na si Chester nang biglang tumunog ang phone ni Lea. “Ano… Bumalik na sila? Okay… Okay, pupunta tayo kaagad sa airport.”

Pagkababa ng telepono, binigyan ni Lea ng pambihirang ngiti si Melanie. “Kakarating lang nina Liam at Shaun sa airport. Tara na, magda-drive tayo at susunduin sila tapos babalik tayo para sa check-up sa susunod.”

“Opo tita. Miss ko na rin si Shaun.” Matamlay na sinulyapan ni Melanie si Catherine at mabilis na umalis kasama si Lea.

Binigyan ni Freya si Catherine ng isang kinakabahan at nakikiramay na tingin ngunit nakita niyang puno ng kalmado ang kanyang ekspresyon. “Let’s go, nandito na ang elevator.”

“Mukhang makakasama na naman kita.” Sumunod sa kanila si Chester at mahinang umubo sa kanyang kamao. “Si Melanie Yule ay abala lang sa sarili niyang pagnanasa. Nasa iyo ang puso ni Shaun. Kami ay karaniwang magkakapatid sa kanya at higit na naiintindihan siya, kaya huwag mag-overthink.”

“Hindi ako.” Ngumiti si Catherine sa kanya. Talagang gumaan ang loob niya. Mukhang maayos naman si Liam.

Paglabas niya ng ospital, natakot si Freya na baka mag-isa lang si Catherine sa kanyang iniisip. Sabi niya, “Punta tayo sa food court. May alam akong tindahan na may napakasarap na pagkain.”

“Oo naman. Hindi pa ako kumakain sa mga food court ng Canberra.”

Dumaan ang dalawa at umorder ng crayfish, crab, oysters, lamb skewers, at medyo marami pang pagkain nang biglang tumawag si Shaun. “Nasaan ka?”

“…Kumakain ako ng mga talaba,” nag-aalalang sagot ni Catherine, natatakot na mapagalitan siya. Kung tutuusin, ayaw niyang kumain ng mga ganitong bagay.

Natahimik sandali si Shaun bago sinabing, “Sabihin mo sa akin ang lokasyon. Pupuntahan kita.”

Natigilan si Catherine. Hindi ba pumunta si Melanie para sunduin siya? Bakit siya pumunta kaagad sa kanya pagkabalik niya mula sa Bansa F sa halip na bumalik sa Hill Manor? “Nasa food court ako. Hindi masyadong maganda ang kapaligiran dito.”

“Huwag mo akong magalit.”

Naiinip ang tono ni Shaun, kaya walang choice si Catherine kundi ibigay sa kanya ang lokasyon.

Naging malungkot si Freya. “Ano kaya ang pinunta niya dito? I’ll feel uncomfortable eating kung nandito siya.”

“Nagpumilit siyang sumama, so how would I dare to tell him not to? Kung hindi, baka maghinala siya na kasama ko ulit si Wesley.” Ngumiti ng mapait si Catherine.

Makalipas ang 20 minuto ay bumungad sa entrance ng food court ang matangkad at gwapong pigura ni Shaun. Kagagaling lang niya sa Country F, at makikitang medyo naghirap siya doon. Mas maitim ang balat niya, pero mas mukha siyang lalaki. Parang matalas na espada ang aura ng kanyang katawan, para bang na-out of place siya sa atmosphere dito.

Lumapit si Shaun at hindi sinasadyang natapakan ang isang piraso ng tissue na natapon sa lupa.

Kinamot niya ng husto ang kanyang sapatos ngunit hindi niya ito matanggal. Lalong dumilim ang kanyang mukha.

“Gagawin ko.” Yumuko si Catherine para hilahin ang tissue sa kanyang sapatos, ngunit agad siyang hinila ni Shaun. “Anong ginagawa mo?”

“Tumutulong sa iyo na alisin ito.” Maingat na sagot ni Catherine. “Paumanhin, masyadong madumi ang lugar na ito. Babalik ako sa iyo.”

“Anong ibig mong sabihin? Kararating lang ng pagkain.”

Nainis si Freya. “Eldest Young Master Hill, matagal ko nang gustong sabihin ito. Engaged na si Catherine kay Wesley Lyons, at nawalan ng kidney si Wesley para iligtas siya, pero ano ang ginawa mo sa kanya? Kahit yung taong muntik ng pumatay sa kanya ay na-provoke mo, pero ni katiting na guilt wala kang nararamdaman. Sa halip, pinahiya mo siya at hinayaan siyang masaktan. Tapos, nagsama kayo ng kapatid niya at ginawa siyang dyowa, pero parang self-righteous ka pa rin. Paano kung big shot ka?”

Natakot si Catherine at pinagpawisan si Freya.

“Freya, itigil mo na yan.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *