Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 338

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 338
Makalipas ang isang linggo.

Sinamahan ni Freya si Catherine sa isang pribadong ospital para tanggalin ang kanyang tahi.

Personal na pumunta si Chester sa parking lot para makipagkita sa dalawang tao. Ito ang unang pagkakataon na nakilala siya ni Catherine, at kailangan niyang sabihin na ang mga kaibigan ni Shaun ay mukhang mga supermodel.

Nakasuot ng puting coat at salamin si Chester. Matangkad ang kanyang pigura at mukhang maamo. Ang guwapo niyang mukha ay mainit at hindi nakakapinsala. Ang mala-spring na ngiti sa kanyang mga labi ay nagpamukha sa kanya na magaan at madaling lapitan, ngunit ang kanyang manipis na labi ay nagpapakita na siya ay isang cool at walang malasakit na tao.

Napabuntong hininga si Freya. “Ganyan na ba kainit ang lahat ng doktor ngayon? Para siyang male model na nag-pose sa harap ng camera para sa isang pelikula.”

“Ang galing mong magbiro, Ms. Lynch.” Napangiti si Chester. “Tara na. Nag-ayos na ako ng doktor na magdadala sa iyo doon.”

“Sorry sa abala. Kaya kong pumunta mag-isa.” Nakaramdam ng hiya si Catherine. Kung tutuusin, pupunta siya sa gynecology department dahil sa ganoong bagay.

Umiling si Chester at ngumiti. “Hindi mangyayari iyon. Si Shaun ang personal na tumawag sa akin para asarin ako.”

Hindi maiwasang isipin ni Catherine ang tawag na natanggap niya kagabi. Talagang naalala at tinawag ni Shaun para ipaalala sa kanya na tanggalin ang mga tahi.

Nang pasakay na sana ng elevator ang tatlong tao ay biglang may narinig na boses ng isang pamilyar na babae sa likuran nila.

“Young Master Jewell…”

Lumingon ang tatlong tao, at bahagyang tumaas ang kilay ni Catherine. Si Melanie iyon. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang marangal at magandang babae na nakasuot ng napakagandang makeup. Mukha siyang nasa 30s, at ang kanyang matulis at matangkad na katawan ay naglabas ng aura na parang matagal nang namuhay sa matataas na klase. Ginawa niyang parang footman si Melanie.

“Tita Lea, matagal na po.”

Nagkusa si Chester na batiin siya nang may paggalang. “Bumalik ka na?”

“Oo, naaksidente si Liam, kaya paano ako mananatili sa ibang bansa?” Napatingin si Lea kay Freya at Catherine. Pareho silang mga batang babae na nasa early 20s at medyo maganda ang hitsura. Alam niyang pabagu-bagong playboy si Chester kaya naisip na lang niya na si Catherine at Freya ay mga walang kuwentang babae din. Hindi siya nag-abalang tingnan sila ng maayos.

It was Melanie who pursed her lips and exclaimed, “Catherine Jones, bakit ka nandito? Oh, naiintindihan ko. Siguradong nakasama mo na si Young Master Jewell para maibalik ang kapirasong lupang iyon.”

“Melanie Yule, hindi pangkaraniwan ang status ni Young Master Jewell, kaya pakiusap, patakbuhin ang iyong mga salita sa pamamagitan ng filter bago ka magsalita. Huwag basta-basta manirang-puri sa iba,” mahinang sagot ni Catherine.

Inilibot ni Melanie ang kanyang mga mata at sinabi kay Lea, “Tita, ito po ang illegitimate daughter ng tatay ko.”

Galit na galit si Freya. “Sino ang tinatawag mong illegitimate daughter? Mas bata ka sa kanya. Malinaw na ginawa ng nanay mo ang lahat para makasal sa Yule family.”

“Sino ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sumuko?” Putol ni Melanie. “Catherine Jones, hindi ka mas mahusay kaysa sa iyong ina. Binabalaan kita, huwag mong ikahiya ang pangalan ng Yule family sa labas.”

Kumunot ang noo ni Catherine, ngunit nagsalita si Chester ng babala bago niya magawa, “Ms. Yule, bantayan mo ang iyong mga salita. Kaibigan ng kaibigan ko si Catherine. Kapag sinabi mo ang mga mapanirang salita at nalaman ito ng kaibigan ko, sisirain nila ang iyong mukha.”

Hindi inaasahan ni Melanie na tutulungan ni Chester si Catherine at nag-pout sa hinaing. “Young Master Jewell, ako ang girlfriend ni Eldest Young Master Hill. Mabuting kaibigan mo rin siya—”

Binigyan siya ni Chester ng matamlay na tingin. “Ganoon ba? Hindi ka nababanggit ni Shaun sa akin noon.”

Galit na galit si Melanie, at naiinip na sinabi ni Lea, “Chester, baka masyado akong nabalisa ngayon dahil sa pangyayari kay Liam. Naninikip at hindi komportable ang dibdib ko. Magpa-check-up ka para sa akin.”

Naguguluhan si Chester. Si Lia ay isang matanda, kaya hindi makabubuting tanggihan siya nito.

Sabi ni Catherine, “Young Master Jewell, dapat sumama ka sa kanila. Aakyat ako mag-isa.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *